• Column
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Column

  Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  518 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  274 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1148 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  409 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  34 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  18 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1031 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  12 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Waarom breinbrekers kopzorgen opleveren

Om maar met de deur in huis te vallen: de aandacht voor het menselijk brein irriteert mij mateloos. Al die zelfbenoemde deskundigen die zonodig hun kennis moet spuien op tv of in boeken, ik heb er schoon genoeg van. Niet vanuit het idee dat ik zelf al lang weet hoe het brein functioneert. Nee, meer vanuit de gedachte dat de kennis die nu voorradig is en die we ons dus bewust zijn, slechts een fractie kan zijn van wat er over het brein te weten valt. En wij maar doen alsof we al heel veel weten, met al die mooie gekleurde plaatjes die een weergave zouden zijn van de hersengebieden die actief zijn bij een activiteit of functie die wij uitvoeren. Dat inkleuren doen deskundigen en dan ook nog al naar gelang zij de leer van de neuro-anatomische  lokalisatieleer dan wel van de equipotentialiteit aanhangen. Met al die kleurtjes schieten wij leken niets op. Het is leuk voor de expert om indruk te maken op zijn toehoorders, maar verder is het overbodig om mensen daarmee om de oren te slaan. 

Weet u wat het is, het brein is een grote oplichter die zichzelf slechts ten dele blootgeeft. Alles wat iemand meer te weten komt over het brein in het algemeen is al langer bekend bij zijn eigen brein. Die nieuwe informatie ligt al jarenlang ergens opgeslagen in het brein en wordt op enig moment prijsgegeven aan de gebruiker van dat brein. 

De mens bestaat feitelijk uit ledematen, een maag-darmkanaal, hart en longen en twee breinen: Het Gekende Brein en Het Geheime Brein. 

Het Gekende Brein bestaat uit twee gedeelten. Ik onderscheid enerzijds ‘De Denktank’ waarin bewuste informatie zit en waarmee de gebruiker het denkwerk verricht, en anderzijds ‘Het Vergiet’ waarin informatie zit die de gebruiker eens heeft geweten maar die om wat voor reden dan ook naar de achtergrond is verdwenen. 

Het tweede brein noem ik ‘Het Geheime Brein’. Dit is het brein dat feitelijk alles weet en dat de regie heeft over al ons denken, doen en laten. Hierin ligt informatie in opslag die onbekend is bij de eigenaar van dat brein. Dijksterhuis noemt dit het slimme onbewuste. In de volksmond het Het Geheime Brein ook wel de politicus. Deze naam heeft het te danken aan het zo nu en dan lekken van geheime informatie aan De Denktank. Laatstgenoemde gebruikt die informatie in het denkwerk en komt daardoor tot nieuwe inzichten. Zo’n nieuw inzicht heet dan voortschrijdend inzicht, een ontdekking of een uitvinding. Het gaat echter, uitgaande van de breinindeling die hier gehanteerd is, om een ordinaire datalek in het Geheime Brein en oude wijn in een nieuwe zak (Denktank). De gebruiker wist alleen nog niet dat hij “het nieuwe” al in zich had. 

Hoewel de manier waarop het brein onder de aandacht wordt gebracht mij irriteert, intrigeert het brein mij ook. Zo nu en dan kan ik, zoals laatst, er niet omheen om erover na te denken. Het brein gebruiken we tegenwoordig namelijk ook om denkwerk te verrichten in het kader van de unlock na corona. Soms raak je in verwarring als je als toehoorder geconfronteerd wordt met een oplossing in dezen die kant nog wal raakt. Zo was er op Bevrijdingsdag in het programma Op1 een gast die uitleg gaf over denkbare strategieën om stap voor stap uit de lockdown betreffende de coronacrisis te geraken. Allerlei grafieken gebaseerd op aannames kwamen voorbij. Als klap op de vuurpijl gaf hij als optie om Nederland in te delen in 20 regio’s. Regio’s zouden dan bij het opheffen van de lockdown een voor een worden vrijgegeven. De eerste regio zou worden vrijgegeven en als dat allemaal goed uit zou pakken, lees corona zich niet verder zou verspreiden, dan kon na anderhalve maand regio 2 uit de lockdown. Vervolgens anderhalve maand wachten en dan regio 3. Met stijgende verbazing heb ik dit theoretische verhaal aangehoord. Het zou betekenen dat heel Nederland pas na 2,5 jaar volledig uit de lockdown is. Wat voor een brein heb je als zo’n voorstel daaraan ontsnapt. Wat heb je aan een alwetend Geheime Brein dat data lekt die irrelevant zijn, omdat ze tot theoretische oplossingen leiden die in de praktijk onuitvoerbaar zijn. Kunnen we hier spreken over het gekke brein of moet ik milder oordelen en met een zucht vaststellen dat het brein dat dit bedacht heeft waarschijnlijk in een lockdown is meegezogen. Overigens vroeg mijn brein zich tijdens de uitzending ook af hoe de redactie van Op1 überhaupt op het idee was gekomen om twee theoretici uit te nodigen die alleen in staat bleken om modellen te ontwikkelen die in de praktijk nooit soelaas kunnen bieden. Ik hoop dat uit mijn Geheime Brein betere ideeën ontspruiten. 

Wij piekeren ons suf over ons brein en daarmee over onszelf. Ik hoop dat het Geheime Brein met spoed meer van zijn geheimen prijsgeeft. Dan zullen we pas echt zeker weten dat het leven niet maakbaar is en dat we niet alles naar onze hand kunnen zetten. Ellende, en daarmee de breinbrekers roepen we zelf over ons af. Kopzorgen krijgen wij er gratis bij als we in modellen blijven hangen. Wij hebben al onze denkkracht nodig om op een verstandige manier uit de crisis te komen. Zonder dat besef blijven wij in theoretisch gebazel steken en zijn praktische oplossingen ver te zoeken. Want zeg nou zelf, 2,5 jaar in beperkte lockdown blijven om een virus onder controle te krijgen, dat is toch geen reële optie. Mijn verhuisdozen zijn in ieder geval al gepakt voor het geval dat ik in regio 20 blijk te wonen.