• Cursiefje
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Cursiefje

  523 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  434 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  523 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  277 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1147 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  412 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  36 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  24 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1042 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  121 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

IK LAF

Geven. Ik gaf. Leven. Ik laf. Het Nederlands is niet meteen een logische taal, net zo min als ik een vanzelfsprekend mens ben. Dat laatste mag je heel letterlijk nemen. Spreken gaat me niet altijd even goed af. In het ijle kwetteren lukt normaliter vrij aardig, maar als het erop aankomt mijn mening of mijn gevoelens kenbaar te maken, blokkeer ik als een gekantelde vrachtwagen op de E313. Accidenteel en ongelukkig. Diep in mij zit een ingewortelde angst om spanning te veroorzaken. Ik loop hard weg van vluchtige stemverheffingen, mogelijk geweld en stresssituaties. Afschuwelijk vind ik het, hoe ze zo bliksemgewijs kunnen ontstaan, door een foute woordkeuze of een verwarrende intonatie. Mondeling communicerend heb ik wel eens het gevoel dat ik altijd en overal langs de kant blijf staan en zo neutraal mogelijk toeschouw. Dat ik in mijn broek zou plassen op de ijspiste. Bang om uit te schuiven, om fouten te maken. Klinkt zo laf. Perfectionisme, dacht ik vroeger. Autisme, weet ik nu. Gesproken woorden blijven veel te lang rondschaatsen in mijn baanbrekende brein, zeker de teruggekaatste woorden. Ze hameren in mijn hoofd, weerklinken als echo’s in de bergzone van mijn gedachten en in onverwerkte hekelheuvels van gek gekwebbelde gebeurtenissen. Mijn medemensen lijken veel sneller te vergeten. Ze zijn vlakker. Goed voor hen.

Stel mij schriftelijk om het even welke gevoelsvraag, peil naar mijn meestal merkwaardige mening of mijn zuiverste zielenroerselen en ik lepel ze met plezier voor je uit. Schriftelijk. In het schrijfhoekje van mijn allereigenste kamer. Daar stort ik mijn hart uit. In mijn hartkamer. Liefst met de deur dicht. Barricadeer ze desnoods. Sluit me op en neem me gevangen. Met mij zal het omgekeerde gebeuren. Vrank en obstakelvrij zal ik weergaloos woorden pompen of er moedwillig over struikelen, nee, schrijvend ben ik helemaal ik en rekening houden met de schenen waar ik tegen schop of met de bolletjes die ik aai is er dan niet bij. Ik volg mijn hart. Armoedig bedeeld met kennis van het dierenrijk, heb ik desondanks wel eens gehoord van ziekelijke katten die in een hoekje kruipen om te sterven. Bij mij gebeurt het omgekeerde: in mijn hoekje kom ik tot leven. Lachend, knuffelend, klauwend of bijtend... Sentimenteel, grof of ergens tussenin. Ik. Te nemen of te laten. Herkenbaar of totaal onbegrepen.

Of de wereld daar klaar voor is? Irrelevant. Wat wél als een paal boven water staat en voor mij belang heeft, is de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat ik na achtenveertig levensjaren nog steeds niet klaar ben voor de wereld. Ik ben te dubbelzinnig. Of te dubbel onzinnig. Neem nu de uitdrukking ‘als een paal boven water staan’. Ik kan ze niet in een tekst integreren zonder te denken aan het nemen van een bad in geërecteerde toestand. Ook de wereld is hard. Te hard voor mij. Te hard en te onduidelijk. De mensen die erop rondhuppelen alleszins. Constant zijn ze op zoek naar lotgenoten, naar eerlijke, open en oprechte vrienden die geen blad voor de mond nemen. Je reinste onzin. Vroeg of laat komt het schuifmoment. De zo voorspelbare uitschuiver op de ijspiste. Het gebeurt gewoon. Men zegt iets dat de ander liever niet wilt horen, ook al is het de waarheid. Zijn of haar waarheid misschien, maar dat maakt niet uit. Hechte vriendschappen zijn broos en gek genoeg nog veel tijdelijker dan van voorbijgaande aard en op lange termijn hoogst uitzonderlijk. Net als je ontdooid bent, dooien ze doorgaans vanzelf. De enige remedie is een dagelijks lepeltje huichelarij, als hoogstnoodzakelijk hulpmiddel om de gedeelde dagelijkse zielenroerselen te aanhoren. In plaats van de hartsvriend blijf ik daarom in de regel liever een vriend op afstand. Omdat mijn lat te hoog ligt. Omdat ik volledige overgave verwacht. Op mijn manier. In een hartkamertje. Veelal geschreven vriendschap, vandaar dat ik net ‘in de regel’ zei. In mijn geval is dat de enige haalbare authenticiteit. Voor mij is ze warmer en nabijer. Doorsnee mensen vinden zulks onbegrijpelijk, of minstens heel erg raar, maar ik heb niet de behoefte om mijn vrienden dagelijks te zien of te horen, laat staan om doorsnee te zijn.

Vreemd, die wereld, dacht de wereldvreemde lafaard, terwijl hij weer een flink aantal blauwe plekken veroorzaakte op onbegrijpende scheenbenen. Of schijnbenen. Van schijnmensen. Of net mensen die normaal schijnen te zijn.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "IK LAF"

© Danny Vandenberk
22.12.20
Feedback:
Mooi geschreven, Danny en mensen die zich kwetsbaar op durven te stellen, tonen juist lef.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
20.12.20
Feedback:
Shake hands! Zeer herkenbaar. Voor 'ons soort' hebben ze gelukkig schrijven uitgevonden ;)
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
19.12.20
Feedback:
Ik geniet van je schrijfsels! Je maakt prachtige zinnen en schrijft heel beeldend, poëtisch haast. 10 sterren.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
18.12.20
Feedback:
Heel knap geschreven Danny. Wat je misschien mist in je spreken, vergoed je ruimschoots door je schrijven.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
1 van de 1 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: