• Cursiefje
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Cursiefje

  521 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Blog

  252 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  432 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  521 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  281 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1144 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  415 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  27 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1046 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  970 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  124 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  37 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  5 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  86 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Hommage

Geen revue, geen blad, geen kinderboek kreeg tijdens mijn eerste collegejaren zulke belangrijke plaats in mijn lectuur als de ‘Vlaamse Filmkes”. Steeds vlasten we op het eind van de maand, want dan stormden we elke dag na klastijd de studiezaal binnen in de hoop er de subregent hoog op zijn katheder te vinden terwijl hij de boekjes telde en stapelde. Voor elke klas had hij een afgevaardigde aangesteld, de laatste schakel naar de lezertjes toe, en voor het vierde klasje was ik dat. Ik had er telkens plezier in, de duwende bende te overstijgen, en op de hoogste trede het stapeltje voor het vierde leerjaar in ontvangst te nemen, om mij dan, niet zonder jeugdige wellust, te vermeien in het besef dat het nu alléén nog maar van mij afhing. Want ik was de venter, de verdeler, de drukker, misschien was ik wel de schrijver zelf van het verhaal. In elk geval was ik baas over al die drummende kereltjes achter mij.

            Maar er was niet alleen de maandelijkse glorietocht. Er was ook de verantwoordelijkheid. Om het trimester moest het abonnementsgeld geïnd worden. Daarvoor kreeg ik thuis een beugeltje mee. Zo was het geld veiliger geborgen dan wanneer het losjes in mijn broekzak stak. Van mijn grootmoeder wist ik dat papieren geld omhoog kruipt in de kleren, hoewel ik dat, eerlijk gezegd, nooit ondervonden heb. Het zal de wijsheid geweest zijn van iemand die nooit veel papieren geld tussen de vingers kreeg, en in haar angstige verbeelding méér mogelijkheden zag om die kostbare blaadjes te verliezen dan er eigenlijk waren. Maar ik handelde naar die wijsheid, en hoedde mij ervoor om papieren geld los in mijn broekzak te steken. Twintig frank, de prijs van een abonnement, was voor mij een hele rijkdom, en ongerust telde ik dan ook tijdens iedere speeltijd het geld na, zolang ik het bij me hield.

            Hoe het gebeurd is, zal wel altijd een mysterie blijven, maar het moet tijdens één van die controletellingen geweest zijn. Ik stond, ach, midden op de rooster, midden op de speelplaats. Het geldbeugeltje hield ik kort bij de ogen, en tussen enkele biljetten door tastten mijn vingers de muntstukken af. Ik was bijna rond toen een onbekende oorzaak de beugel deed omkiepen. Een verlammende schrik sneed door merg en been, en verstomd vergewiste ik mij van de ramp. Door de spijlen van de rooster staarde ik vertwijfeld naar het modderige oppervlak onder mij, maar ik kon niets ontwaren, tenzij blubber, en blubber, en nog eens blubber. Pas na vergelijking van de intekenlijst en het geld dat ik al had ontvangen, wist ik dat ik er twee stukken van twintig frank had bij ingeschoten.

            Met lome benen ben ik het bij de subregent, de hogere schakel van het distributieapparaat, gaan opbiechten. Wat zat er anders op? Wel heb ik er toen aan toegevoegd dat iemand mij een por in de rug had gegeven, en dat ik ook niet wist wié mij die por in de rug had gegeven, maar dat het zeker niet kon gebeurd zijn indien die iemand mij die por in de rug niét had gegeven… Koel, onberoerd werd ik gehoord. Een licht fronsen van zijn wenkbrauwen was voor mij het sein tot de aftocht. Mijzelf overtuigend dat hij mijn fatalisme deelde, droop ik af. Thuis repte ik vooralsnog met geen woord over wat mij overkomen was.

            In de namiddag zag ik hem met kalme, vastberaden stap mijn richting kiezen. Mijn bloed stolde. Vast had hij na rijp beraad zijn beslissing getroffen, en kwam hij mij deze nu meedelen. God! Alles zal goed zijn als ik het thuis maar niet hoef te vertellen.

            “De knecht heeft één stuk kunnen ophalen.”

            “…”

Hij haalde het muntstuk uit zijn zak, gleed er zijn duim eens over, als boende hij een laatste restant van het papperige goedje, waarin nu dat andere stuk nog modderde, en borg het terug weg. Ikzelf kon het immers ook een tweede keer verliezen.

            “Het andere stuk blijft zoek.”

            “…”

Nog twintig frank dus. Vervloekt, de prijs van een abonnement. Het mijne?

            ´s Anderendaags vermeed ik hem zoveel mogelijk, en na schooltijd was ik één van de eersten op straat. Ik wist dat de tijd in mijn voordeel werkte, want had ik voor die twintig frank moeten opdraaien, dan had hij dat toch al gezegd? Als ik uit zijn omgeving was, voelde ik mij veilig. Maar de tijd die ik ´s avonds in de studiezaal doorbracht, was telkens weer een harde beproeving. Mijn hart stond stil als hij tussen de banken door wandelde. Elk moment kon hij naast mij staan en dan… Maar ook dat ging voorbij, en zo ging het verschillende dagen na elkaar. Elke dag was winst, dacht ik, en elke dag was er toch één. Doch de twijfel bleef knagen. Zolang het stuk niet gevonden was, kon hij het toch komen opvorderen?

            Op het eind van de maand kwamen de “Vlaamse Filmkes” weer binnen. Toen ik, bedeesd, het stapeltje voor de vierde klas ging ophalen, lag bovenaan, in weerwil van de gebruikelijke alfabetische orde, een exemplaar met in potlood daarop mijn eigen naam geschreven. Ik zag wel goed, eerst mijn voornaam en dan voluit mijn lange familienaam. Ik durfde niets zeggen. Ik nam het pakje aan, droop de treden af, en vooraleer de overal opduikende abonnees tegemoet te komen, liep ik langs mijn bank, en gleed het eerste exemplaar veilig in mijn boekentas.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Waardering(-en) voor: "Hommage"

© Lieven Vandekerckhove
08.03.20
Feedback:
Die kleine jongens van toen hé! Zo helemaal anders dan die van nu (?).
Erg leuk geschreven!
 • Waardering
  3/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: