• Cursiefje
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Blog

  253 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1145 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  411 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  25 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1044 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  973 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  122 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

'Dag van...'

 In de krant vernam ik vanmorgen dat het vandaag wel een heel bijzondere dag is. Geen feestdag, geen hoogdag, geen verjaardag, maar wel weer eens een ‘dag van …’. Zijn de 365 dagen van het jaar dan zo saai, vroeg ik mij af, dat we ze te hooi en te gras boven hun alledaagsheid moeten uit tillen door er een ‘dag van …’ te maken? Telkens weer vinden we een reden om op die manier de banaliteit van de doordeweekse dagen te overstijgen. Ieder jaar op de internationale vrouwendag worden alle vrouwen op een sokkeltje geplaatst, zowaar voor de hele dag. ´s Anderendaags staan ze weer met beide voeten op de grond. Voor zover ik weet, hebben we voor de andere helft van de wereldbevolking nog geen datum gevonden. Ook het kind heeft zich op die manier in de spotlights weten te plaatsen: op de ‘dag van het kind’ steekt ieder ukje het vingertje op om de goegemeente eraan te herinneren dat het er nu ook heel en al bij hoort. Vastberaden klimt de peuter op datzelfde sokkeltje, en houdt zich daar, eveneens voor de rest van de dag, flink recht. ´s Avonds valt de dreumes dan van moeite omver, zoals dat met de kleintjes wel méér gebeurt.

De lijst is lang. Er is een ‘dag van de landbouw, een ‘dag van het slachtoffer’, een ‘dag van de wetenschap’, een ‘dag van de jeugdbeweging’, en ga zo maar door. Ook beroepsgroepen hebben zich op die kalender weten te nestelen: er is een ‘dag van de leraar’, een ‘dag van de logopedist’, een ‘internationale dag van de verpleegkunde’, en wat nog al. Het zal wringen worden als elke beroepsgroep zijn ‘dag’ wil verwerven. Tenslotte zijn er maar 365 kansen te grijpen, en veel daarvan zijn al toebedeeld. Geen zorg, als we uitgeteld zijn, kunnen we met de 52 weken van het jaar verder gaan. Daarvan zijn er ook al enkele gecapteerd: de ‘week van de vrijwilliger’, de ‘week van het bos’, de ‘week tegen het pesten’, enzovoort. Ooit hadden we hier te lande een ‘week van de soldaat’, maar die vecht er niet meer voor.

En kijk nu eens welke ‘dag’ vandaag plaatsvindt: de ‘wereldtoiletdag’. Waaraan zouden we dát te danken hebben? Ik lees in de krant dat méér dan 2 miljard mensen geen goede sanitaire voorzieningen, lees: geen toilet, hebben: ‘892 miljoen mensen ontlasten zich in openlucht, 856 miljoen gebruiken een emmer of een put in de grond, en 600 miljoen delen een toilet met andere huishoudens.’ De Verenigde Naties hebben ze allemaal geteld, daar zijn ze lang mee bezig geweest.

Ook bij ons wordt de Grote Boodschap wel eens buiten het gebruikelijke winkeltje afgehandeld. Een moedige onderzoeker met een fijne neus voor merkwaardige ontdekkingen heeft vastgesteld dat 36 procent van de Vlamingen ooit daarvoor de bosjes is ingedoken. Behoudens voor 1 respondent was dit steeds uit noodzaak, rapporteerde hij. De boeiendste vraag voor mij is, waar het die éne respondent dan wel om te doen was. Wat motiveerde hem om zijn comfortzone te verlaten, en onder een blauwe hemel of onder een hemel vol sterren moeder aarde met zijn drollen te verrijken? Als het niet uit noodzaak was, wat dan wel? Heeft hij zijn buurman, met wie hij over de haag ruziede, letterlijk een loer willen draaien voor diens deur?

En zeg nu eens, wat is er eigenlijk mis met dat feest in openlucht? In het oude Rome waren op vele plaatsen onder de blote hemel zelfs collectieve openbare toiletten gebouwd zonder schotten tussen de zitjes. De Romeinen konden daar dus gezellig met elkaar keuvelen terwijl ze ongegeneerd hun ochtenddeposito afgaven. En de geur dan, zal je vragen, hinderde die dan niet? Antropologen getuigen dat keutels niet altijd en overal vies bevonden werden, ofschoon ze natuurlijk altijd en overal zichzelf gelijk gebleven zijn. Het is dus maar een kwestie van smaak, nietwaar, en die wordt ons cultureel verschillend aangeleerd. Trouwens, scatologen, dat zijn geleerde mensen die zich in ernst over de drollen buigen (nu ja, buigen...), beweren dat alleen de ruft van een ander niet zo lekker geurt. Ieder ruikt graag zijn eigen stukkie, heet het.

Zelf ben ik één van die 36 procent Vlamingen, die het al eens buiten geriskeerd hebben. Neen, ik ben niet die éne, die dat niet uit noodzaak deed. Integendeel, ik deed het omdat ik geen andere uitweg zag; of beter, omdat mijn oom geen andere uitweg zag. Ik was als bengel met hem meegegaan naar de akker, waar hij de hele dag te doen had. En dan moet het natuurlijk gebeuren dat je daar, ver van huis, de aandrang voelt, die je je, als alles goed gaat, in de beslotenheid van de bestekamer doet terugtrekken. Maar van een bestekamer was mijlen in de omtrek geen sprake. Ik huilde van radeloosheid, want ik kon het boeltje nauwelijks ophouden. ‘Trek uw broek af en ga ginder tussen de bieten hurken’, riep nonkel René. In géén tijd zat ik geplooid tussen de lange bladeren, die mijn problematische bezigheid veilig aan het zicht van de wereld onttrokken. Pas als het te laat was, besefte ik dat ik het daar zonder papier moest stellen. Ik riep mijn oom om hulp, maar die had natuurlijk ook niet meteen de galantste oplossing. ‘Trek een paar bladeren van de bieten af’, riep hij terug. Een betere oplossing zag ik ook niet, en volgde dan maar die aanbeveling. Oh gruwel, wat brandde mijn holleke daarvan, alsof er duizend naalden in gepriemd werden. Ik stopte meteen de schoonmaakoperatie nog vóór ze tot een goed einde gebracht was. Wenend van ellende ben ik naar huis gewaggeld, choreografisch vermijdend dat de schade alsmaar groter werd.

Ik had er geen benul van dat ik vele jaren later zou leren hoe mijn lijden tussen de bieten niet voor niets geweest is. Niet alleen heb ik de bietenakker voor een weelderige oogst een vlokje biomassa geschonken, vandaag weet ik dat ik daarmee zelfs de wetenschap een handje heb toegestoken: want zonder mijn bijdrage zou die geleerde curieusneus misschien nooit aan zijn 36 procent gekomen zijn.

V

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "'Dag van...'"

© Lieven Vandekerckhove
03.01.19
Feedback:
Correctie ivm oude waarderingen
 • Kwaliteit
  4/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: