Voor schrijvers, door schrijvers

Column

Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos. Columns zijn wat minder uitgebreid en graven doorgaans minder diep dan essays, maar gaan verder dan de meeste cursiefjes.

327 Hits

Publicatie op:
Waarom breinbrekers kopzorgen opleveren

Om maar met de deur in huis te vallen: de aandacht voor het menselijk brein irriteert mij mateloos. Al die zelfbenoemde deskundigen die zonodig hun kennis moet spuien op tv of in boeken, ik heb er schoon genoeg van. Niet vanuit het idee dat ik zelf al lang weet hoe het brein functioneert. Nee, meer vanuit de gedachte dat de kennis die nu voorradig is en die we ons dus bewust zijn, slechts een fractie kan zijn van wat er over het brein te weten valt. En wij maar doen alsof we al heel veel weten, met al die mooie gekleurde plaatjes die een weergave zouden zijn van de hersengebieden die actief zijn bij een activiteit of functie die wij uitvoeren. Dat inkleuren doen deskundigen en dan ook nog al naar gelang zij de leer van de neuro-anatomische  lokalisatieleer dan wel van de equipotentialiteit aanhangen. Met al die kleurtjes schieten wij leken niets op. Het is leuk voor de expert om indruk te maken op zijn toehoorders, maar verder is het overbodig om mensen daarmee om de oren te slaan. 

Weet u wat het is, het brein is een grote oplichter die zichzelf slechts ten dele blootgeeft. Alles wat iemand meer te weten komt over het brein in het algemeen is al langer bekend bij zijn eigen brein. Die nieuwe informatie ligt al jarenlang ergens opgeslagen in het brein en wordt op enig moment prijsgegeven aan de gebruiker van dat brein. 

De mens bestaat feitelijk uit ledematen, een maag-darmkanaal, hart en longen en twee breinen: Het Gekende Brein en Het Geheime Brein. 

Het Gekende Brein bestaat uit twee gedeelten. Ik onderscheid enerzijds ‘De Denktank’ waarin bewuste informatie zit en waarmee de gebruiker het denkwerk verricht, en anderzijds ‘Het Vergiet’ waarin informatie zit die de gebruiker eens heeft geweten maar die om wat voor reden dan ook naar de achtergrond is verdwenen. 

Het tweede brein noem ik ‘Het Geheime Brein’. Dit is het brein dat feitelijk alles weet en dat de regie heeft over al ons denken, doen en laten. Hierin ligt informatie in opslag die onbekend is bij de eigenaar van dat brein. Dijksterhuis noemt dit het slimme onbewuste. In de volksmond het Het Geheime Brein ook wel de politicus. Deze naam heeft het te danken aan het zo nu en dan lekken van geheime informatie aan De Denktank. Laatstgenoemde gebruikt die informatie in het denkwerk en komt daardoor tot nieuwe inzichten. Zo’n nieuw inzicht heet dan voortschrijdend inzicht, een ontdekking of een uitvinding. Het gaat echter, uitgaande van de breinindeling die hier gehanteerd is, om een ordinaire datalek in het Geheime Brein en oude wijn in een nieuwe zak (Denktank). De gebruiker wist alleen nog niet dat hij “het nieuwe” al in zich had. 

Hoewel de manier waarop het brein onder de aandacht wordt gebracht mij irriteert, intrigeert het brein mij ook. Zo nu en dan kan ik, zoals laatst, er niet omheen om erover na te denken. Het brein gebruiken we tegenwoordig namelijk ook om denkwerk te verrichten in het kader van de unlock na corona. Soms raak je in verwarring als je als toehoorder geconfronteerd wordt met een oplossing in dezen die kant nog wal raakt. Zo was er op Bevrijdingsdag in het programma Op1 een gast die uitleg gaf over denkbare strategieën om stap voor stap uit de lockdown betreffende de coronacrisis te geraken. Allerlei grafieken gebaseerd op aannames kwamen voorbij. Als klap op de vuurpijl gaf hij als optie om Nederland in te delen in 20 regio’s. Regio’s zouden dan bij het opheffen van de lockdown een voor een worden vrijgegeven. De eerste regio zou worden vrijgegeven en als dat allemaal goed uit zou pakken, lees corona zich niet verder zou verspreiden, dan kon na anderhalve maand regio 2 uit de lockdown. Vervolgens anderhalve maand wachten en dan regio 3. Met stijgende verbazing heb ik dit theoretische verhaal aangehoord. Het zou betekenen dat heel Nederland pas na 2,5 jaar volledig uit de lockdown is. Wat voor een brein heb je als zo’n voorstel daaraan ontsnapt. Wat heb je aan een alwetend Geheime Brein dat data lekt die irrelevant zijn, omdat ze tot theoretische oplossingen leiden die in de praktijk onuitvoerbaar zijn. Kunnen we hier spreken over het gekke brein of moet ik milder oordelen en met een zucht vaststellen dat het brein dat dit bedacht heeft waarschijnlijk in een lockdown is meegezogen. Overigens vroeg mijn brein zich tijdens de uitzending ook af hoe de redactie van Op1 überhaupt op het idee was gekomen om twee theoretici uit te nodigen die alleen in staat bleken om modellen te ontwikkelen die in de praktijk nooit soelaas kunnen bieden. Ik hoop dat uit mijn Geheime Brein betere ideeën ontspruiten. 

Wij piekeren ons suf over ons brein en daarmee over onszelf. Ik hoop dat het Geheime Brein met spoed meer van zijn geheimen prijsgeeft. Dan zullen we pas echt zeker weten dat het leven niet maakbaar is en dat we niet alles naar onze hand kunnen zetten. Ellende, en daarmee de breinbrekers roepen we zelf over ons af. Kopzorgen krijgen wij er gratis bij als we in modellen blijven hangen. Wij hebben al onze denkkracht nodig om op een verstandige manier uit de crisis te komen. Zonder dat besef blijven wij in theoretisch gebazel steken en zijn praktische oplossingen ver te zoeken. Want zeg nou zelf, 2,5 jaar in beperkte lockdown blijven om een virus onder controle te krijgen, dat is toch geen reële optie. Mijn verhuisdozen zijn in ieder geval al gepakt voor het geval dat ik in regio 20 blijk te wonen. 


Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Waarom breinbrekers kopzorgen opleveren"