• Cursiefje
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Cursiefje

  517 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Blog

  255 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  517 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  276 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1146 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  407 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  22 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1035 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Melk

Behalve voor de jeugdbeweging, die als een turbine mijn enthousiasme kon aanzwengelen, ben ik als jonge knaap ook voor minder edele organisaties warm gelopen. Met name de “M-brigade”, die ooit met veel tamtam in de nationale pers gelanceerd werd, heeft in mij een lid van het eerste uur en een vurig propagandist gevonden. Hoe kon het ook anders? Mijn hele jonge leven werd ik door melk en melkproducten omgeven, en toen de Melkbrigade door weet-ik-welke pientere zakenlui gecreëerd werd, behoorde de melkboer, die mijn vader was, tot de directe belanghebbenden bij het succes ervan. In de kranten werden volle bladzijden afgehuurd om de aandacht van de jeugd te capteren, en met allerlei prijzen of beloftes werd het jonge volk over de streep getrokken. Zoveel mediageweld, dat moest toch een belangrijk fenomeen zijn, die M-brigade! Daarenboven hoorde ik daar thuis op geëngageerde toon over spreken. Gerard, die dagelijks uit de melkerij Stassano het hele gamma aanvoerde, waartoe de uier zoal aanleiding kan geven, wist elke dag wat nieuws over de M-brigade te vertellen. En de vele melkventers die zich bij ons thuis kwamen bevoorraden, sloegen in de grote frigo achteraan in het magazijn niet alleen hun voorraad zuivel op, doch ook alle weetjes over de M-brigade, die ze dan meedroegen op hun rondes.

            Ik weet niet meer wat er voor de leden van de M-brigade zoal te winnen viel, behalve het aangename gevoelen dat we met zijn allen aan een groot project meewerkten, want het kwam steevast in de kranten. Doch wie het meeste garen spon bij de stormloop naar de Melkbrigade, dat waren uiteraard de melkproducenten en allen, die in het commerciële circuit daarrond een plaats innamen. Zij zagen met vreugde de verkoopcijfers van de zuivel in de hoogte schieten. Want de leden van de M-brigade hadden natuurlijk niet alleen rechten (allerlei aanspraken op weet-ik-wat voor beloningen); ze hadden bovenal een heilige plicht: de plicht om elke dag een vol glas melk te nuttigen. Geen haar op mijn hoofd twijfelt eraan, dat die plicht in onze kinderziel alleen werd ingeschreven om de melkplas te doen opdrogen. Ik wil er de economische geschiedenis nog eens op naslaan, doch wedden we dat de M-brigade met stille trom werd afgevoerd, en dat ze haar duizenden leden in de steek heeft gelaten zodra die melkplas effectief was opgedroogd?

            Zelf had ik de stimulans van de M-brigade niet nodig om mijn deel van het werk te doen. Nogmaals, wij baadden thuis in de melk, en niets kon mij ´s morgens méér verlekkeren dan het éne glas koele melk na het andere. Ben ik nu sedert lang daarvan teruggekeerd (melk is toch voor kalveren bestemd, niet voor mensen?), ik heb er wel de zin voor de zuivere smaak van melk aan overgehouden. Sporadisch kan ik nog eens genieten van een beker koele melk. Maar het is vooral in de aanverwanten, dat de zoon van de melkboer zoon van de melkboer gebleven is. Zo heb ik geprobeerd, niet altijd met even groot succes weliswaar, om mijn kinderen te leren yoghurt en platte kaas te eten, en rauwe botermelk te drinken, zonder toevoeging van suiker. Niet alleen omdat diëtisten me inblazen dat suiker ongezond is, maar op de eerste plaats omdat ik in de nuttiging van deze spijzen de grondstof ervan wil eren: je moet er de melk in proeven. Zelfs het goudgele sneetje Hollandse kaas wil ik zo lang verkennen in de mond, tot ik er de melksmaak in terugvind. Moeilijk is dat niet, maar je moet er wel op letten. Wie zich een beetje oefent, voelt in brokkelkaas zo de room over de tong vloeien. Ach, ik weet het, allicht moet je de zoon van een melkboer zijn om zoiets banaals als koemelk zoveel eer aan te doen. En dát, zoon van een melkboer zijn, is niet iedereen gegund.

            Was het omdat de Melk-brigade niet voldoende zoden aan de dijk zette? Of omdat het minder inspanningen vroeg, en daarenboven méér resultaten boekte? In elk geval gingen in mijn kindertijd nagenoeg alle scholen over tot een dagelijkse melkbedeling - tegen betaling uiteraard. Dat zou de kalkvorming bevorderen in het jonge beendergestel, het zou ook het gebit ten goede komen, en nog méér van dat fraais. Ik zie de houten bakken van vierentwintig flesjes nog zó voor ogen staan in de gangen. Vaak mocht ik net vóór speeltijd de klas verlaten om met die bakken te zeulen, en om de koele, bedampte flesjes binnen te halen in de klas. Eenmaal die dan op de trede waren gestapeld, kon de meute aanvallen. Doch aan mij ging de melk steevast voorbij. Het was immers geen Stassano-melk, door mijn vader geleverd, doch vervloekte melk, aangevoerd uit een  concurrerende melkerij. Dat was geen zulke goede melk als die van Stassano, begrijp je, en bovendien, ik kon thuis melk drinken zoveel als ik maar wilde. Tja, wat kon ik daartegen inbrengen?

            Soms gebeurde het dat er in de klas een flesje op overschot was, bijvoorbeeld omdat een leerling, die op de melkbedeling had ingetekend, ziek was. Dat waren wonderlijke dagen, dagen waarop het water mij niét tussen de kiezen stond, want dan schoof de meester het glimmende flesje melk naar mij toe.

            Ik zei het toch al: de zoon van een melkboer zijn, het is niet iedereen gegund, nietwaar?