Voor schrijvers, door schrijvers

Cursiefje

Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 

150 Hits

Publicatie op:
Slim
Hier te lande is een besluit vaak het begin van een discussie. Wij menen ons te kunnen veroorloven het ermee oneens te zijn, zijn immers intelligent. Is dat ook altijd slim? Zijn het synoniemen?
Van Dale zegt: ‘intelligent’ betekent verstandig, schrander, vlug van begrip en ‘slim’ uitgeslapen, schrander en snugger. ‘Schrander’ is de verbindende eigenschap, heeft wat van beide.
Een beslissing schrander bezien is met gezond verstand ernaar kijken, afstand durven nemen, voordelen zien, eigenbelang loslaten.
In deze streken van nuchtere geesten heeft slim een tweede betekenis, namelijk ‘erg’. Een schrandere denker noemen we hier dan ook slim slim.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Slim"

24.10.20
Feedback:
Grappig bedacht, maar ik ben het met Annemarie eens dat dit meer een column is. Het is niet zozeer een verhaal over jezelf, alswel een mening.
  • Schrijfkwaliteit
    4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig