Column

Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.

383 Hits

Publicatie op:
  • Home
  • Columns
  • Viroliegt pleit voor verplichte heropvoeding van mensen zonder vrienden op Facebook
Viroliegt pleit voor verplichte heropvoeding van mensen zonder vrienden op Facebook

Uit onderzoek is gebleken dat steeds meer mensen moeite hebben om vrienden te scoren op Facebook.

‘Dat is een zorgelijke ontwikkeling,’ stelt allesweter, Albertus Dominicus Marcellinus Erasmus Osterkot, o.a. Nederlands viroliegt en influenzadeskundige.

Ruim een kwart van de Nederlandse bevolking heeft voldoende vrienden bij elkaar geharkt op Facebook.. Hierbij is geen verschil tussen mannen en vrouwen. Het advies voor kinderen van 4-8 jaar is om dagelijks minimaal een uur te besteden aan werving van nieuwe facebookvrienden. Voor zowel 9-13-jarigen als 71-plussers wordt dagerlijks drie uur aanbevolen en voor 14-70-jarigen is vier uur per dag vrienden werven de norm.

De norm om zeker zeven keer per week op Facebook te vertoeven, waarvan minimaal een keer in het weekend, leeft slechts 15 procent van de bevolking na.

Om het aantal vriendenwervingen omhoog te brengen, moet iedere andere vrijetijdsbesteding worden uitgerust met technieken als bijvoorbeeld een ademslot, snelheidsbegrenzer en technologie die het lezen van boeken, kranten en weekbladen blokkeert. Daarvoor pleit  allesweter Osterkot . Hij deed zondag in het programma AB1 een oproep aan de politiek. Ab Osterkot:’Er zal dan meer tijd vrijkomen voor vriendenwerving. Want zonder vrienden op Facebook tel je niet mee.

Vooral bij ouderen lijkt het alsof het vrienden werven niet is ingeburgerd in het dagelijks leven. Met drie op de tien niet ter zake doende ouderen in de prostaatgerechtigde leeftijd die wel genoeg vrienden werven, kunnen we praten over ondermaats. De groep daarboven heeft nog minder op met facebook, want van de 82- tot 106-jarigen voldoet slechts 13 procent aan de richtlijn. Wordt men ouder, dan neemt de vriendenwerving weer toe: 46 procent van de 110-plussers werft genoeg vrienden op Facebook

Tot slot vroegen wij Dries Rioolvink, voorvechter en stichter van de Grote Zaadlozerijshow naar zijn mening: Rioolvink:’Wat een onzin zeg. Ze willen dat wij meer vrienden werven maar als ik dan reclame maak op facebook voor mijn Grote Zaadlozerijshow word ik geblokkeerd. En als ik dan heel nederig vraag om gedeblokkeerd te worden, doet facebook dat niet want Facebook gaat over liken,’ aldus een verbolgen Rioolvink..


Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Viroliegt pleit voor verplichte heropvoeding van mensen zonder vrienden op Facebook"

© Paco Painter