• Cursiefje
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Cursiefje

  523 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  434 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  523 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  277 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1146 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  410 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  36 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  24 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1039 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  120 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Talent

Talent is curieus. Wat maakt het in godsnaam dat anderen probleemloos de dingen kunnen doen die voor mij alleen maar doffe ellende betekenen? Een kader ophangen, bijvoorbeeld, of een lekke fietsband herstellen. Het is je beschoren, zeg ik, je kan het of je kan het niet. En waarom voelen anderen dan weer niet spontaan aan hoe het plusquamperfectum in mekaar zit, terwijl die in mijn taalfabriek als vanzelf van de band rolt? Het is je beschoren, zeg ik, je kan het of je kan het niet. Ja, de mens zit curieus in mekaar, en blijkbaar zitten we niet allemaal precies op dezelfde manier in mekaar. Een vijsje méér of een vijsje minder, 'het kan een slok schelen op een borrel', zeggen de Hollanders.

            De meester van het vierde A had, zoals elke sterveling, zijn kunde en zijn onkunde. Hij was een machtig tekenaar. Ik zie Bleire, de koe, nog altijd staan op het bord, in bont ornaat, zo uit de weide geplukt. Maar als zanger ging hij af als een gieter. Hij kon geen toonhoogte houden, en zijn rokersstem deed de rest. Een ramp, zeg maar. Zoals hij tekende echter, deed niemand hem na. Zijn tekentalent was zo opvallend, dat hij in een andere klas voor de tekenles werd ingehuurd op de momenten dat hij in zijn eigen klas zangles had moeten geven (plusquamperfectum!). En in zijn klas trad dan de meester van het zesde aan; die was buiten schooltijd muziekleraar aan het conservatorium. Als je daarbij nog weet dat die muziekleraar uitgerekend van tekenen niet veel kaas had gegeten, besef je dat die twee op het gepaste moment de geknipte vervanger waren voor elkaar. Zó sprong het schoolhoofd met de talenten en de lacunes van zijn meesters om, tactisch en tactvol. Als de weide op de tweede verdieping zowat was afgegraasd, kon Bleire voor een paar weken nog een verdieping hoger terecht. 

            Voor een stuk is talent ook méér dan een zuiver natuurlijke aangelegenheid. Talent is voor een stuk aanleg, en aanleg heeft men, of heeft men niet; heeft men méér, of heeft men minder. Maar wat men er uiteindelijk van bakt, hangt grotendeels van iets anders af dan van de aanleg alléén. Wie sprak ook weer van tien procent inspiratie en negentig procent transpiratie? Nu is er één domein, geloof ik, waarop aanleg zelfs van heel ondergeschikt belang is, en het talent dus voor het grootste deel van een doorgedreven en gedisciplineerde inzet afhangt: de sport. Beslist daarom ben ik geen sportieveling, ik kan de ascese niet opbrengen die atleten voor hun talent moeten veil hebben. Ik bewonder ze, en belijd mijn onmacht. Nu heb ik wel één excuus: goede voorbeelden werden ons op school niet echt voorgehouden. Het verging de sport zoals alle andere expressieve bezigheden: er werd een beetje neergekeken op alles wat niet direct het intellect moest aanscherpen. Als er wekelijks een namiddag gevoetbald werd, dan was dat allicht omdat zoveel jonge energie toch ergens geventileerd moest worden, en de georganiseerde schoolsport daarvoor nog de beste uitweg leek. Toegegeven, het mens sana in corpore sano had weliswaar ook de weg vrijgemaakt voor een uurtje gymnastiekles per week, tenminste in het middelbaar onderwijs. Maar dat men niet zegge dat turnen ook echt als een vol vak werd aangezien. Mens sana: het feit zelf dat de schoolsport een legitimering behoefde, zegt genoeg. Gymnastiek werd niet geprogrammeerd omwille van het nut ervan voor het lichaam, laat staan omwille van het directe plezier, maar omwille van het nut ervan voor een gezonde geest. Sjonge, wat moesten wij toch intellectuelen worden!  

            Op de lagere school was de gymnastiekles quasi onbekend. Op de valreep heb ik het meegemaakt dat er een professional werd voor aangeworven, een regent L.O. Het zal wát voeten in de aarde gehad hebben! Maar tot dan was de turnles een volstrekt willekeurig programmapunt, dat naar believen door de meester werd in- of afgevoerd. Wat daarbij zoal een rol speelde, kan ik wel raden. Bijvoorbeeld zal het goede of het slechte weer wel een eersterangs rol gespeeld hebben, vermits bij ontstentenis van een gymnastiekzaal de turnles buiten op de speelplaats werd gegeven. En allicht zal 's meesters eigen conditie wel het laatste woord gehad hebben. Slechts één van de vier onderwijzers die ik op het college heb meegemaakt, pakte het een beetje systematisch aan: de meester van het vijfde B.  

            Ik denk dat hij een vijftiger was, of misschien overschat ik zijn leeftijd wel. Niet groot, niet mager, maar ook niet corpulent, wel goed gebouwd en goed gevuld, en elke dag met de fiets naar school. Een blokje gezondheid dus. Op een dag onderbrak hij de voormiddagles, tot ieders jolijt: 'We gaan in stilte naar de speelplaats'. Het was ons nooit eerder te beurt gevallen. Nieuwsgierigheid en blijde verwachting dus alom. Hij zette zijn hoed op, en begeleidde ons de trappen af naar buiten. Daar plaatste hij ons op rijen, en ging dan wijdbeens vóór het carré staan. Zijn beige stofjas zat wat gezwollen, want daaronder droeg hij nog de jas van zijn kostuum. Uit het borstzakje haalde hij een briefje te voorschijn, bekeek het een poosje, en gaf dan zijn instructies. Zoals het hoorde, deed hij de oefening enkele keren voor. Hij huppelde van spreid- naar strekstand en terug, zwaaide tegelijk de armen zijwaarts op en neer, het briefje vast tussen de vingers geknepen. Losse munten rinkelden in de zakken van zijn jas, zijn sleutelbos in die van zijn stofjas. Zijn hoed stond vast op het hoofd gedrukt, zijn bril goed op zijn neus, want niets dat niet mocht gebeuren, mocht gebeuren. En al kraakten zijn knoken, hij hield het een uur lang vol. Hij liet ons wat op en neer huppelen, één-twee, één-twee, één-twee. Dan plooide hij het briefje weer open, stond zich een wijle af te vragen wat hij met dié schets nu weer bedoeld had, en begon dan met de armen te molenwieken. Zijn outfit hinderde hem deerlijk, maar nadat hij de beweging enkele keren rond gekregen had, naar voor en naar achter, zat alles weer dik op zijn plaats. Wij namen de cadans wel over, en terwijl onze wieken draaiden van jewelste, stond hij al weer zijn briefje te ontcijferen. Het was hem niet echt op het lijf geschreven, dat turnen; zijn talenten lagen duidelijk elders. Maar zo enkele keren per jaar kreeg hij er zin in. Of deed hij het alleen uit plichtsbesef? Goed wetende dat de échte turnleraar het toch maar niets zou gevonden hebben? 

            Turnen met de hoed op, 't is huilen met de pet op. 

Auteur: Ik ontvang graag feedback

Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Talent"

© Lieven Vandekerckhove
10.07.21
Feedback:
Blijft een mooi en talentvol geschreven verhaal Lieven :)
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
10.07.21
Feedback:
Ieder zijn/haar talenten.
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: