Voor schrijvers, door schrijvers

Literaire prijzen

Literaire prijzen
Hier het actuele nieuws over literaire prijzen. Een literatuurprijs wordt periodiek (vaak jaarlijks) uitgereikt aan een auteur voor een specifiek werk, een serie werken of zijn of haar gehele oeuvre. Er zijn de nodige literaire prijzen in België en Nederland. We streven naar een actueel overzicht met het laatste nieuws. Ontbreekt volgens jou belangrijk nieuws over literaire prijzen? Laat het ons a.u.b. weten.

klikhier voor het overzicht van de literaire prijzen.

  • Start
  • Libris Literatuur Prijs - Schrijverspunt

Libris Literatuur Prijs

De Libris Literatuur Prijs werd oorspronkelijk, met enige aanpassingen, gemodelleerd naar de roemruchte Booker Prize, die inmiddels al meer dan 40 jaar wordt toegekend aan een schrijver uit het Britse Gemenebest of de Ierse Republiek. Er is een nominatiesysteem. De bekroonde titel wordt gekozen uit een zgn. shortlist van zes genomineerde boeken.

Naar analogie van de Booker Prize werd aanvankelijk een grens gesteld aan het aantal boeken dat een uitgever mocht insturen. Dat aantal was ten hoogste zes. Daarnaast stond het een uitgever vrij om een lijst met nog eens vier titels voor te leggen waaruit de jury, indien zij dit wenste, een nadere keuze kon maken. Vanwege het verzet van de uitgevers tegen die bepaling werd die tijdens de eerste jaargang al geschrapt. 

In de loop der jaren werd besloten ook een zgn. longlist openbaar te maken, die reglementair 18 titels moet bevatten. In 2010 werd besloten alleen nieuw verschenen oorspronkelijk Nederlandstalige literaire romans voor volwassenen in aanmerking te laten komen voor de prijs.

Titel
Literaire prijzen
Longlist Libris Literatuur Prijs 2020