• Cursiefje
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Cursiefje

  520 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Blog

  255 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  520 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  275 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1145 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  408 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  24 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1037 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  120 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  37 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Examen

‘Ik was wel even van mijn melk deze namiddag,’ zuchtte hij. Ik nipte nog eens aan mijn glas, en keek mijn collega vol verwachting aan. De hele dag had hij mondeling examens afgenomen, en daarom vermoedde ik dat hij met een ongewone examenervaring voor de dag zou komen. Hij keek me een poosje stilzwijgend aan, alsof hij nog overlegde hoe hij het nu zou vertellen.

             ‘Vanmiddag had ik er weer zo eentje,’ stak hij van wal. ‘Het kind had zich heel rustig gepresenteerd, ik verwachtte een vlot gesprek. Maar soms mispak je je daar wel aan. Ik vroeg haar om me te vertellen wat ze geleerd had uit de lezingen, waarin ik uiteengezet had hoe het er eeuwen geleden in onze samenleving aan toe ging wanneer iemand zelfmoord gepleegd had. Weet dat de reactie van onze verre voorouders op een zelfdoding ronduit genadeloos was: wie zichzelf had durven doden, kon op de wreedste vergelding van de maatschappij rekenen. Het lijk van de suïcidant werd op de brutaalst mogelijk manier aangepakt, en zelfs de familie van de overledene moest het ontgelden, want die zag de erfenis van de overledene aan hun neus voorbijgaan, daar de nalatenschap geconfisqueerd werd. Het is geen smakelijk verhaal, geloof me, we kunnen ons dat alles niet meer voorstellen.’

            ‘Juist omdat het zo uitzinnig lijkt, moet het toch makkelijk blijven hangen bij uw studenten?’ vroeg ik ietwat verwonderd.

            ‘Het spectaculaire gedoe zelf, dat kon ze samenvatten. Dat is inderdaad maar een fluitje van een cent. Maar het gaat mij in die lezingen vóór alles om iets anders, namelijk om de vraag wat dit strafpatroon ons leert over de essentie van het straffenomeen als zodanig? Hoe komt in de schoot van de samenleving de straf op gang? Welk mechanisme is daar aan het werk? Met andere woorden, hoe is het straffen te begrijpen? Juist dát getheoretiseer wilde ik horen van de jongedame die vóór mij zat.’  

            ‘En daar liet ze verstek gaan?’ vroeg ik hem.

            ‘Ze had het er moeilijk mee. Zo lang ze het verhaal kon vertellen, de feiten op een rijtje zetten, liep het allemaal vlot. Maar dat interesseerde mij natuurlijk niet op de eerste plaats. Ik kén dat verhaal, zeg ik dan, ik heb het jullie toch zelf verteld? Ik wilde horen of ze begrepen had wat er áchter dat verhaal te zien is: welk universeel maatschappelijk gebeuren komt  aan het licht in de vreemde maatschappelijke reactie die losbarstte zodra onze verre voorouders met een zelfdoding geconfronteerd werden? Welnu, zoals niet zelden het geval was, ging het gesprek vanaf dat punt de mist in. Ze was heel behendig om met korte, minimalistische antwoorden een rookgordijn op te trekken, niet makkelijk om te peilen. Die tactiek wordt wel méér aangewend, we kennen onze pappenheimers toch?  Als het mij dan te gortig wordt, omdat ik in dat kopje niet binnen geraak, verlaat ik al eens resoluut met een eenvoudige zin het platgetreden pad: ‘Vertel het mij eens zoals je dat aan je eigen vader zou vertellen.’

            ‘Het lijkt me geen slechte strategie,’  zei ik instemmend.

            ‘Alle vakjargon overboord en vertellen maar. We zien wel waar we uitkomen. Doch in dit geval zei ik het lichtjes anders. Ik wist namelijk dat haar vader in een ongeval om het leven was gekomen, en ik kon nog net de variante formuleren: vertel het mij eens zoals je dat aan je eigen moeder zou vertellen.’

            ‘En?’

            ‘Mijn moeder is overleden, zei ze. Ik herpakte mij, en meende een zeker excuus te kunnen leggen in de mededeling dat ik daarvan niet op de hoogte was. Ik bleef nog even bij het incident en vroeg hoe lang dat geleden was. Ze heeft verleden jaar zelfmoord gepleegd, zei ze.’

            ‘En toen werd het stil?’

            ‘Toen werd het stil.’

 
Noot van de schrijver: Ik ontvang graag feedback
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Examen"

© Lieven Vandekerckhove
06.05.21
Feedback:
Ai, die komt binnen. Bingo.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
03.05.21
Feedback:
Erg mooi verwoord. Ik kan me opeens ook de zwijgzaamheid van dit meisje over dit onderwerp zo goed voorstellen!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
30.04.21
Feedback:
Pakkend... en je weet het ook zo te vertellen. Hoe de realiteit je soms zo kan overvallen hé. Daar sta je dan met al je begeesterende drang om je wijsheid over te brengen aan iemand wiens jonge levensloop er zo dramatisch bij aansluit.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • lieven vandekerckhove 30.04.21
  Zo is dat inderdaad, Hans. Ik heb het verhaal in de mond van iemand anders gelegd, maar in feite is het mij overkomen. Ik heb het meisje van toe vele jaren later teruggezien, en ze was opengebloeid tot een zelfzekere jonge dame, die goed wist wat ze wilde in het leven.
 • lieven vandekerckhove 30.04.21
  Mijn tekst was weg vóór ik je ook nog kon bedanken voor je waardering. :)

In elke boekenwinkel: