• Cursiefje
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Cursiefje

  523 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  434 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  523 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  277 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1147 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  412 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  36 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  24 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1042 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  121 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Het konijn

Ze had er al een aantal kilometer joggen op zitten, als Kathleen langs de kant van de weg, net niet tussen de jonge bietenplantjes, een wild konijn zag zitten. Het zat er onbeweeglijk, en omdat het ook niet wegvluchtte als ze naderbij kwam, was het duidelijk dat er met het beestje iets niet pluis was. Met glazige oogjes keek het haar aan, als bad het in zijn hulpeloosheid om mededogen. Ze streelde het, voelde de gespannen spieren van de rug, nam het in de armen, en maakte ommekeer.

Als de kinderen thuiskwamen van school, kon mama hen verrassen met een grote, kartonnen doos, die ze wel eerst mochten openen nadat ze hun huistaken hadden verricht. Driss had het er lastig mee, want van de kleuterjuf kreeg hij nooit enig huiswerk mee. Hij moest dus uit solidariteit met zijn twee zusjes zijn ongeduld verbijten tot die de klus hadden geklaard.

Als de doos geopend werd,  kon de pret niet op. Alle drie tegelijk wilden ze het diertje op schoot nemen, het aaien, ermee spelen, want dat het daarvoor allicht te ziek was, hadden zij niet in de gaten. Doch mama  overtuigde het trio, en plaatste het beestje terug in de doos.

Bij het avondmaal werd beraadslaagd hoe het met de aanwinst nu verder moest. Geen van de kinderen wilde dat het konijntje nog werd weggebracht. Doch probleemloos was de aanwinst op verre na niet, want het huis leende zich allesbehalve voor een grasetertje: geen tuin, waarin het naar believen kon ronddartelen en zijn buikje rond eten, doch in de plaats daarvan een ruime koer met middenin, o wee, een open zwembad. Voor een kortverblijf kon papa nog provisoir een hokje in elkaar timmeren, zodat het diertje in een veilige omgeving op krachten kon komen, doch dan moesten de drie bengels plechtig beloven, er dagelijks ook het gras voor te gaan trekken, én ze moesten er zich nu al in schikken dat er voor de langere termijn een andere oplossing diende gezocht te worden. Na enig overleg werd besloten om het beestje inderdaad bij te houden tot het zienderogen weer beter was, en ondertussen uit te kijken naar een alternatieve thuis in de kennissenkring. Meteen werd getipt op het gezin van Gustavo, het vriendje van Driss: daar hadden ze een grote, goed afgebakende tuin, waarin het diertje vrij zou kunnen rondlopen, en daarenboven ging het trio daar vaak genoeg spelen, zodat ze hun konijntje, dat ze nu eenstemmig Pipo doopten, regelmatig zouden kunnen terugzien.

Het verplegingsoponthoud werd echter, zoals te verwachten, ver over de noodzaak uit gerekt. Altijd vonden de drie wel iets om de verhuis van het diertje uit te stellen. Daarenboven vormde het zwembad  bijlange niet zo een gevaar als eerst gedacht, want toen Driss op een keer heimelijk het hokje had  geopend, en Pipo de kans schoon zag, stoeide het diertje tot in alle hoeken van de koer zonder ook maar één keer tot op de rand van het zwembad te huppelen. En wonder boven wonder, toen het jongetje handenklappend achter zijn Pipo aan zat, rende die zo snel mogelijk zijn hokje binnen. Van dan af mocht Pipo vrij rondlopen zo lang iemand in zijn nabijheid was, en hij bij het eerste handgeklap terug in zijn hokje dook.

Toen een hele poos later een gezinsuitstap werd gepland voor enkele dagen, leek voor papa het moment gekomen om Pipo eindelijk naar zijn definitief asiel te brengen. Doch dat er al die tijd met het beestje nooit een ongeluk was gebeurd, ondergroef zijn argumentatie, en weer kregen de kinderen het gedaan om het diertje te behouden. Omie zou haar intrek bij hen kunnen nemen om voor Pipo te babysitten, en in alles konden ze voorzien, het zou haar geen overlast bezorgen.

De instructies waren eenvoudig, voeder was voorradig, papa zou het konijnenhokje wel proper maken als ze weer thuiskwamen, en zij moest het beestje dagelijks één keer vrij laten rondlopen, 'maar er zeker bij blijven tot het weer in zijn hokje zit, omie!'

Plichtsgetrouw volgde omie alle instructies op. Pipo´s wandeluurtje was haar niet bepaald aangenaam, de verantwoordelijkheid belastte haar. Doch belofte maakt schuld, en reeds op de eerste dag  liet ze het diertje in de late namiddag voor een uurtje los. De hele tijd hield ze hem nerveus in het oog. Haar angst bleek evenwel overbodig, want tot haar opluchting ging het uur zonder accidenten voorbij. Ze stapte op uit haar zetel, ging op Pipo af, en moedigde hem handenklappend aan om zijn huisje op te zoeken. Het diertje schrikte op, huppelde verder, hielt halt, huppelde verder, hielt halt. En omie er maar achter aan. Of het beest wat bokkig was die dag, dan wel erop uit was, zijn nieuwe oppas wat te plagen, dat mag de duivel weten. Het diertje sprong wel telkens weer weg als ze het naderde, maar liep ook telkens weer zijn hok voorbij. En dat bleef maar duren, omie werd er heel onrustig van. Buiten adem besloot ze tenslotte een pauze in te lassen, misschien kwam die donderse  Pipo zo wel op andere gedachten. Maar toen ze de jacht opnieuw inzette, bleek Pipo voor geen moer berouw te tonen. Hij verkende verder alle hoeken van de koer, verstopte zich achter bloempotten, tuingerief, vuilnisemmers, sjeesde in alle richtingen. Alleen zijn hok zag hij niet meer staan. Tot laat in de nacht, och arme, haalde omie alles uit de kast om het beest binnen te krijgen, doch het leek alsof de duivel er waarachtig mee gemoeid was. Wat ze ook deed, het hielp geen zier. Ten lange laatste gaf ze de strijd op, en trok vol van nare gevoelens naar bed.

Met een bang hart daalde ze ´s morgens al heel vroeg de trap af, opende de deur naar de koer. En versteende. “Neen! Neen! Neen! Het is niet waar!” Maar het wás waar. Bewegingsloos en met ijle ogen dreef Pipo op het water van het zwembad. De haren van zijn pels lagen in strengen op het wateroppervlak.  Hoe zou ze dát in godsnaam uitleggen?

“Het stond in de sterren geschreven”, zei Jeroen, toen zijn schoonmoeder hem opbelde om het nieuws te melden. Hij wist zelf niet goed of hij dat nu als een verwijt, dan wel als berusting moest laten klinken. Vooralsnog diende de zaak praktisch aangepakt te worden.

“Probeer met het vangnet het beest naar de kant te halen, en schep het eruit. Je kan het voorlopig in de afvalton droppen.”

Op weg naar huis werden Kathleen en de kinderen aan de supermarkt afgezet om inkopen te doen, terwijl Jeroen naar huis reed om het kreng ergens te gaan begraven. Als hij daarna de troep weer ophaalde aan de supermarkt, bracht hij hen het nieuws. Omie had vergeten om ´s avonds de poort te sluiten, en daarvan had Pipo geprofiteerd om opnieuw zijn vrijheid te verwerven. De consternatie was groot, maar papa zei dat dit uiteindelijk toch een mooier leven zou zijn voor Pipo dan het leven in gevangenschap.

“Weet je,” opperde kleine Driss na lang stilzwijgen, “als we vannacht ook eens zouden vergeten de poort te sluiten, dan kan Pipo weer binnen als ie zou terugkomen.”

“Als dát geen goede idee is”, besloot papa, “we zullen de deur op een kier laten.”

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Het konijn"

© Lieven Vandekerckhove
29.09.20
Feedback:
Weer een prachtig verhaal Lieven! Ik zie het voor me! Toen onze buurman een ziek schaap uit onze achtertuin moest slachten, heeft hij zijn dochter ook vertelt dat het beest weggelopen was. Het arme kind bleef zoeken. Onze dochter was er ook niet blij mee, maar kan de waarheid accepteren... Herkenbaar dus!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
23.09.20
Feedback:
goed geschreven, vier sterren en een pluim!
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Lieven Vandekerckhove 24.09.20
  Dank je, Ingrid.
 • Ingrid Karsten 25.09.20
  Lieve schreef: dank je wel Ingrid
  graag gedaan, ik kan best wat van je leren! X
  • Lieven Vandekerckhove 26.09.20
   @Ingrid In Nederland niet zo verspreid, zijn de voornamen 'Lieve' en 'Lieven' in Vlaanderen beter bekend. 'Lieve' ('Godelieve') is een meisjesnaam, 'Lieven' een jongensnaam. Helaas krijg ik ook hier in Vlaanderen regelmatig post, geadresseerd aan Mevrouw Lieven Vandekerckhove. Als ze me maar zo goed kennen, denk ik dan, zal die post wel niet zo belangrijk zijn. Waarna die meteen vertikaal geklasseerd wordt. :)
  • Ingrid Karsten 25.09.20
   LieveN
23.09.20
Feedback:
Heel mooi, Lieven.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
23.09.20
Feedback:
Mooi geschreven!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
21.09.20
Feedback:
Roerend mooi.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: