• Cursiefje
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Cursiefje

  518 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Blog

  257 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  436 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  518 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  274 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1147 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  407 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  33 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  18 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1032 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  12 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Dag na dag

Dat ze in de najaarsaanbieding van de uitgeverij mijn naam hadden gezien, en dat ze hem gevraagd hadden mij voor een gesprekje over dat boek te contacteren, en dat ik hem misschien nog wel kende, want dat hij één jaar na mij kwam op het college; dat hij nu als freelance werkte, en dat het dus kwam doordat ze mijn naam in de najaarsaanbieding van mijn uitgever hadden gezien, en ze hem gevraagd hadden om mij... Ik kon helaas niet meteen een gezicht op die stem plakken, deed dus alle moeite om tegelijk bij de freelancer aan de lijn te blijven én om ver in het verleden op de speelkoer, in de studiezaal, in de collegekerk, op de trappen, en waar nog al, op zoek te gaan naar die leerling van weleer.  Maar zoals wel vaker gebeurt als men twee zaken ineens wil doen, lukte noch het één noch het ander.  Aan de andere kant van de lijn stond iemand op een antwoord te wachten.

            "Met wie heb ik ook weer de eer?", begon ik opnieuw van vooraf aan.  De uitleg kwam er rijkelijk uit, in een taal die vlot pendelde tussen het gestileerde niveau van de geschaafde collegepiet en de unieke klankrijkdom van de spontane Westvlaming.  Ondertussen kwam langs mijn kant zeer langzaam, ofschoon aarzelend, zijn profiel van weleer uit de mist: een blonde, goedlachse, maar timide leerling uit een klas ná de onze. Geen dikkerd weliswaar, maar met een zekere aanleg in die richting.  Héél zeker was ik echter niet.  Ik keek dus nieuwsgierig uit naar onze ontmoeting, die hij als gewiekst interviewer al had vastgelegd vóór ik het zelf goed en wel besefte.

            Het etablissement waar we afspraak hadden, bleek op de bewuste dag gesloten te zijn.  Dus stond hij mij buiten op te wachten.  Ik herkende hem niet.  Vanop  de andere stoep deed ik tussen het verkeer, dat ons nog scheidde, lichtjes teken, in de verwachting dat hij mij wel uitvoeriger zou groeten als het inderdaad om de man ging met wie ik hier afspraak had.  Zijn arm vloog zo waar hoog in de lucht, ik kon dus recht op hem afgaan.  Ongelovig en eigenlijk geschokt stapte ik naar hem toe.

            " Je bent wel wat veranderd", opende ik.

            " Tja", lachte hij, en hij klopte een paar keren tegen zijn corpus aan, "er is wat bijgekomen, nietwaar?"

Was dit ongetwijfeld juist, dát was nu niet wat ik bedoeld had.  Ik bedoelde: ik herken je niet meer.  En dat ik daar danig veel moeite mee had.  Dát bedoelde ik.

            Het gesprek verliep een beetje stokkerig.  Er werd voortdurend van spoor gewisseld.  Van het heden naar het verleden, van dat boek van mij naar dat college van ons. Voortdurend probeerde ik op zijn gelaat het portret te leggen, dat ik mij nu steeds levendiger uit die collegetijd voor de geest kon halen.  Maar hoe méér ik dat deed, hoe méér ik mij ergerde: de jonge man die ik zocht, lag wel degelijk heel en al onder het stof van de geschiedenis begraven.  De aanpak van de journalist verried daarenboven ook een andere persoon. Hij was dominanter geworden.  Hij sprak al evenveel als hij luisterde. Eén enkele keer had ik zelfs de indruk dat hij ook sprak wanneer hij eigenlijk hoorde te luisteren, alsof hij mij het antwoord op zijn vragen als het ware voorkauwde.  Ik ben dus wel wát nieuwsgierig naar de gedrukte uitkomst van dat gesprek.

            "We zullen het mooi aankleden", zei hij op het eind, "al uw vrienden en bekenden zullen het graag lezen".

            We wisselden nog wat collegeherinneringen uit, lieten ze de revue passeren, de tenoren van weleer, en namen dan afscheid van elkaar.  Ik was niets kwijt van de verbijstering die me bij de confrontatie in de greep had gekregen. Goed dertig jaar geleden was het, dat ik de deur van het college achter me had toegetrokken.  Goed dertig jaar geleden dus ook, dat ik hem het laatst gezien had.  Weinig of niets in zijn figuur correspondeerde met het oude beeld dat zich nu bijna fotografisch bleef opdringen. Kon hij het nog wel zijn?

            Ook van mijn eigen klas heb ik menige knaap nooit meer teruggezien. Hoe zouden ze er uitzien? Zou ik ze nog herkennen?  Zijn ze nog wie ze waren, die goede bende ‘collegepieten’? "Wo sind sie geblieben? Sag mir wo sie sind."

Zou het twee jaar geleden zijn?  Ik stond in het station van Kortrijk op de trein te wachten, toen ik plots in de hal een blonde krullebol van om en bij de vijftig herkende, als stond hij daar in die stofjas, die hij nimmer placht toe te gespen op school.  Eén jaar vóór mij op het college, deze keer.  Ik stapte op hem toe, en zei zonder boe of bah: "Dag Jan".  Hij keek mij vragend aan.  Ik zag hem peilen.  Zoeken en tasten.  En hopeloos verloren lopen. Ik liet eerst plagend begaan, maar hielp hem dan vlug uit de impasse, en stelde me voor.  Zijn rimpels trokken weg, maar de verwondering kon hij niet verbergen.  Was het wel verwondering?

            "Ach ja ... ", trok hij zich uit de slag, "en hoe gaat het met u?"

Wat vraagt een mens in zo'n situatie anders dan: "Hoe gaat het met u?"  En vervolgens al even onvermijdelijk, van weerszijden: "En wat doe jij nu?"  Hij importeerde koffiemachines, van die grote automatische buffetapparaten. Dan, na een poosje, kwam het eruit : "Mens toch, ik had je nooit kunnen herkennen." Zou hij zich toen ook zo geërgerd hebben?  Geërgerd aan het leven dat zo ongemerkt zijn zetten plaatst, dag na dag, week na week, jaar na jaar?  Of zou alleen ik dit nu zo vreemd ervaren, als een seizoensmijmering die me door de herfst, de novemberkilte, werd ingeblazen? Product van het najaar, alras ook op de wind uit de herinnering weg dartelend ?

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Dag na dag"

© Lieven Vandekerckhove
26.11.20
Feedback:
Prachtig en melancholiek. Goed geschreven.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
26.11.20
Feedback:
Mooie mijmering, leest ontspannen, lekkere zinnen ook weer hoor!
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
26.11.20
Feedback:
Met veel plezier gelezen weer! Ik had wel even moeite om na te gaan wie wie was, dus heb ik het herlezen. Maar wat een mooie manier van schrijven heb je toch! Prachtig!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Lieven Vandekerckhove 26.11.20
  Dank voor je waardering, Elka. Zeker ook voor de opmerking die je eraan toevoegde. Ik zal het stukje vanuit dat perspectief eens lezen, misschien moet ik een en ander aanpassen. Wees ervan overtuigd dat ik je kritiek ernstig neem.
 • Lieven Vandekerckhove 26.11.20
  Helaas is dit stukje al in mijn boekje "Schuinschrift" verschenen. Daar zal ik het dus niet kunnen aanpassen. Maar wie weet, voor een mogelijke tweede druk? :)
25.11.20
Feedback:
Nog steeds een hele mooie Lieven. Fijn om je hier weer te ontmoeten!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • lieven vandekerckhove 25.11.20
  Dank je weer eens, Janneke. Ik put nu uit de voorraad, het schrijven ligt stil.

In elke boekenwinkel: