Voor schrijvers, door schrijvers
Boekwinkel Schrijverspunt

BOEKWINKEL SCHRIJVERSPUNT

Nog geen bestelling...

Aanmelden van een titel met Printing on demand

Als deelnemer van Schrijverspunt Clusteruitgeverij kun je hier je nog te drukken boek aanmelden en dan zorgen wij ervoor dat je boek digitaal wordt gedrukt en leverbaar is op elk moment en in het gewenste aantal (Printing on demand). We maken daarvoor gebruik van de printing on demand-service v ...Lees meer
€ 108,90
Wilt u een proefboek ontvangen?


 • Beschrijving
 • Review
 • Plaats een review
Als deelnemer van Schrijverspunt Clusteruitgeverij kun je hier je nog te drukken boek aanmelden en dan zorgen wij ervoor dat je boek digitaal wordt gedrukt en leverbaar is op elk moment en in het gewenste aantal (Printing on demand). We maken daarvoor gebruik van de printing on demand-service van het CB. Ze leveren goede kwaliteit tegen een laag tarief. Met printing on demand betaal je alleen de drukkosten van de boeken die zijn besteld. Dus je hoeft niet te investeren! De levertijd is binnen 48 uur en het maakt qua uitlevering geen verschil met de levertijd van boeken die bij het CB op voorraad liggen. Je geeft een boek uit onder je, zelf gekozen, uitgeversnaam.

We hebben als doel de tarieven zo laag mogelijk te houden door te werken met eenvoudige en efficiënte procedures. De basis titelkosten bedragen € 7.50 (excl. BTW) per maand. Vanaf de 5e aangemelde titel betaal je nog slechts € 3.-- (excl. BTW) per maand per titel. Door in te loggen berekenen we automatisch de juiste titelkosten!
Je kunt, vanzelfsprekend, de aanmelding van een titel onbeperkt verlengen. De aangegeven bedragen voor deze bestelling zijn de kosten incl. BTW (in zoverre van toepassing) voor de gewenste periode. 

In Nederland hebben we een vaste boekenprijs. Dat is de prijs die het boek in elke Nederlandse (internet)winkel kost. Aan boekhandels geeft men een korting op die vaste prijs, zodat zij winst kunnen maken. De normale boekhandelskorting in Nederland is 42%. Alle A-Boeken hebben (minimaal) die korting. U dient eerst te bepalen of u uw boeken een A, O, S of W status geeft. Als deelnemer van Schrijverspunt Clusteruitgeverij is het mogelijk om uw boek als O-boek uit te geven. De standaardkorting voor een O-boek is bij Schrijverspunt Clusteruitgeverij gemiddeld 31% Het voordeel is dus voor u! Wilt u echter een andere kortingsafspraak dan is dat mogelijk.

Als je je boek wilt uitgeven door gebruik te maken van onze Printing on Demand mogelijkheden wil je voorafgaand waarschijnlijk eerst een proefboek ontvangen en beoordelen. Dat is vanzelfsprekend mogelijk.

Bij het aanmelden van je titel (bij de bestelknop) kun je een proefboek aanvragen voordat we het boek vrijgeven voor verkoop. Ben je tevreden? Dan geven we het boek vrij voor verkoop nadat we hiervoor een bericht van je hebben ontvangen. Ben je (nog) niet tevreden? Dan kun je de bronbestanden aanpassen en opnieuw naar ons toesturen (als bijlage in een e-mail) en zorgen wij voor verwerking van deze geactualiseerde bestanden. desgewenst kun je dan opnieuw een proefboek aanvragen.


Om een titel aan te melden vragen we u ons de noodzakelijke informatie te verstrekken en de opdracht te bevestigen. Dat is mogelijk tijdens de bestelprocedure.

Voorwaarden:

Verplichtingen Schrijverspunt Clusteruitgeverij

 1. Deelnemer, resp. imprint kan m.b.t. de aangemelde titel  gebruik maken van de dienstverlening door Schrijverspunt Clusteruitgeverij door middel van Printing on Demand en distributie via het CB.
 2. Schrijverspunt Clusteruitgeverij verzorgt de administratie voor de deelnemer met betrekking tot de verkopen via het CB. Schrijverspunt draagt zorg voor de betaling van alle kosten in rekening gebracht door en te betalen aan het CB
 3. De deelnemer ontvangt elke kwartaal van Schrijverspunt Clusteruitgeverij een verslag van de verkopen, ingaande het moment van de eerste verkoop. Op basis van de verkopen ontvangt de imprint een creditnota, welke Schrijverspunt Clusteruitgeverij, in overeenstemming met de betalingscondities van het CB, uitbetaalt. Bij oninbaarheid, om welke reden dan ook, van facturen van verkochte exemplaren zal dientengevolge ook geen, uitbetaling van de betreffende verkoopresultaten plaatsvinden.
 4. De maandelijkse vaste kosten voor aansluiting bij het CB komen voor rekening van Schrijverspunt evenals de titelinformatiekosten; bestelmedia en verslaglegging (on)leverbare titels.

Verplichtingen van de deelnemer

 1. Elk exemplaar van de titel(s) van de deelnemer dient op de achterzijde voorzien te zijn van de ISBN-barcode conform de richtlijnen van het CB. 
 2. De deelnemer draagt zorgt voor een correcte aanlevering van binnenwerk en cover van het manuscript conform de voorwaarden van het CB.
 3. De kosten per verkocht exemplaar en bij gebruik van de Printing on Demand service van het CB en in rekening gebracht door het CB worden doorbelast aan deelnemer en dienen te worden vergoed aan Schrijverspunt Clusteruitgeverij. De deelnemer ontvangt, tegen vergoeding van drukkosten en verzendkosten, een eerste proefdruk van de betreffende titel.
 4. Door het CB geconstateerde voorraadverschillen, resp. beschadigde boeken, misdrukken en voor verkoop afgekeurde exemplaren die via het CB terugkomen bij Schrijverspunt, zijn voor rekening van de deelnemer. Deze boeken worden door Schrijverspunt Clusteruitgeverij, gezien de kwaliteit van het materiaal versus de verzendkosten, niet geretourneerd aan deelnemer, tenzij anders nadrukkelijk is overeengekomen. Schrijverspunt kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan artikelen.
 5. De deelnemer stelt Schrijverspunt Clusteruitgeverij op de hoogte van wijzigingen met betrekking tot formaat, prijs of andere wijzigingen die van belang zijn.

Kosten en algemene voorwaarden

 1. De deelnemer verplicht zich tot betaling aan Schrijverspunt Clusteruitgeverij van de titelkosten per maand  voor een periode van minimaal 12 maanden. De titelkosten dienen voorafgaand te worden voldaan. Na deze periode wordt de verplichting, stilzwijgend, maandelijks verlengd. De hier genoemde verplichtingen voor de aangemelde titel kunnen door deelnemer of Schrijverspunt Clusteruitgeverij na genoemde 12 maanden met een opzegtermijn van een (1) maand, geldend vanaf de laatste dag van de maand voor de betreffende titel, worden beëindigd. Beëindiging geschiedt schriftelijk aan de wederpartij.
 2. Indien bronbestanden niet aan de voorwaarden voldoen en indien deelnemer wil dat Schrijverspunt dit probleem nader gaat analyseren en oplossen dan dient de deelnemer hiertoe een bericht te sturen aan clusteruitgeverij@schrijverspunt.nl met vermelding van dit verzoek.

  Let op! voor deze dienstverlening brengen wij kosten in rekening. Voor eenvoudige werkzaamheden van maximaal 0,5 uur rekenen wij het standaard tarief van € 30,- en als blijkt dat de oplossing meer tijd bedraagt ontvangt de deelnemer van ons eerst een offerte.

 3. Schrijverspunt Clusteruitgeverij behoudt zich het recht voor om openstaande facturen met creditnota’s en/of voorraden te verrekenen. Bij niet tijdige betaling van facturen worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij deelname met meerdere titels brengt Schrijverspunt Clusteruitgeverij automatisch de korting in mindering zoals aangegeven bij Tarieven.
 4. Het is de deelnemer toegestaan, met een minimum van 10 exemplaren per bestelling, exemplaren voor eigen verspreiding tegen de overeengekomen kostprijs per exemplaar te bestellen.
 5. Schrijverspunt Clusteruitgeverij kan niet verantwoordelijk, noch schadeplichtig worden gesteld voor drukverschillen.
 6. De deelnemer levert fysieke boeken als O-boek aan tegen de overeengekomen boekhandelskorting, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De verkoopgerelateerde kosten, in rekening gebracht door het CB, bedragen 15% van de publieksprijs (excl. Btw) alsmede de kostprijs (P.o.D) per exemplaar zoals overeengekomen dienen te worden vergoed aan Schrijverspunt Clusteruitgeverij. De boekhandelskorting en verkoopgerelateerde kosten worden per verkocht boek in rekening gebracht.
 7. Niet verkoopgerelateerde kosten, in rekening gebracht door het CB, dan wel in opdracht van de deelnemer door derden en mogelijke andere kosten die niet zijn uitgesloten, worden doorbelast aan de deelnemer en dienen te worden vergoed aan Schrijverspunt Clusteruitgeverij.
 8. De deelnemer heeft kennis genomen van de Algemene Voorwaarden en verklaart hiermee in te stemmen waar deze betrekking hebben op zaken die niet expliciet in deze voorwaarden zijn aangegeven. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn steeds te raadplegen op onze website: https://www.schrijverspunt.nl/clusteruitgeverij
Lijst van de reviews:
Er zijn nog geen reviews geplaatst.
Stemmen:

Geef uw advies over dit item:

Gebruikersnaam:
E-mail:


Shop Schrijverspunt

MIJN WEBSHOP OVERZICHT TITELS Business & Organisatie Fantasy & SF Geschiedenis & Politiek Gezin & Gezondheid Kinderen & Jeugd Kunst & Cultuur Koken & Bakken Literatuur & Romans Mens & Relatie Spiritualiteit & Esoterie Sport & Hobby Thrillers & Misdaad Vakantie & Reizen Wetenschap & Milieu Wonen & Tuinieren Boekentips E-boeken Luisterboeken Donatie 3 gratis boeken