• Cursiefje
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Cursiefje

  519 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  437 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  519 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  267 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1144 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  400 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  33 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  18 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1025 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  981 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  118 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  10 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  89 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Kijk bij de verschillende schrijfopdrachten om mee te doen.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Handel en wandel

Wie zegt dat hij nooit bang is of zal zijn, liegt.

Sommige mensen schamen zich om iemand te vertellen dat ze een paniekaanval hadden, uit angst om gek gevonden te worden. Dat stadium ben ik voorbij en langs dat station ben ik gepasseerd. Iedereen die mij een beetje kent, heeft al lang het vermoeden, het gevoel of de wetenschap dat ik in geringe of (on)redelijk hoge mate mesjogge ben, dus waarom zou ik me daarover nog druk maken?

Ik ben bang dat ik vaak bang ben. Zonder dat ik in gevaar ben. Ja, ik heb angstaanvallen. Grote wereldoorlogen worden er in mijn brein niet uitgevochten, maar er is wel voortdurend sprake van een terreurdreiging, kleine onlusten en ontploffinkjes, schampschoten en gevaarlijke of onschadelijke manoeuvres. Dwanghandelingen en -gedachten zijn talrijk aanwezig. Zo rijm ik af en toe als ik in paniek ben en krijg ik vrij frequent bevelen van de hersenhoofdman, de verstandsveldheer, de geestesgezagvoerder, de breinkapitein of hoe je hem ook wilt noemen. Hij geeft me orders om dit of dat te doen op een manier die dikwijls afwijkt van de traditionele of van wat ik gewend ben. Aangezien ik buitengewoon veel belang hecht aan regelmaat en routine, kom ik wegens muiterij of rebellie ten opzichte van de bevelhebber van de bovenkamer constant in conflict. Hij wil de grenzen verleggen, het rijk uitbreiden en veroveringssuccessen boeken, ik wil rust en vrede. Toch voel ik soms dat ik mezelf ook een beetje moet blijven uitdagen, zo niet verzand ik in mijn autisme, al zorgt die optie tegelijk voor negatieve spanning. Alsof ik verloren loop en elk moment kan wegzakken in drijfzand. Een duurzame vredesoplossing is onvindbaar. Prediken in de woestijn. In mijn hoofd is het altijd een beetje oorlog. In de verte een piramide. Ga kijken. Misschien vind je er wel een mummie die even ingewikkeld is als ik.

Het station dat ik al voorbij was, zoals ik daarstraks aangaf, passeerde ik gisteren voor de elfendertigste keer. Al wandelend. Ik heb een vast traject, waarvan ik dus zo nu en dan afwijk, afhankelijk van wie de innerlijke strijd in mijn hoofd wint. Meestal kruis ik de overweg. Telkens is er de vrees dat net op dat moment het belsignaal zal weerklinken, dat de slagbomen meteen zullen sluiten en dat ik met mijn schoen gekneld raak tussen de treinsporen. Altijd opnieuw. Regelmatig zet ik mijn rechtervoet parallel met het spoor en pas ik er mijn voet voorzichtig in, om mezelf ervan te vergewissen dat de kans dat ik ooit vast kom te zitten vrijwel onbestaande is. De angst blijft. De verwonderde blikken van toevallige toeschouwers ook.

Regelrechte paniekaanvallen zijn gereserveerd voor ’s nachts. Gelukkig zijn ze zeldzaam. Mijn ademhaling begint te versnellen, mijn hart marcheert minstens even snel mee, zweetdruppels parelen op mijn hoofd en plots word ik koud, er rollen rillingen over mijn ruggengraat en er dreigt een gevoel van verstikking dat op niet onlogische wijze versterkt wordt door het feit dat ik tegelijkertijd in mijn hoofdkussen bijt. Ik paniekrijmde daarnet, omdat ik me al schrijvend te veel inleef. ‘Dan is er niks meer!’ roept iemand op zulke momenten telkens loeihard in mijn oor. Soms gil ik mee. Lang duurt het nooit, maar achteraf ben ik doodop. Een verschrikkelijke woordkeuze. Afgepeigerd is veel beter. Uitgeput. Met oorsuizingen. Vermoedelijk van de stress, niet van de ingebeelde roeper. The Grim Roeper, noem ik hem smalend, naar analogie met The Grim Reaper, zijnde Pietje de Dood of Magere Hein. De dood heeft vele namen.

Zelf heb ik drie voornamen, evenveel als pedalen in mijn auto. Zowel Danny, Mario als Jos schieten samen weleens in paniek als we aan een verkeerslicht staan te wachten en ik heel even helemaal niet meer weet welke pedaal welke functie heeft. Heel even maar. De neiging om uit te stappen en hard weg te rennen heb ik tot nu toe steeds feilloos weten te onderdrukken.

Ziezo. Mijn angsten voor hoogtes, laagtes, water, droogte, donder, bliksem, drukte, bijna alle diersoorten, halfvolle bierglazen, halflege bierglazen, elektriciteit, braken, armoede, rectale aandoeningen, telefoontoestellen, drilboren en vele andere pak ik nu even niet aan. Behandel ik later misschien, als jij mij heel zacht behandelt. Afgehandeld.

 

 

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Handel en wandel"

© Danny Vandenberk
27.02.21
Feedback:
Misschien eens een cursus yoga volgen, Danny?
 • Kwaliteit
  3.0/5
Show more
0 van de 1 lezers vond deze review nuttig
 • Danny Vandenberk 27.02.21
  De tekst is een weergave van wat er zich in het hoofd van iemand met autisme afspeelt, Lieven. Zowel van mensen die dit dagelijks ervaren of er zijdelings mee te maken hebben, alsook van neurotypers, krijg ik hiervoor erkenning. Smalend suggereren dat een cursus yoga de oplossing is voor iemand met autisme valt bij mij allerminst in goede aarde.
  • Danny Vandenberk 12.03.21
   @lieven vandekerckhove Excuses aanvaard, Lieven. Het kwam inderdaad verkeerd over. Ik "vecht" al vrij lang voor meer begrip omtrent autisme en heb in die strijd al meermaals moeten opboksen tegen onbegrip en vooroordelen.
  • lieven vandekerckhove 11.03.21
   Ik schrik van je reactie, Danny. Wat ik schreef, is helemáál niet smalend bedoeld! Integendeel, ik suggereerde om een cursus yoga te volgen omdat ik ervan overtuigd ben dat yoga precies datgene brengt wat je zoekt: rust in je hoofd. Mocht die boodschap verkeerd zijn overgekomen, dan verontschuldig ik me daarvoor heel oprecht. De bedoeling was juist het tegenovergestelde.
  • Danny Vandenberk 27.02.21
   @Ingrid Dank je wel, Ingrid. :-)
  • Ingrid Karsten 27.02.21
   nee dat is ook geen oplossing! Ik bewonder je tekst Danny en vind dat je het duidelijk neerzet. Ik heb ook paniekaanvallen op straat en heb het er al verschillende keren over gehad. Ik vind het knap dat jij dat ook doet al weet ik niet wie het betreft. Sterkte!

In elke boekenwinkel: