• Cursiefje
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Cursiefje

  518 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Blog

  257 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  436 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  518 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  274 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1147 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  407 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  33 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  18 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1031 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  12 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Beenhouwer

Met een stem die scheurde tot in de Zuidstraat vloekte hij van zijn hakbank naar de kelders en van de kelders naar zijn hakbank. Steeds in dezelfde groezige kleren: de vaalgrijze muts die er om de haverklap afging om het klamme zweet van zijn wit vel te vegen, het beduimelde hemd, dat altijd openstond en waaruit onzedig zijn borstharen tierden, de overjarige broek die langs alle kanten versteld was, en last but not least het eeuwige blauwe kieltje, dat hij om het middel bond als een vodje om de rest van zijn plunje voor bloed- en vetvlekken te behoeden. Of hij ooit een vakopleiding genoot, durf ik betwijfelen. Zeker was dat ook niet nodig geweest: veel méér dan de karkassen versnijden, die voor de bevoorrading van het internaat en de inwonende leraars in het college werden aangevoerd, werd van hem niet verwacht.

            Eén van zijn aantrekkelijkheden voor ons was zijn keiharde stem. Een door merg en been snijdende stentorstem. Als hij ze daarenboven gebruikte om een heiligschennende resem krachtwoorden door het collegeruim te slingeren, was het feest compleet. Maar daarvoor moest hij aangewakkerd worden, een beetje opgehitst, een beetje toornig gemaakt eerst.  

            De leraar Nederlands had ons diets gemaakt dat de benaming beenhouwer fout was, en we enkel het bestaan van een vleeshouwer mochten erkennen. Kijk eens aan, onze held had dus al een  carrière lang zichzelf en de anderen belogen als hij zei dat hij beenhouwer was, want hij wás geen beenhouwer. Nee nee, beenhouwer? Geen sprake van. Bestaat niet. Je bedot de mensen als je zegt dat je beenhouwer bent! Nee hoor, ‘beenhouwer’, dat ben je niet. Dan was de maat vol.  Hij ratelde een hagel vloeken en scheldwoorden zó luid naar buiten, dat een geraamte het er koud bij zou gekregen hebben. Dan stoof de bende snaken als kippen uiteen, want het was toch maar beter dat de subregent niet zag wie het vuur aan de lont gestoken had.

            Een andere beproefde gelegenheid was er één waarop hij, vermoed ik zo, al even erg aasde als wijzelf. Om kwart over twee eindigde de middagstudie, en dan was de grootste stilzwijgendheid geboden om naar de leslokalen te stappen. Elke dag uitgerekend op dat moment voelde de slager zijn behoeften. Hij legde zijn messen opzij, kwam zich tussen ons nestelen terwijl de we speelplaats kruisten op weg naar de klaslokalen, en sjokte smoelen trekkend mee naar het witstenen urinoir. Daar luisterden wij ondeugend of het nu wel menens was met dat lozen van hem. Maar of hij nu al dan niet reden had om naar het urinoir te gaan, wij daagden hem toch altijd uit met de opmerking dat hij het alléén deed om ons aan de praat en aan het lachen te brengen, waarop voor ons straf stond natuurlijk. Dan gluurde hij eens over de schouders terwijl hij wijdbeens zijn werk deed, en als de gevaarlijke ogen van de subregent niet waakten, zat het godslasterende spel tot ons aller jolijt weer glansrijk op de wagen.  

            En daar op zekere dag lees ik in het collegeblad Contact, of waar was het ook weer, dat hij er niet meer is. Gestorven aan deze of gene ziekte, ik weet het niet meer, het doet er ook weinig toe. Als één van die vele onbelangrijke mensen, die komen en gaan zonder echt opgemerkt te worden, is hij er onderuit getrokken. Men schrijft er eens wat over als ze weg zijn. Een bidprentje. En veel later misschien een stukje als dit hier. Rumoerig en, zoals het spreekwoord het wil, ongecompliceerd watertje. Een stem als een mes, maar een hart als een malse steak. Voor mij hoor je er evenwel nog bij, beenhouwer, als ik mij omdraai en terugkijk. Je bent één van de kleuren die het plaatje af maken, het laatste vege streepje wellicht, dat men moeilijk identificeert – het is er ook zo onbedachtzaam bij geklad – maar dat plots zachtjes gaat twinkelen, als geen gevaarlijke ogen loeren, en ik alléén het zie. Voor mij hoor je er nog bij, beenhouwer, want ik heb ooit een wijs man horen zeggen dat iedere mens eigenlijk twee keren sterft: een eerste keer wanneer hij voor goed uit ons gezelschap verdwijnt, een tweede keer als hij voor goed uit onze herinnering verdwijnt.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Beenhouwer"

© Lieven Vandekerckhove
09.03.20
Feedback:
Vooral de laatste zinnen treffen me.
Maar toch: alhoewel ik me de 'beenhouwer' natuurlijk niet herinner, heeft hij nu toch een plaats bij me ingenomen. Het is niet alleen diegene die schrijft die blijft, maar ook datgene wàt je schrijft.
En daar ben jij een meester in!
 • Kwaliteit
  4/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: