• Cursiefje
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Cursiefje

  518 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Blog

  257 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  436 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  518 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  274 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1147 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  407 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  34 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  18 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1032 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  12 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Mijn leven

Iemand zou je in bescherming moeten nemen, Danny. Je geeft te veel prijs in al je schrijfsels. Je laat de mensen zomaar binnen in je privéleven, in je hoofd. Besef goed dat wildvreemden meelezen en de door jou verstrekte informatie kunnen misbruiken. Je schrijft jezelf bloot. Je zegt te veel wat je denkt.

Vooral die laatste zin. Die vind ik nogal kortzichtig en bekrompen. Ga eens langs bij mensen die op het punt staan om hun laatste adem uit te blazen en vraag hen, terugkijkend op hun leven en over hun schouder kijkend, waar ze het meeste spijt van hebben. Geheid zullen ze antwoorden: ‘Ik had veel vaker moeten zeggen wat ik dacht in mijn leven. Ik had moeten uitkomen voor mijn gevoelens.’ Denk je nu echt dat ik, creperend en het tijdelijke voor het eeuwige verwisselend, het mij ga beklagen dat ik mijn gevoelens te vaak te grabbel gegooid heb?

Nee dus, het is anticiperen. Vooruitlopen op dat andere spijtgevoel: ik heb te weinig uit mijn leven gehaald. Ik had meer moeten durven. Meer moeten doen wat ik zelf wil, avonturen beleven en minder werken, mezelf minder regeltjes opleggen. Dat zijn, in mijn autistische geval, veelal zaken die ik niet in de hand heb. Voor mij is durven mezelf psychologisch blootgeven. Van andere avonturen gruwel ik. Op mijn sterfbed zal ik mezelf weinig verwijten maken op dat vlak, dat staat buiten kijf.

Fouten ja, die heb ik gemaakt en dat zal in de toekomst nog vaker gebeuren, ook al sterf ik vannacht in mijn slaap door toedoen van onfatsoenlijke dromen. Fouten horen bij het leven. Het is een nobel streven om te geloven en te veronderstellen dat je uit je fouten moet en kan leren. Nobel, Alfred dan, is niet voor niets de uitvinder van dynamiet. Steek het aan en je kan er best niet te lang bij blijven stilstaan of je ontploft. Iedereen maakt fouten. Door Alfred Nobels uitvinding stierven ontiegelijk veel mensen in nutteloze oorlogen. Daar kreeg hij spijt van en daarom schonk hij zijn vermogen aan de wetenschap in de vorm van Nobelprijzen, die ook nu nog gefinancierd worden door Alfreds geld. De Nobelprijs voor de Vrede is misschien zelfs de meest prestigieuze en het woord ‘nobel’ staat synoniem voor ‘grootmoedig’, ‘groots’, ‘mooi’ en ‘verheven’. Hoe dubbelzinnig kan het worden?

Mij hoor je niet klagen. Ik sta zelf bekend als ‘Danny de Dubbelzinnige’ en dat mag men gerust in mijn grafsteen beitelen, in mijn urne graveren of urineren op mijn graf. Kandidaten wens ik voldoende plasdrang en een beweeglijke plasser.

Nochtans was het voorgaande louter een inleiding. Wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat ik mij een half uurtje geleden op mijn schrijfstoel plofte, om de liefde voor mijn echtgenote te beschrijven. Clichématig ging ik daarbij uit van een gedicht à la ‘Ik hou van jou’. Al snel gaf ik er de brui aan. Constant worstelde ik met de gedachte dat zulks slijmerig en belachelijk is. Misschien denk ik er morgen weer helemaal anders over, maar vandaag voelt het zo aan.

De tijd van de vlindertjes is vervlogen, al fladderen ze af en toe nog even langs. Sluimervlindertjes. Verliefdheid die voorbij is klinkt veel en veel te drastisch. Ik ben niet meer smoor. Zijzelf ook niet. Smoorverliefd zijn is als rook. Rook kan je niet vasthouden. Stapel dan? Ook niet, al staat een stapel synoniem voor hoop. Een hoop koppels beweren (hopen) dat ze stapelverliefd blijven. Laat ze en gun het ze, maar geloof er niet te veel van. Vroeg of laat en in het beste geval evolueert verliefdheid naar ‘houden van’ en daarna naar besef. Bewustzijn en bewust samen zijn. Wetende dat de ander je beter maakt, zichzelf voor een stukje opoffert zodat jij jezelf kan zijn. Zo voel ik het aan met mijn echtgenote, met wie ik genoot en geniet. Misschien wel meer in de tegenwoordige tijd dan in het o zo verliefde verleden, omdat ze inmiddels mijn zwakheden erkent, met de mantel der liefde bedekt of spelenderwijs hekelt in mijn specifieke nabijheid. Ze doet mij nadenken, plannen maken, lachen, twijfelen, huilen, dromen of liefhebben door één bepaalde opmerking of uitspraak. Zij is leven. Mijn leven. Mooier kan het niet worden, ook niet als ik de poëet ga uithangen. Of de beweeglijke plasser.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Mijn leven"

© Danny Vandenberk
29.11.20
Feedback:
Beste Danny, je hebt een goede pen, ze glijdt vlot over het papier. Of in dit geval hier: je vingers glijden met gemak over het klavier van je computer. Maar misschien zit er toch een stuk waarheid in de eerste paar zinnen van het stukje dat je vandaag publiceert. Niet alles in het leven is voor anderen relevant of zelfs interessant. Ik vraag me wel eens af: waarom zulke hoogst persoonlijke gevoelens dan tentoongespreid? Wegens het plezier van het schrijven? Beslist een legitieme grondslag. Maar moet het dan ook naar buiten gebracht? Méér dan een subjectieve mening is het niet, maar ik denk dat de lezer daar niet zoveel aan heeft.
 • Kwaliteit
  3.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Lieven Vandekerckhove 29.11.20
  Ik lees net de commentaar van Annemarie hieronder. Zo zie je maar hoe subjectief mijn mening is. Zou de verschillende benadering ermee te maken kunnen hebben dat zij dit als vrouw en ik dit als man gelezen heb?
  • Annemarie Steenbergen 29.11.20
   Subjectiviteit kent een zwakte maar ook een kracht, zo zie je maar. De een vindt dat je voorzichtig moet zijn om heel persoonlijk te worden in een verhaal. De ander kan daar juist heel veel voor zichzelf uit halen. De keuze is zowel aan de schrijver als aan de lezer.
 • Danny Vandenberk 29.11.20
  Dag Lieven, eerst en vooral bedankt voor het compliment en de commentaar. Ik volg inderdaad een beetje mijn vingers. Ik ben een voorstander van "spontaan schrijven" en ik schrijf dan ook zonder plan of zonder al te veel te schrappen of te herscchrijven. Voor een stuk is het ook zelftherapie. Schrijven ontspant me en zorgt tegelijkertijd voor een gezonde en aangename spanning. Het feit dat het stukje een "polemiekje" ontketent is voor mij een goed teken. Een bewijs dat het iets teweegbrengt en dat het vatbaar is voor diverse interpretaties. Niet dat het mijn bedoeling is om mensen te strelen of tegen de schenen te schoppen. Ik ben een gevoelsschrijver en die term is ook weer vatbaar voor diverse interpretaties...
29.11.20
Feedback:
Fantastisch Danny! Er zit een prachtige les in je verhaal en zoals je over je liefde van je leven schrijft, daar kan je vrouw trots op zijn. Enne.... waarom zou iemand op je graf plassen? Er is al genoeg gezeik in de wereld.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Danny Vandenberk 29.11.20
  Doordat ik vaak schrijf wat ik denk, zijn er best wel wat mensen die mij graag lezen. Anderzijds zijn er ook 'haters', al is dat misschien te fors uitgedrukt... Daarmee bedoel ik trouwens helemaal niet Lieven. Zijn reactie is opbouwend en keurig geformuleerd en geeft zijn mening prima weer. Respect daarvoor.

In elke boekenwinkel: