• Cursiefje
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Cursiefje

  517 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Blog

  255 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  517 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  276 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1146 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  407 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  22 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1035 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

OVER HOOP

Ik ben een beest in bed. Vandaag ben ik een woelrat. Met vinnige beweginkjes schuifel ik van linkerzij via buik naar rechterzij, zo naar rug en omgekeerd weer terug. Kronkelige tunneltjes graaf ik. Gedachtegangen. In staat van slaapdronkenschap, of noem het halfwakkerschap. Terwijl het bliksemt in mijn hoofd, droom ik van oude wijven die pijpen stelen. Met dezelfde woorden produceer ik gewoonlijk hersenspinsels van vunzigere makelij. Dit valt nog mee qua goorheid en onzedelijkheid. Ik ben, met andere woorden, in een vrome bui. Omdat ik bid. Dat besef ik nu ineens. Als een donderslag bij een niet zo heldere hemel, vermoed ik als ik de onheilspellende geluiden in onze pikdonkere slaapkamer hoor. De wind wervelt rond het huis. Blazend, razend, zwaar zuchtend, dan weer zingend en heel soms fervent fluitend. De regen valt met bakken naar beneden, klettert en spat tegen ons arme slaapkamervenster. Zo krachtig dat het me een beetje bang maakt. Daarom bid ik. Eerst olijk, dat het bakken Westmalle Tripel zouden zijn die uit de hemel vallen en dat ik stante pede moest opstaan om dat hemelse vocht op te vangen in tobbes, emmers, potten, pannen, vazen, glazen en ver opengesperde mond. Daarna weer bezorgd en angstig. Ik heb een paternoster nodig, zo’n godsdienstige ketting met bolletjes, om een rozenkrans te bidden. Paniek. Ik weet totaal niet hoe je zoiets bidt. Paternoster. Om de tijd, de onmacht en de storm te verdrijven kan ik misschien wat goochelen met de letters, een anagram vinden bijvoorbeeld. Mijn brein afleiden. Een paternoster dus. Pornoster? Nee, klopt niet en kadert niet in mijn vrome, godsdienstige bui. Presentator? Helemaal juist! Een correct anagram! Helemaal ik trouwens, altijd maar vertellend over wat ik doe en denk, ook al ben ik er mij vaak maar half van bewust. Ik ben de presentator van mijn dromen! En val opnieuw in slaap.

In een volgend hallucinant waandenkbeeld zie ik hoe een dakpan uit ons dak wordt losgerukt door de nu woedende westenwind. Ze (of hij, volgens mij is een dakpan geslachtsloos) tuimelt naar beneden en splijt het hoofd van een bebaarde man in twee spaghettisaus-met-veel-gehakt-achtige ongelijke delen, inclusief petje. Het is warempel een pakjesbezorger. Dat is waar ook, ik had een nieuwe paraplu besteld omdat de vorige naar de filistijnen was. Jammer, maar altijd beter nog dan naar de Filipijnen, want dat klinkt zo smartelijk, lastig en onaangenaam. Volgens mij hebben ze daar ook vaak van die verschrikkelijke stormen. Enfin, de bebaarde pakjesbezorger stond daar al ettelijke uren, aangezien onze deurbel niet naar behoren functioneert en omdat mensen met de professie van pakjesbezorger er sowieso voor bekendstaan om massa’s geduld aan de dag te leggen, zelfs ‘s nachts. Hij zal nu in elk geval wel weten wat smartelijk, lastig en onaangenaam is, met zijn half hoofd. Alle hulp zou toch te laat komen, dus blijf ik maar lekker liggen woelen.

Paniekaanval! Horrorgeluiden beneden! Een zaagmachine! Mijn vrouw ligt niet meer naast me! Instant in honderd procent wakkere toestand hoor ik het opnieuw en herken het meteen als de broodsnijmachine. Gelukkig. Het licht piept langs het verdonkerende gordijn de slaapkamer binnen. Weg regen, weg wind. Kalmte. 7:25 op mijn digitale klokje. 7:25! Donderdag schooldag! In zeven haasten naar beneden en om bijna half acht hijgend in de keuken om te zien dat alles onder controle is. Alle boekentassen staan klaar, alle boterhammen gesmeerd en alle maagjes gevuld.

Mijn vrouw is opvallend mild en lijkt me mijn laattijdige opstaan (veel meer laat dan tijdig) zomaar te vergeven. De ochtend verloopt daarna zoals alle andere. Als het licht wordt en de kinderen uithuizig zijn (op één na, maar ze draagt een koptelefoon en wordt helemaal opgeslorpt door haar favoriete vloggers op haar tablet), tuur ik even in de tuin. ‘Verdomme,’ vloek ik, ‘ik zie daar achteraan bij de wasdraad weer een molshoop. Die klootzak van een mol is terug.’ Echtgenote nipt even van haar koffie. ‘Ik heb het al gezien. Volgens mij en aan de hoop te zien is het helemaal geen mol, maar een ten dode opgeschreven woelrat. Zo ken ik er trouwens nog een, maar dat is meer een schrijvende woelrat. Die schiet ik ook overhoop als hij zo blijft doorgaan.’ Grote teug nu. Zo heet drinkt ze haar koffie anders nooit. Ze kijkt me aan met ogen als kogels.

Vanavond neem ik een slaappil. Nee. Twee. Dat is mijn enige hoop.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "OVER HOOP"

© Danny Vandenberk
21.01.21
Feedback:
Voor mij persoonlijk net iets te bombastisch.
 • Kwaliteit
  3.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Danny Vandenberk 22.01.21
  Kan ik inkomen, Henk! Ik beschrijf dan ook vooral de denkprocessen in mijn autistische hoofd. Niet voor iedereen weggelegd... :-)

In elke boekenwinkel: