• Cursiefje
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Cursiefje

  519 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  519 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  274 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1149 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  409 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  34 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  18 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1031 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  12 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Pijnlijk

Het ouderlijke erf lag aan de rand van de wereld, in een godvergeten uithoek van Ardooie. Eén keer ben ik er te gast geweest, toen ik hem zijn schriften en boeken bracht nadat hij enige dagen van school was weggebleven, wegens ziekte. Ik was er met de fiets heengereden, op een winderige woensdagnamiddag, met permissie van de subregent om de wekelijkse voetbalellende in te ruilen voor die ´goede daad´. Ik weet nog dat ik fel heb mogen trappen om langs slijkerige wegen het vlakke land van Ardooie en omliggende te doorkruisen, zoekend van de éne hofstee naar de andere. Maar ik werd ervoor beloond, ik heb er dikke sneden boerenbrood gegeten met dik veel hoeveboter, en koffie gedronken met dik veel cichorei, uit een dikke spoelkom zonder oortjes, want voor de handgreep van een boer zitten zulke porseleinen krullen alleen maar in de weg. Je krijgt er verdomme niet eens een vinger door. 

            Dat hij ziek was, was er niet aan te merken. Ik geloof eerder dat de boer te weinig arbeidskrachten had op een moment dat het weer hem eindelijk toeliet de bieten te rooien, en dat hij dan maar zijn zoon had opgevorderd. Twee sterke armen méér of minder, het maakt een karrevracht uit op een dag. Ze konden ginder op het college gemakkelijker een paar dagen wachten op zijn zoon, dan hij dat met al die weersellende kon doen. Als het eventjes niet wil gieten, is het voor de boer 'nu of nooit'. Dan vliegen alle hens aan dek, zonder pardon. Het eten, voor mens en dier, staat immers op de tocht. Maar die taal verstaan ze natuurlijk niet op het college, en dus is de zoon maar een week ziek. Althans, zo stelde ik mij dat allemaal voor toen ik hem blakend van gezondheid over het erf zag lopen. 

            Hij was er ook de man niet naar om ziek te worden. Nimmer verging hem de blos, die over heel zijn gezicht lag. En of het nu aan vaders genen lag, dan wel aan de landarbeid die hij vaak mee hielp verrichten, hij had een lijf om U tegen te zeggen. Hij torste brede schouders, als de schoften van een stier, en boven zijn knieën balden zijn spieren als de schoonste partijen van een dikbil. Een prijsbeest, kort gezegd. 

            Op zó iemand moest het oog wel vallen van Football Club Ardooie. Met zijn korte benen dribbelde hij elke tegenstander voorbij, om dan met alle kracht die in die spiermassa's opeengestapeld zat, te vuren zoals in heel Ardooie geen kanon ooit gedaan had. Ook op het college was het schot van zijn rechter berucht en beroemd. Niet alleen kwam hij goed van pas om bij interscolaire wedstrijden de kleuren van het college op de grasmat te verdedigen, op de speelplaats vierde hij elke dag zijn voetbalpassie bot. 

            Het voetbal op de speelplaats was geen sinecure. Daar speelden niet twee ploegen van elf man tegen elkaar, op een terrein dat naar voetbalnorm was afgemeten; daar speelden doorgaans zes, soms zelfs acht ploegen tegen elkaar op een koer die niet groter was dan de grasmat waarop reglementair één match gespeeld wordt. De doelen waren op de muren gekalkt, op een spanne van elkaar. Vier, zes, acht ploegen achter twee, drie, vier identieke ballen aan die voortdurend elkaars vluchtlijnen doorkruisten, het was me een zootje. En toch werd er alles bij elkaar maar weinig gebotst. Maar dat ook dáár wel eens een ongeval gebeurde, is natuurlijk onvermijdelijk.  Zoveel ballen die door de lucht zoefden, die konden wel eens pijnlijk aankomen. Vraag dát maar aan mijn neef. 

            Van sportiviteit is mijn familie goeddeels gespeend. Liever lui dan moe misschien, ik weet het niet; maar voetbal, atletiek, zwemmen en al dat soort populaire schoolsporten waren aan ons niet besteed. Mijn neef had het zo mogelijk nog erger, die had er ronduit weerzin van. De speeltijd diende voor hem niet om te spelen, laat staan om te sporten, maar om slenterend te keuvelen. En telkens de subregent hem tot wat méér beweging kwam aanmanen, schoten zijn grote oren bloedrood van ergernis. Dan ging hij kaarsrecht en pal vóór zich uitkijkend in militaire stijl over de speelplaats marcheren, tot hij het commando als uitgevoerd beschouwde, en hij met een heimelijke sneer naar de commandant gezapig weer in de plooi van zijn eigen ritme zakte. Al dat geloop, het was heus zijn kopje thee niet. 

            We zagen het gebeuren, in een flits. Driftig liep hij weer te koppen, omdat de subregent hem andermaal met rinkelende sleutelbos tot wat dynamiek had willen aanzetten. De armen demonstratief tot op schouderhoogte zwaaiend, stapte hij plankrecht de voetbalchaos in. En daar gebeurde het. Alsof de kampioenstitel ervan afhing, vuurde de kanonnier van F.C. Ardooie de bal met duizelingwekkende kracht op lage hoogte naar doel. Dat die bal door de soloparade van Jan Soldaat in het verkeerde doel zou ploffen, had niemand kunnen voorzien. Het sterschot was er niet minder raak om. Jan Soldaat klapte voorover, en schoot purper van de pijn, van woede en van schaamte. Zijn oren werden nóg groter dan ze altijd al geweest waren. Wij klapten eveneens toe, van het hoogst onbehoorlijke maar hoogst onbedaarlijke lachen. Hij sleepte zich voort, als een gekraakte plank, in een hoek van negentig graden, met de handen, let wel, met de handen zedig in elkaar gewrongen achterop de rug. De sukkel durfde er zich niet eens van vergewissen of hij er zijn mannelijkheid niet had bij ingeschoten. Hij kermde en vloekte in stilte, maar hij gaf zich niet gewonnen. Met de handen bedeesd op de achtergrond bleef hij als een winkelhaak lopen, in alle richtingen, om de blikken uit alle richtingen te ontwijken. Hij vroeg zich niet af welke snoodaard tot zoiets in staat was geweest; hij vroeg zich af wie het zo allemaal zou gezien hebben. 

            De snoodaard van Football Club Ardooie is intussen een toegewijd dierenarts geworden. Ik vraag me wel eens af: als er zo een ‘pelsen madammeke’ binnenkomt om Pepijn, haar kater, te laten castreren, zou hij dan nooit eens met enig schuldgevoelen aan die klap van toen terugdenken?