Voor schrijvers, door schrijvers

Column

Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos. Columns zijn wat minder uitgebreid en graven doorgaans minder diep dan essays, maar gaan verder dan de meeste cursiefjes.

189 Hits

Publicatie op:
Zekerweters weten het niet!
Er zijn nogal wat mensen die ‘het weten’. Die absoluut zeker zijn van hun zaak. Zó zeker dat direct vast staat dat zij geen expert zijn. Echte experts twijfelen omdat zij zich namelijk ook bewust van wat zij nog nìet weten. Of het nu gaat om het effect van aerosolen bij virusbesmetting, 5G, de CO2-uitstoot, vaccinaties, de 1,5 meter samenleving, het maakt niet uit, voor het vaststellen van effecten van iets is onderzoek nodig. Wetenschappelijk onderzoek.

Over hoe je dat soort onderzoek moet doen is nagedacht omdat je natuurlijk wilt dat er geen onzin wordt verkocht. Het moet duidelijk zijn welk doel het onderzoek heeft. De onderzoeker kijkt altijd eerst naar wat er al bekend is over wat hij wil onderzoeken, stelt op basis daarvan vast wat we nog niet weten, bepaalt dan wat hij zelf gaat onderzoeken. Hij kiest uit de bestaande onderzoeksmethoden, een soort recepten waarin staat hoe je een bepaald soort onderzoek naar behoren uitvoert, welke het best past. De inzichten die hij gebruikt uit eerder onderzoek krijgen een zó duidelijke bronvermelding dat je de waarde ervan kunt bepalen door die zelf na te lezen. Een Wikipediawebpagina vermelden met de URL en de raadpleegdatum is wel duidelijk, maar de waarde van de informatie is onduidelijk. Onderzoekers gebruiken daarom als bron ander wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeker is de aandrager van de informatie uit eerder onderzoek plus de uitkomsten uit eigen daarop aanvullend onderzoek. Hij geeft dus geen eigen meningen. Bovendien moet het onderzoek door nieuw onderzoek te weerleggen zijn. In dat laatste zit ook het niet zeker weten. Eigenlijk is de opmerking ‘wetenschappelijk bewezen’ onzin omdat je eigenlijk alleen maar kunt zeggen dat iets wetenschappelijk aannemelijk is gemaakt. Het is aannemelijk totdat nieuwe onderzoeksresultaten de uitspraken nuanceren of geheel of gedeeltelijk verwerpen. Het onderzoek moet verder zó transparant zijn opgezet dat je het kunt herhalen.

Onderzoekers publiceren hun onderzoek in de vorm van artikelen in vakbladen. Elk vakgebied heeft van die bladen. Die bladen laten andere experts een onderzoeksartikel lezen en beoordelen voordat het gepubliceerd wordt. De onderzoeker weet niet wie die andere experts zijn en de experts weten niet wie de onderzoeker is. De experts zijn dus onafhankelijk. Pas na goedkeuring wordt het onderzoeksartikel gepubliceerd in het vakblad en komt het naar buiten. Als de ‘gewone’ pers het belangrijk vindt, zie je er iets over in de krant of op internet. Die krantenberichten zijn niet altijd correct of volledig genoeg omdat journalisten graag de meest sappige aspecten willen publiceren. Het beste zijn de artikelen van onderzoeksjournalisten. Die kunnen een wetenschappelijk artikel lezen, begrijpen en omzetten in gewone mensentaal.
Mensen die zeker weten dat wetenschappelijk onderzoek staat voor óók maar een mening, of die beweren dat de financiers van het onderzoek de resultaten bepalen hebben ongelijk als het gaat om door onafhankelijke experts gecontroleerd onderzoek dat in vakbladen is gepubliceerd.

Het gevaarlijkst voor de waarheid zijn de zekerweters want zij zoeken naar bewijzen die bevestigen dat wat zij denken waar is. Echte onderzoekers zoeken net zo hard naar mogelijke bewijzen die ontkennen dat wat zij denken waar is om samen met mogelijke bevestigende bewijzen te komen tot een waarschijnlijkheidsuitspraak.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Zekerweters weten het niet!"

21.07.20
Feedback:
Correctie i.v.m. oude waarderingen.
  • Schrijfkwaliteit
    4/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig