Voor schrijvers, door schrijvers

Column

Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos. Columns zijn wat minder uitgebreid en graven doorgaans minder diep dan essays, maar gaan verder dan de meeste cursiefjes.

376 Hits

Publicatie op:
Wees alert

“U zult het met mij eens zijn, alles is al gezegd. Het thema oorlog en vrede is na de gebeurtenissen in de vorige eeuw zo ontzettend uitgediept dat er amper nog een perspectief te vinden is van waaruit dit thema nog niet is belicht. We kunnen er verder het  zwijgen toe doen en ons aansluiten bij de woorden van koning Willem Alexander: De oorlog zit nog steeds in ons. Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken, niet goedpraten, niet uitwissen, niet apart zetten en niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is. En onze vrije democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen.”

Zo had het betoog kunnen beginnen van de spreker die voor genodigden, die van afstand meeluisterden, een lezing hield over oorlog en vrede. Terwijl hij staande achter een catheder voor het oog van de camera een lege zaal toesprak, koos hij echter een andere invalshoek. Hij waarschuwde, bemoedigde en zette aan tot actie. Samengevat sprak hij de volgende woorden: 

“Beste luisteraars. Het is jammer dat u hier niet aanwezig kunt zijn en mij na afloop geen vragen kunt stellen. Toch hoop ik dat ik u genoeg stof zal geven om over na te denken. Napraten kunnen we in betere tijden.

Waarschijnlijk heeft u op 4 mei de toespraak van de koning gehoord. In navolging van de koning zeg ik dat de oorlog nog in ons zit. De koning zei het net even iets anders en gebruikte het woordje ‘steeds’. Echter, het woordje ‘steeds’ had de koning wat mij betreft weg kunnen laten. Steeds wekt namelijk de suggestie dat er ook een moment kan komen dat de oorlog uit ons zal zijn. Dit brengt mij tot de essentie van mijn verhaal: Dat de oorlog ooit uit ons zal zijn, daar geloof ik niet in. 

De oorlog zit 75 jaar na de bevrijding nog steeds in ons verwijst naar herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Zal, als deze herinneringen vervaagd zijn, de trauma’s verwerkt zijn en iedereen die de oorlog zelf heeft meegemaakt overleden is, de oorlog uit ons zijn? Nee beste mensen, de oorlog zal altijd in ons zijn als het kwaad dat in ieder mens schuilt en sluimert. Het kwaad dat op momenten dat het tegenzit tot uitbarsting kan komen. Eerst als harde woorden, maar als men niet wil luisteren als fysiek geweld. Wees eerlijk, herkennen we dit niet allemaal ook een beetje bij onszelf en in onze naaste omgeving? Ja toch? Daar moeten wij ons bewust van zijn. Alertheid is geboden, want alle ellende begint als smeulend vuur en als we dat vuur niet  blussen, kan dat vervolgens ontaarden in lopend vuur, een brandhaard en de hel. Laat dat een waarschuwing zijn voor iedereen. 

Wat te doen? De koning gebruikte de woorden: “niet wegkijken, niet goedpraten, niet uitwissen, niet apart zetten en niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is.” Zo weten wij wat we beter niet kunnen doen. Wat zouden we dan wel kunnen doen? Ik denk aan: Observeren van de overeenkomsten en verschillen tussen mensen en volkeren. Niet wegkijken maar hierover in gesprek gaan en begrip opbrengen voor het standpunt van de ander. Eigen fouten en vergissingen niet goedpraten en uitwissen, maar welgemeend toegeven als ze daadwerkelijk fout waren en de fouten daar waar mogelijk herstellen. Daaraan de belofte toevoegen dat we het in de toekomst beter zullen doen. En beseffen dat ieders ‘normaal’ contextspecifiek is en dus voor anderen niet normaal hoeft te zijn. Waarmee gezegd is dat een algemeen geldend ‘normaal’ niet bestaat.
Laten we positief denken. Als voor-en tegenstanders zo denken en handelen is de kans groter op een leefbare wereld voor iedereen. Ik zie u denken, het zijn grote woorden. Ik op mijn beurt zeg: Het zijn slechts woorden, de daad is waar het om gaat. De daad is aan ons.”

De spreker ademde diep in, keek in de camera en sprak zijn laatste woorden: “Ik ben aan het slot gekomen van mijn betoog. Napraten kunnen we in betere tijden. Voor nu wens ik u een prettige voortzetting van de dag.” 

Hij raapte zijn papieren bijeen, stapte achter de catheder vandaan en groette de cameraman. Met gebogen hoofd liep hij de zaal uit, onzeker als hij was of zijn woorden aan zouden zetten tot bezinning. 


Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Wees alert"