• Cursiefje
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Cursiefje

  519 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  437 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  519 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  267 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1144 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  400 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  33 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  18 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1025 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  981 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  118 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  10 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  89 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Kijk bij de verschillende schrijfopdrachten om mee te doen.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

In wording

Het nest lag verlaten. De kloek was er even af gewipt, allicht om wat graantjes te pikken. Of was het alléén maar om een luchtje te happen. Of, wie weet, kunnen kippen zich misschien ook vervelen, en was ze het daarom al na drie-vier dagen moe om haar kroost uit te broeden? Door het deurtje zagen we acht eieren liggen, acht kippeneieren, in dit geval dus acht kuikentjes in wording. Mijn dochtertje van bijna twee monsterde ze, en lichtte er toen met haar kleine polletje één uit. Ik wist echt niet of dat wel mocht, want ik had als kleine jongen nog geleerd dat we nooit de eitjes in een vogelnest mochten aanraken, omdat anders moeder vogel bij haar terugkeer het nest definitief zou verlaten. Maar veel tijd om na te denken had ik niet. Dochterlief stond met dat ei in haar hand, nee, ze liet het niét vallen, ze hield het alleen maar vast, ze hield het veel te goed vast, want krak zei de schaal, en gedaan met het ei. Toen waren ze nog met zeven. Mijn vrouw kwam met het eerste het beste soepbord aangelopen, en schudde er het gekwetste ei op leeg. Drie dagen was het bebroed geweest, of misschien vier. Fijne adertjes kleurden de kleverige massa op het bord, zoals riviertjes op een stafkaart. Doch de lijntjes waren rood in plaats van blauw, want de riviertjes van het kippenei waren van een ander soort liquide dan het water uit de riviertjes op de stafkaart. Middenin was een klein bolletje te zien, doorschijnend als gelatine, het kippenkopje in wording, en middenin dat bolletje stak een nóg kleiner, zwart bolletje, een kippenoogje in wording. Maar al dat verhoopte lag daar nu tussen de stukjes eierschaal in plakkend puin. Het kippetje in wording had niet méér dan een aanzet gekregen.

            "Oh, dáár, wat is dat dáár dan?”

Het slijmerig dingetje trok samen, als een kolkje dat draaide, een klein zuigend kolkje. Met een lucifertje schoof ik het papje even opzij, en inderdaad, daar zat beweging in. Korte snokjes. Het leven zelf dat klopte, voor even toch nog.

            Tot wat heeft dat nu gediend, vroeg ik me af. Waarom is dat zwarte bolletje, en waarom zijn die kleine, rode riviertjes, en waarom is dat zuigend kolkje er nu geweest? Waartoe heeft dat onvoldragen, maar onmiskenbare leven nu gediend? Het is er voor niets geweest. Of neen, eigenlijk is het nog erger. Het is er geweest om door het onschuldig polleke van mijn dochter doodgeknepen te worden. Een nare gedachte.

***

Onwillekeurig zag ik de hagedis weer voor ogen, die ik enkele dagen tevoren in de woonkamer geobserveerd had. Je went eraan in de tropen, hagedissen zijn bijna vrienden des huizes. Te pas en te onpas vinden ze de weg naar binnen. Ze doen niet vervelend, ze bijten niet, en ze maken geen lawaai. Dus lieten we ze maar ongemoeid als ze binnenkwamen en alle muren van de woonkamer aftastten. Maar meestal zagen we ze langs de buitenkant tegen de ruiten. Vooral ´s avonds maakten ze hun opwachting, dan kwamen ze naar het licht. Als ze plat op de buik tegen het glas lagen, konden we er van in de woonkamer haast doorheen kijken, zo dun was dat velletje. En als er al eens eentje zwanger was, zagen we door de huid heen twee witte bolletjes, twee hagedisjes in wording.

            Het exemplaar dat ik in het vizier had, was voor niets gehaast. Het beestje had de weg naar binnen gevonden, en struinde zonder veel ommezien over de muur van de woonkamer. Duidelijk stoorde onze aanwezigheid dat dingetje niet. Het zette enkele snelle pasjes, en bleef dan om God weet welke reden minuten lang hangen zonder nog een poot te verzetten. Ik vroeg me af hoe het zich in die positie kon handhaven in plaats van naar beneden te donderen. Kleefden zijn pootjes dan tegen de muur? Hoe kon dat beestje zich dan zo snel voortbewegen tegen die muur? Misschien zal een dierkundige mij vroeg of laat het geheim wel eens verklappen. Zoals hij mij ook eens mag uitleggen waarom een vlieg, die over het plafond loopt, daar niet afvalt. Want die hangt toch helemáál onderste boven?

            Het kopje wentelde, het kopje loerde. Roerloos zat het diertje op de uitkijk, en hop! daar sloeg het toe. In een flits schoot het tongetje naar een minuscuul insectje, dat zich door de onbeweeglijkheid van zijn belager had laten verschalken. Letterlijk. Het buikje van de hagedis ging op en neer. Hij hijgde van de inspanning, of van opwinding misschien. Maar het moeilijkste moest nog komen. Want het vliegje zat maar voor de helft gevangen. Langs weerskanten van het bekje staken de flinterdunne vleugeltjes uit. Om de prooi in te slikken, diende de hagedis zijn bek weer te openen, en misschien kon dat dingetje dan vooralsnog ontsnappen. Maar neen, het kreeg geen kans. Hap! zei het bekje, en gedaan met het vliegje.

            Tot wat heeft dat nu gediend, vroeg ik me af. Waarom is dat minuscule dingetje, met zijn missaalpapieren vleugeltjes er nu geweest? Het is er voor niets geweest. Of neen, eigenlijk is het nog erger. Het is er geweest om door een hongerige hagedis gegrepen te worden en zonder respijt verslonden te worden. Een nare gedachte.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "In wording"

© Lieven Vandekerckhove
21.01.21
Feedback:
Boeiend verhaal! Mooi om zo stil te staan bij dit kleine leven. Goed en gedetailleerd beschreven zodat ik het echt voor me zag.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
19.01.21
Feedback:
Och wat aangrijpend. Helemaal nieuw voor mij dit proces van "worden" te lezen binnenin een ei.
Je schrijft: "het kippenkopje in wording, en middenin dat bolletje stak een nóg kleiner, zwart bolletje, een kippenoogje in wording.'" Je zou geen ei meer eten alleen al bij de gedachte dat het wanneer het bevrucht was geweest een kopje met een snaveltje had gehad en twee zwarte kraaloogjes...
Evenals dat hagedisje. Kan me er geen voorstelling van maken, maar vind het erg inlevend geschreven en ook interessant. Inderdaad, je vraagt je soms af waarom de dingen zo lopen in het leven, met welk nut. Waarom het lijden, of zien lijden.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
19.01.21
Feedback:
Beetje onsmakelijk (kuikengedeelte) maar wel heel levendig geschetst. Ik blijf genieten van de Vlaamse taalrijkdom: polleke, geweldig!
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Lieven Vandekerckhove 19.01.21
  Dank voor je waardering, Annemarie. Ik heb op het laatste nippertje dan toch maar het woord "polleke" niét vervangen door "handje". Ik twijfelde of de Nederlandse lezer dat wel zou begrijpen. Toch wel dus. Of misschien heeft de kontekst het wel duidelijk gemaakt.
18.01.21
Feedback:
De fascinatie voor klein gedierte mooi geanalyseerd. Bijna rustgevend om te lezen. Vraagje (gewoon nieuwsgierige interesse hoor): Waar woon jij in hemelsnaam, dat je hagedissen in je woonkamer aantreft?
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • lieven vandekerckhove 18.01.21
  Dank voor je reactie, Tryntsje. Ik woon nu in Leuven (Vlaams Brabant), en het is uiteraard niet hier dat ik de hagedissen binnenshuis aantref. Maar bijna een halve eeuw geleden woonde ik met mijn gezin een paar jaren in Liberia (West-Afrika), en daar brachten die diertjes ons regelmatig een bezoek aan huis. Mijn cursiefje is al enkele decennia oud, net als meerdere van de stukjes die ik hier op Schrijverspunt al gepubliceerd heb, en die ik nooit vroeger ergens anders gepubliceerd heb.
17.01.21
Feedback:
Mooi verhaal!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: