Skip to main content

Japanse dichtkunst

Het kenmerk van de Japanse dichtkunst, is de opbouw uit korte verzen, die elk uit een aantal regels met een vast aantal tijdseenheden opgebouwd zijn. Het kenmerk van de klassieke Europese dichtkunst, het gebruik van een rijmvorm, komt in de Japanse dichtkunst niet voor.
Belangrijke dichtvormen:
  • Tanka: een lyrisch gedicht, geschreven in vijf regels met 5-7-5-7-7 lettergrepen.
  • Renga: een Japans kettinggedicht, bestaande uit een of meer tanka's, geschreven in samenwerking tussen verschillende dichters.
  • Haiku: een gedicht geschreven in drie regels met 5-7-5 lettergrepen, dat een observatie van de wereld beschrijft.
  • Senryu: een gedicht geschreven in drie regels met 5-7-5 lettergrepen, over de onvolkomenheid van de mens.
Het is toegestaan om onder een inzending de beoogde Japanse dichtvorm aan te geven.
Informatie Geen overeenkomende items gevonden