Voor schrijvers, door schrijvers
  • Start
  • Libris Literatuur Prijs - Schrijverspunt

Libris Literatuur Prijs

De Libris Literatuur Prijs werd oorspronkelijk, met enige aanpassingen, gemodelleerd naar de roemruchte Booker Prize, die inmiddels al meer dan 40 jaar wordt toegekend aan een schrijver uit het Britse Gemenebest of de Ierse Republiek. Er is een nominatiesysteem. De bekroonde titel wordt gekozen uit een zgn. shortlist van zes genomineerde boeken.

Naar analogie van de Booker Prize werd aanvankelijk een grens gesteld aan het aantal boeken dat een uitgever mocht insturen. Dat aantal was ten hoogste zes. Daarnaast stond het een uitgever vrij om een lijst met nog eens vier titels voor te leggen waaruit de jury, indien zij dit wenste, een nadere keuze kon maken. Vanwege het verzet van de uitgevers tegen die bepaling werd die tijdens de eerste jaargang al geschrapt. 

In de loop der jaren werd besloten ook een zgn. longlist openbaar te maken, die reglementair 18 titels moet bevatten. In 2010 werd besloten alleen nieuw verschenen oorspronkelijk Nederlandstalige literaire romans voor volwassenen in aanmerking te laten komen voor de prijs.

Titel
Libris Literatuurprijs 2020 voor Sander Kollaard
Literaire prijzen

Leden Online