• Cursiefje
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Blog

  253 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  432 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1145 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  412 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  26 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1046 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  971 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  123 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  37 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  5 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  86 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Het cursiefje

Géén van haar collega´s huppelde altijd zo gezwind de klas binnen als Mevrouw Snijders, lerares Nederlands in de laatste jaren van het middelbaar onderwijs. Na dik twintig jaar onderricht brandde het vuur nog steeds als bij de aanvang, toen ze zelfzeker haar eerste stappen in het onderwijs zette. Haar liefde voor de taal liet haar toe om met veel toewijding de neteligste thema´s van de Nederlandse spraakkunst te serveren, en haar brede belezenheid kruidde haar lessen literatuur tot snoepreisjes door de letterkunde van de Lage Landen. Spellingfouten deden haar tenen krullen. Toegegeven, de leerling-tovenaars die al vaker de spellingregels hebben vastgelegd en gewijzigd, hebben er ronduit een potje van gemaakt.   Maar daar had Mevrouw Snijders geen oren naar. Halsstarrig zette ze in op spellingvaardigheid alsof de schrijfwijze een door God gezegend leerstuk was. Doch best van al kwam ze op dreef als ze haar leerlingen mocht inwijden in de letterkunde. Ver van wat gebruikelijk was, had ze het daarbij niet alleen over de ‘grote’ literatuur. Met dezelfde eerbied bracht ze ook een genre onder de aandacht, dat verre van algemeen literaire erkenning genoot: het cursiefje. Méér nog, ze had een echte voorliefde voor het genre, en ze dweepte met de grootmeester ervan, Simon Carmiggelt. Ze had er zelfs een gewoonte van gemaakt om elke taalles met de voorlezing van een stukje van Carmiggelt te beëindigen. De kers op de taart.

            Of dat onvermijdelijk is voor iemand die dagelijks voor de klas staat, weet ik niet, maar Mevrouw Snijders durfde wel eens zondigen tegen de pedagogische regel die een gelijke behandeling van alle leerlingen oplegt. Ze had zo haar protégés in de klas, en dat voelden de andere leerlingen maar al te goed aan. Op de speelplaats werden de gunstelingen smalend “haar flebbekes” genoemd. Laattijdig inleveren van huistaken werd voor de éne al wat makkelijker door de vingers gezien dan voor de andere. De beurtrol werd maar zelden gerespecteerd als er diende voorgelezen te worden. En dat het altijd ook dezelfde meisjes waren, aan wie de lerares al eens een wat vertrouwelijke opdracht toevertrouwde, was voor de rest van de klas niet minder opvallend.

            Omgekeerd, helaas, zaten er ook altijd een paar zwarte schapen in de klas. Catherine was er één van. Minstens had ze het gevoel dat Mevrouw Snijders de pik had op haar. En hoewel de lerares wel moeite deed om elk negatief vooroordeel tegen te gaan, lukte dat niet altijd goed. Er stak iets heimelijk gemeens in, vond Catherine. Steevast behaalde het meisje een onvoldoende op toetsen die niet klassikaal verbeterd werden. Bij tijd en wijle werd ze door Mevrouw Snijders zelfs op haar uiterlijk aangesproken. Zelf een kokette dame, die steeds goed opgefruit naar school kwam, vroeg ze op een keer aan Catherine, een mooie verschijning met weelderige zwarte haardos, of ze ‘haar haar wel tot op de wortels gekamd had.’ Het meisje hoorde het in Keulen donderen.

            En toen kwam de dag waarop Mevrouw Snijders haar discipelen de opdracht meegaf om als huistaak eens een cursiefje te schrijven. Catherine wist er niet goed raad mee. Maar haar moeder, die een verwoed lezer was, kwam met een lumineuze idee op de proppen. Ze dacht aan de wrevel van haar dochter over de onvoldoendes die ze te slikken kreeg van Mevrouw Snijders. Ze was er nooit ernstig op ingegaan - leraars zullen toch wel beter weten, zeker? -, maar ergens waren Catherines  klaagliederen blijven resoneren. Ze zocht in haar bibliotheek het enige bundeltje dat ze ooit van Carmiggelt gekocht had, één van de oudste uitgaven, en zei tegen haar dochter: ‘Zoek er een kort stukje uit en schrijf dat over.’ Verwonderd over zoveel rebellie keek Catherine haar moeder eerst ongelovig aan, maar sprong dan snel op de kar. Het risico was groot, want allicht had Mevrouw Snijders die bundel ook gelezen. Het complot was evenwel te mooi om het er niet op te wagen.

            ´s Anderendaags gaf Catherine met een klein hartje haar kopij af. Ze had Mevrouw Snijders daarbij niet in de ogen durven kijken. Doch iedere angst bleek naderhand overbodig: de lerares had dat cursiefje van Carmiggelt niét gelezen. Of ze had het zich in elk geval niet herinnerd. Want enkele dagen later, als alle cursiefjes door de lerares gelezen en geëvalueerd waren, kregen de leerlingen hun kopij terug zonder dat voor wie dan ook het woordje plagiaat viel.

            ‘En?`, vroeg moeder als Catherine met het nieuws naar huis kwam.

            ‘Mission accomplished,’ lachte Catherine maar nijdig, ‘negen op twintig. Ze vond er de pointe niet in.’

Feedback voor schrijfactiviteiten

Waardering(-en) voor: "Het cursiefje"

© Lieven Vandekerckhove
03.03.21
Feedback:
gezwind, opgefruit, laattijdig, 's anderendaags... ik smul van zulke, niet vaak gebruikte, woorden!
 • Waardering
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • lieven vandekerckhove 03.03.21
  Dank voor je appreciatie, Tryntsje. De woorden die je opsomt, zijn - behalve 'opgefruit' - wel degelijk courant in Vlaanderen. Maar ik merk vooral hier op Schrijverspunt dat de taal in de twee landen wel degelijk in menig opzicht verschillend is. We kunnen daarover een boom opzetten, maar dat lijkt me hier niet de juiste plaats daarvoor te zijn.

In elke boekenwinkel: