1 post

Heilig

462 Hits.

Het is vandaag Allerheiligen, feestdag waarop alle heiligen van de Rooms-katholieke kerk worden herdacht. ‘Alle’ heiligen: hoeveel zijn er dat dan? De Roomse kalender noemt er voor elke dag minstens één. Opgeteld zijn dat er dus al meerdere honderden. En er komen er nog steeds bij, met mondjesmaat.

Als kind heb ik altijd gedacht dat heiligen, net zoals engelen, er altijd al geweest waren; dat hun bestaan zich zowel naar het verleden als naar de toekomst in de eeuwigheid uitstrekte, zonder begin en zonder einde. Zoals dat ook voor hun grote Baas geldt. Maar daar zat ik fout, weet ik nu. Want heiligen zijn eigenlijk maar schepselen zoals u en ik, stervelingen die hier op aarde geboren werden, en na hun dood om hun voorbeeldig christelijk leven heilig verklaard werden. Of zij dat zelf ook gewild hebben, durf ik betwijfelen, want aan zulke benoeming zitten toch wel wat verplichtingen vast. Ik meen te weten dat ieder, die daarvoor in aanmerking wil komen, niet alleen heel vroom geleefd moet hebben (wat al geen sinecure is), maar ook ná de dood aan de weg moet blijven timmeren zijn. Heilig wordt namelijk alléén déze, die na de dood nog de bewerkstelliging van minstens twee mirakels op zijn conto kan schrijven. Begin daar maar eens aan.

Van de wonderen, die op voorspraak van deze of gene heilige geschied zijn, weet ik niet zoveel af. Alom bekend is wel het wonderbaarlijke verhaal van de sympathiekste onder hen, Sint-Nicolaas. Al vroeg leerden wij dat hij drie kinderen, die door een herbergier waren gedood, weer tot leven heeft gewekt. Helemaal koosjer lijkt dat verhaal toch niet, want volgens de officiële leer kan een heilige niet zélf een wonder verrichten; hij kan hoogstens zijn grote Baas daartoe bewegen. Maar voor Sinterklaas zijn we bereid een uitzondering te maken. Hij kan wel ieder jaar met zijn paard en zijn knecht uit de hemel nederdalen, is dát dan geen mirakel? Wie beweert dat Sinterklaas in Spanje woont, vergist zich: een heilige woont in de hemel. En dat de Sint al eeuwen ieder jaar weer op post is bij ons, en met zijn paard over de nok van besneeuwde daken rijdt zonder daar ook maar één keer af te glijden, toont dat hij wel méér in zijn mars heeft. Waarom zou hij dan die drie sukkeltjes niet weer tot leven hebben kunnen roepen?

Toegegeven, het éne mirakel is al wat miraculeuzer dan het andere. Aan het wonder, dat Sint-Nicolaas verricht heeft, kunnen niet veel van zijn collega´s tippen, denk ik. Er bestaat inderdaad een gradatie van wonderlijkheid. Nogal wát heiligen worden aangeroepen tegen deze of gene kwaal, of voor deze of gene gunst. Dionysius tegen hoofdpijn, Klara van Assisi tegen koorts en oogproblemen, de heilige Jozef voor een goede dood, en Christoforus voor een goede appeloogst. Als kind heb ik aan een kapelletje op de grens van de graanakker ter ere van de heilige Apollonia gebeden opdat mijn opa van zijn tandpijn mocht verlost worden. Toen stonden heiligen nog dichter bij de landman dan de tandarts. Of het echt geholpen heeft, weet ik niet meer. Maar mócht het geholpen hebben, dan was dat toch ook een wonder? Een klein wonder misschien, maar toch een wonder. En overigens is zo een klein wonder ooit ook echt gebeurd. Toen ik eens mijn nieuwjaarsbrief niet vond op het ogenblik dat ik die moest voorlezen, zette mijn vader de zoektocht in met een gebed voor Toontje, de heilige Antonius, die verloren voorwerpen helpt terugvinden. En warempel, Toontje leidde me naar een klein kamertje van ons huis, waar mijn nieuwjaarsbrieven zo voor het grijpen lagen.

Wat nu mijn eigen patroonheilige, de heilige Livinus, daarvan gebakken heeft, is ook geen klein bier te noemen. Dié zorgde al voor een mirakel nog vóór hij goed en wel in de hemel was aangekomen. In de zevende eeuw bisschop van Gent, predikte hij vurig het geloof in het ganse diocees. In de gemeente Esse, naderhand Sint-Lievens-Esse, zou hij daarvoor de marteldood gestorven zijn: eerst werd zijn tong uitgerukt, daarna werd hij onthoofd. Rubens heeft deze marteldood met verve in scène gezet. Doch wat op Rubens´ schilderij niét te zien is, is de afloop van deze moordpartij: meteen na zijn onthoofding stond de bisschop recht, plantte zijn staf in de grond, en deed daarmee de Livinus-bron ontspringen, nam vervolgens zijn hoofd onder de arm, en stapte met veel guts nog tot in Houtem, nu Sint-Lievens-Houtem, waar hij uiteindelijk neerzeeg en begraven werd. Geen klein bier? Ik ben niet de enige die ermee uitpakt, want in Sint-Lievens-Esse wordt nu met een knipoog naar het wonderbaarlijk leven en sterven van de heilige Livinus het Lievensbier gebrouwen. En gewis, ook dát is geen klein bier!                                                                                                               

En schijnheilig, wat betekent dat dan? Niet moeilijk: schijnheilig is degene, die niet kan wachten tot na de dood om de status van heilige te krijgen; hij wil dat al in het ondermaanse. Maar omdat hij ook hier tevergeefs daarop wacht, speelt hij maar de heilige. Helaas, eveneens tevergeefs.

 

Alleen Plusleden kunnen een eigen artikel aanpassen na publicatie. KLIK HIER om alle voordelen van een pluslidmaatschap te bekijken.

De auteur van dit artikel Lieven Vandekerckhove:

Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen mogelijkheid voor reacties.

Ook jouw mening is hier welkom!

Reacties:

10.11.20
Feedback:
Een pareltje! Ik ben pas kort bij deze groep, dus ik had nog niet de eer gehad je te lezen. Maar geweldig, hoor! Vol zachte humor en meeslepend verteld!
  • Waardering
    100%
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
02.11.20
Feedback:
Weer heel goed geschreven Lieven! Ik vind het altijd mooi dat Paulus in zijn brieven alle christenen aanspreekt met de titel heilige.
  • Waardering
    100%
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
01.11.20
Feedback:
Wat schrijf je toch mooi. En informatief. Echt heerlijk om te lezen.
  • Waardering
    100%
Show more
1 van de 1 lezers vond deze review nuttig

Meer van deze auteur:

Titel:Hits:Waardering:Link:
Column
Cursiefjes
1533
Lezen?
'Dag van...'
1333
Lezen?
Harris Mopulu
1029
Lezen?
55 woordenverhaal
Help!
958
Lezen?
55 woordenverhaal
Entrée
948
Lezen?