Column
Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. FTbannerEen column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.

Wil je ook een column publiceren op Schrijverspunt? Dat is mogelijk door eerst in te loggen. We publiceren columns in volgorde van ontvangst en maximaal een per dag. Bij veel inzendingen is het dus mogelijk dat je column pas weken later zichtbaar is.

Columns

Verlichte zwarte kat

Een van de kennissen wilde een lantaarn in de tuin plaatsen. Deels uit Romantische overwegingen, deels uit strategische. Dat was een helse onderneming want de grond was drassig als veengrond en had een sponsachtige, verende structuur. Dus je zet niet even een paaltje. Eerst moest een betonnen voet worden gestort. Ruim 150 kilo droog gewogen beton! Je zeult je een ongeluk met loodzware baaltjes beton. Later dan de paal gezet en heus die staat er nog steeds na 20 jaar. Muurvast en voor de eeuwen als de navel van de aarde om zo te zeggen aardbevingsbestendig. Et in Secula Seculorum enz. “En Hij zag dat het goed was.” Gen.

En het licht scheen in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen. Voor bijbelvasten: (Joh.1:5). Amen.

Maar dat was niet het enige probleem. Het elektrisch aangelegd. Daar moest je het hele huis door onder de vloer, waar ik voor geen goud kom, want ik ben als de dood voor spinnen. En buiten wilden ze dan nog een wandcontactdoos om lekker stroom te hebben. Buiten strijken bijvoorbeeld. In gedachten zag ik al een aantrekkelijke scène met een gestript hitje dat door de tuin flitste, maar hier was sprake van meer huiselijke ijver helaas, want minder inspirerend. Nou dat was uiteindelijk een minder gelukkig idee en het begin van een hoop problemen.

Iedere keer namelijk als het regende of de tuin werd gesproeid sloeg de aardlekschakelaar er uit en lag het huis in duisternis gehuld en de computer plat, wat de stemming niet ten goede kwam en vooral niet het vrome zondagsleven. Het gebeurde regelmatig. Zo ernstig dat ze mij zelfs uit bed belden. Wat al niet gezocht, het hele parcours en de lantaarn, de straat omgekeerd, want er was bestraat en het was best mogelijk dat de grondkabel was doorgespit. Een omineus soort klopgeest fenomeen en ik overwoog of er mogelijk de hulp van een Sjamaan of exorcist moest worden ingeroepen om van ‘hogerhand’ verlost te worden van een demonische invloed. Het had geen zin die naar het “Licht” te leiden want dat hadden ze blijkbaar zelf al ontdekt en wij wilden ze nu juist niet bij het licht vandaan hebben.

Het duurde maanden voor we vonden wat er gaande was en op de volgende, lucratieve manier. Ik nam een grote tuingieter met water en deed daar een fles inkt in. Daarmee overgoot ik bruusk de aansluitkast buiten en jawel hoor, binnen een minuut plofte de zaak eruit. Door de inkt kon ik ook zien waarom. Wat was namelijk het geval, hoeveel garantie ze ook beweren te geven op waterdicht materiaal geloof het maar nooit. Druipwaterdicht heet dat dan. Nou vergeet het.

Ik keek eens in de betraande oogjes van het stopcontact en zag dat het tot zijn oortjes vol stond met water. Water volgt een oppervlak en droop daar dus met groot genoegen binnen via het afdruipdeksel, dat dit nu juist moest voorkomen en daarom beter omgedoopt kan worden tot indruipdeksel. Een echte druiper dus, die ook in dit geval met een condoom had kunnen worden voorkomen. vermits die bij elk naderend onheil preventief wordt aangebracht.

In dit geval meende ik, dat we Rome niet hoefden raadplegen voor het gebruik van een voorbehoedmiddel, aangezien we geen verwekking belemmerden, tenzij die van een storing, of onanie beoefenden en nu juist de duisternis poogden te verdrijven. Een zedig en vroom voornemen dus, waartegen geen bezwaar kon bestaan. Alhoewel je dat met die vrijgezellenclub en scherpslijpers der moraaltheologische zevers der letteren of de curie nooit zeker weet en de inquisitie gelukkig niet meer bestaat, althans niet openlijk.

Tenzij in het geval de capaciteit van de verlichting dusdanig hoog bleek, dat die als storend werd ervaren aan de Hoogste poort en letterlijk gezien kon worden als Hemelvredebreuk, of mogelijk onder de rokken van Petrus scheen, wat begrijpelijkerwijs confronterend kon zijn en eventuele represailles zou kunnen opleveren in de vorm van banbliksems of erger, een Pauselijke bul. Het is zelfs denkbaar dat de enorme problemen met het hemelwater een direct gevolg waren van de poging de Goden te evenaren, ofwel door de al eerder genoemde indiscreties bij Petrus, dat is namelijk al eerder gebleken gezien de interventies van het licht ontvlambare temperament van Jahweh en de zondvloed. Het is aanmatigend om als aardbewoner een licht te scheppen dat concurrerend is met het Goddelijke en bovendien als eerste de dag aankondigt. Dat verstoort de kosmische orde die van hogerhand is ingesteld. Hij sprak immers: “En er zij Licht”. Gen. 1.

De Hybris van de bewoner bestond erin dat hij als het ware als de Titaan [url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Helios][color=darkblue][u][b]Helios[/b][/u][/color][/url] in de zonnewagen steeg en langs de hemelboog reed. Maar net als diens zoon Faëton was hij niet in staat de zaak in de hand te houden en zijn hoogmoed kwam per slot letterlijk ten val. Waarover meer.

De uitvoering was niet alleen stabieler dan de plaatselijke straatverlichting, maar kon ook nog op Googleearth worden gevolgd als een betrouwbaar kosmisch referentie punt waarop de Goden hun wekker konden ijken. Het zal duidelijk zijn dat het plotseling opsteken van het volgende, krachtige licht in de aardse tuin de nachtrust van de hemelse orde ernstig verstoorde en daarmee de wrake der Goden bewerkte.

Ik opperde nog de idee om als het voetballen was de tv in de huiskamer een kwartslag te draaien, dan kon je buiten zittend, eventueel in een inderhaast gevuld ligbad op poten, genieten. Met bevreemding en verbazing werd mij daarop gevraagd:” Waarom dat????” “Nou”, meende ik, “dan krijg je een beetje dat Kuipgevoel met Feyenoord en een Lichtwedstrijd!” Er volgde een daverend salvo.

We stonden in een winkel met een branieschopper van een verkoper die bezwoer dat zijn elektrisch schakelmateriaal waterdicht was. Een klant vertelde dat hij dat had geïnstalleerd. “En”, vroeg ik, “heeft U dan wel eens last als het regent of de tuin wordt gesproeid dat de aardlekbeveiliging eruit vliegt?” “Inderdaad”, zei de man. Wij wisten genoeg.

We zochten dus een betere oplossing. Scheepsbouwwerven, bouwbedrijven en allerlei elektriek-zaken gebeld, niets hoor. Tot een monteur van de wasmachine op een idee kwam. Op de camping hebben ze ook lichtnetaansluitingen in het blauw die naar omlaag wijzen. Dat was dus een in dit geval zeker lumineuze oplossing, die ook werkte. Dom is echter, dat de kabel wel van boven wordt ingevoerd en je dus de zaak goed moet afkitten en omdat de muur precies op het zuiden lag en daarom zeer heet werd, bleef dat niet lang goed. Later dan een andere aansluiting ontdekt, die onder de kast gehangen en dat werkte eindelijk afdoende. Blijkbaar komt geen fabrikant op het idee om kabel vanonder in te voeren dan is het namelijk wel druipwatervast. Zelfs de installateur had dit niet op voorraad.

Maar toch was dat niet het einde van het verhaal. De aardlek vloog er nog steeds, zij het sporadisch, uit en we kwamen er niet achter waarom. Pas toen de paal werd vernieuwd tot de betere versie en een nieuwe kabel moest worden gelegd ontdekte ik de oorzaak. Ik knipte daarbij de oude kabel door en geloof het of niet, het leek wel een fonteintje. Vier stralen water spoten enkele seconden lang 20 centimeter hoog.

Wat was nu de oorzaak. De lekkende toestand eerder had water in de kabel gevoerd en die had de hele boel doordrenkt over een lengte van zeker 20 meter, de mantel was doorgeroest en alles was aangetast. Fijn materiaal verkopen ze toch.

Omdat er een zwarte kat door de tuin marcheerde en ongegeneerd zijn behoefte deed, ontsproot er een infernaal plan aan het toch al bedenkelijke brein van de bewoner. Eerst werden cacaodoppen in de tuin gestrooid, die zijn onaangenaam om op te lopen voor poezelige pootjes en geuren blijkbaar naar schimmels. Nou niet voor deze Yogi of Fakirzoon, die blijkbaar van spijkerbedden hield of het fluweel was en met meer plezier te tuin kwam besproeien als om te zeggen, dit is mijn stek.

De bewoner ging een stapje verder, nam een plankje en voorzag dat van een groot aantal scherpe, koperen spijkertjes en begroef het sadistisch onder het ‘urinoir’ van de kater. Omdat katten geneigd zijn hun behoefte te begraven met enkele nonchalante halen verwondde het arme dier zijn pootjes. Het resultaat was, dat hij in het vervolg niet meer groef en dit tot nog meer stank aanleiding gaf, tot groeiende ergernis en woede van de kattenhater. Geen meters hoge schutting, nog ingegraven gaas, kon de doortastende, dekselse kater weerhouden.

Er was dus een lantaarn neergezet, maar omdat het natuurlijk de bedoeling was dat die ook brandde als de bewoners niet thuis waren, was het gewenst een lichtschakelaar of fotoschakelaar te installeren. Ook voor het huis hing een lamp en ja, dan is het de vraag, waar hang je de detector? Nu was het zo, dat wanneer er een auto langs kwam en dat gebeurde veelvuldig, de nacht korter werd en de fotocel schakelde het licht uit. Ook achter het huis gaf het problemen als er iemand parkeerde en vol licht aan had en wij in het duister kwamen te zitten. Zo werd het avond en morgen. (Gen, 1.)

Gezien de meer uitgebreide mogelijkheden en verstrekkende wensen was een meer ingrijpende installatie nodig, die met de nodige blik op de toekomst in ruime mate moest worden opgezet. Daartoe werd dan ook een schakelkast een de muur gehangen die het formaat had van een bescheiden veilingkist. Daarbij werd dan nog een schakelaar geplaatst alsof het de centrale van de aardse zonsopgang betrof die moest worden bediend. Dan nog een aantal kabels en klemmen plus de volgende nog gewaagder maatregelen die verdere uitbreiding vergden. Het zal duidelijk zijn dat de huiselijke aard inmiddels ernstig werd aangetast door de invloed van slechts één kat.

Gezien de bezoekjes van de dekselse zwarte kat en het eventuele onheil van inbrekers, dat zeker reëel was, (er was al enkele keren ingebroken bij buren), wilde de bewoner ook nog een soort schijnwerper plaatsen die bij beweging automatisch aanging. De bedoeling was onder andere, om de vervloekte kat te verrassen, waarvoor geen geschut of kosten te ver voerden. Zodra dan het licht aanging, zou de kat geen poot voor ogen meer zien en aan de, daartoe al reeds van spijkers voorziene, grond genageld blijven staan.

Om deze militaire, tegen de binnensluipende vijand gerichte, strategische actie af te ronden, lag er een speciaal voor dit doel aangekochte oefenhandgranaat binnen handbereik, want een gewoon “Kssssstttt” of rotje was, zo meende de brute, fundamentalistische sadist, niet afdoende. Waarschijnlijk zou het werpen van dit geduchte stuk professionele explosieven de kat compleet met spijkers en cacaodoppen inclusief Hare Majesteits stukje privé-tuin naar de eeuwige jachtvelden hebben doen verhuizen. On Her Majesty's Secret Service zo gezegd.

We namen dan ook een flink exemplaar van een lamp en stelden die op boven de deur. Het nadeel van het overigens prima functionerende zoeklicht was, dat zodra hij aanging, de sensor voor het eerder genoemde licht ten onrechte meende dat de zon vandaag opkwam in het Zuiden en de lantaarnpaal zowel voor als achter het huis uit ging, in de veronderstelling dat de nacht ten einde was. Deze foutieve, vals verlichte gedachte, was helaas niet te doorbreken.

Het gebeurde dus, dat zodra je bij een pastorale avond in de tuin gezeten onder het genot van een exquise glas wijn, een stemmig muziekje en het naderend fluwelen duister van de romantische nacht, bij de allure van flonkerende sterren en zachtmoedige, zoetgevooisde mijmeringen een vinger bewoog, het baken van de Halogeen schijnwerper van 1000 watt aan ging en het glas met inhoud over je kleding flikkerde van schrik, zodat de stomerij weer wat te doen kreeg tegen verdachte vlekken, of je bij een eventueel krantje lezen en verdere bezigheden een lasbril nodig had, vanwege de laserachtige stralen van het Frankensteinse monster dat aan de gevel hing en als je tegen het licht inkeek, bijna een Röntgen opname kon zien van je buren. Bij de zeer bevallige buurvrouw een aangename verassing overigens, vooral als ze een luchtig zomertoiletje droeg.

Voor wie nog twijfelde of het licht aan ging, hing er in de huiskamer een compleet bedieningspaneel aan de muur van de "War Room" met een grote, rode signaallamp, alarmfase één, waar je bijna bij kon lezen, en een reeks schakelaars om de totale controle over te kunnen nemen in geval van mogelijke calamiteiten. Boven in de slaapkamer lag een verklikker met licht en geluid bij geval van indringers, voor als de duivelse, Zwarte Spookkat onverhoeds in de tuin verscheen en de commandant in camouflagepak of Pyjama gestoken en eventueel met al dan niet gefantaseerde oorlogskleuren en schmink, of desnoods ongewassen gezicht, zijn duivelse plan in praktijk kon brengen.

Dezelfde figuur sliep met een geladen jachtgeweer naast het bed in Frankrijk. Terwijl het Chateau tot de tanden electronisch was beveiligd tezamen met waakhonden en rechtstreeks verbonden met het provinciale politiepostje, waar de slaperige bemanning niet veel meer deed dan de krant lezen, zich vervelen, kaarten, of sporadisch een dronken rijder aanhouden. Omdat God ik meen in Frankrijk woont, kan dit een voorstadium van het Paradijs zijn.

Een meer gevorderd ontwerp voor een geschutskoepel, kazemat en commandohut, samen met een overlevingsbunker, eventueel een wat minder ambitieus schuttersputje, stond nog in de steigers. In alle daarop volgende jaren echter is de kat altijd ontsnapt aan zijn strikken. Dit tot wanhoop, woede en ergernis van de machteloze bedenker.

We overwogen nog om een met een bewegingsdetector uitgevoerde hoge drukleiding aan te leggen vanaf een persluchtcilinder die dan een oorverdovend sissen zou imiteren. Of een soort schrikdraadleiding die bij het pissen een helse stroomstoot in de genitaliën van de verdomde kat zou teweeg brengen. Helaas is de man eerder overleden dan de kat met negen levens, die de tuin nog jaren, nu ongehinderd, bescheet.
Dit artikel delen?
Pin It

Column

 • Hits: 627
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Login of registreer om een reactie te plaatsen

Nomineer deze schrijver!

Bezoekers van Schrijverspunt kunnen 2 verschillende schrijvers nomineren voor de titel van talentvolle schrijver 2019. Je kunt de schrijver van dit artikel nomineren door op de groene button te klikken.

Dank voor je nominatie!

Elke bezoeker van Schrijverspunt kan schrijvers nomineren voor de titel van talentvolle schrijver. In totaal mag elke bezoeker 2 verschillende schrijvers nomineren over heel 2019. Nomineren is mogelijk tot 31 december 2019.

Omdat we streven naar een eerlijke nominatie voor Talentvolle schrijver 2019 controleren we elke nominatie op geldigheid. Ongeldige nominaties tellen niet mee in de score en verwijderen we.

Om de geldigheid van een nominatie te controleren vragen we je hieronder je e-mailadres in te vullen.  We garanderen dat we dit emailadres niet aan derden verstrekken en slechts gebruiken voor controle. Na afronding van de nominatie verwijderen we  dit e-mailadres.
Ongeldige invoer

Alle gepubliceerde inzendingen

 • juli 2019
 • juni 2019
  • Happy (75) Vera Bijma 30-06-2019

   Zo ligt hij nog aan de borst en zet wankelend zijn eerste stapjes en het volgende moment – zo...

   Lees meer...

  • Hygiëne (95) Machteld Berkelmans 29-06-2019

   Ik kan met verbazing kijken naar Stef als hij bezig is met zijn dagelijkse hygiëne-ritueel. Met...

   Lees meer...

  • Beslobberingen (72) Harmen Sneer 28-06-2019

   In de naweeën van Hetty’s overlijden Hetty is niet meer. Mijn schat ging zonder al teveel lijden...

   Lees meer...

  • Jong geleerd (97) Vera Bijma 27-06-2019

   Van school naar ons huis is amper tien minuten fietsen. Maar mijn vijfjarige zoon wil toch even op...

   Lees meer...

  • Snappen jullie dat nou? (66) Jac Babin 26-06-2019

   Snappen jùllie dat nou?Geconcentreerd typte ik een bericht op mijn mobiel. Met twee vingers en één duim....

   Lees meer...

  • Verbijsterd (94) Machteld Berkelmans 25-06-2019

   Soms kom je mensen tegen die alles tegen lijken te hebben. Wat er maar fout kan gaan, gaat ook...

   Lees meer...

  • OM DE TUIN GELEID (66) Rebelle van Reymerswael, schrijfgek 24-06-2019

   "Toevallig" gaat zij tuinieren, op het moment dat de medewerkers van de plantsoenendienst,hun...

   Lees meer...

  • DuDi (102) Robert Beernink 23-06-2019

   Wie zijn oor goed te luister legt, komt er niet meer uit. Voor het goede begrip: ik bedoel hier...

   Lees meer...

  • Koffertje (81) Vera Bijma 22-06-2019

   Hieperdepiep … hoera! Zoonlief is zes jaar geworden en dat betekent dat hij vandaag hét koffertje...

   Lees meer...

  • Gespreksonderwerp (94) Machteld Berkelmans 21-06-2019

   We kennen het allemaal wel denk ik. Je zit samen met mensen en vallen er stiltes. Het valt niet...

   Lees meer...

  • onbesuisd (126) Dorine Van der Marel 20-06-2019

   Met de zilveren Renault Modus tot het dak toe volgepropt komen dochter en vriendin het plein...

   Lees meer...

  • Re-Ellie-ty (93) Robert Beernink 19-06-2019

   Wat zou de echte reden zijn van het ontslag van Ellie Lust bij de Amsterdamse politie? Haar...

   Lees meer...

  • Bevalling (103) Vera Bijma 18-06-2019

   Nog voor de wekker gaat, hoor ik al gerommel in de kamer naast ons. Ik kijk om het hoekje en zie...

   Lees meer...

  • Omkeren, de dood tegemoet. (152) Gerard Treffers 17-06-2019

   Bekend zijn de verhalen van mensen die aan de dood ontsnapten toen ze een vliegtuig misten dat...

   Lees meer...

  • Dacht het niet (97) Vera Bijma 16-06-2019

   We zitten met zijn drieën in de auto op weg naar huis. Onze 5-jarige zoon telt de tractors die hij in...

   Lees meer...

  • Verhalen vertellen (111) Machteld Berkelmans 14-06-2019

   Een collega-schrijver las mijn verhalen en vond dat er nog veel verhalen verteld moesten worden....

   Lees meer...

  • Plat (103) Vera Bijma 13-06-2019

   Het is zondagmiddag en we voelen ons alle drie wat plattekes. Maar het is prachtig weer en dus...

   Lees meer...

  • Rugzak (97) Robert Beernink 11-06-2019

   Mijn vader vertelde dat ze in zijn RK lagere schooltijd na de laatste bel soms protestante...

   Lees meer...

  • EHBO-cursus (111) Vera Bijma 09-06-2019

   Toen ik onlangs op het werk de kans kreeg om een EHBO-cursus te volgen, greep ik deze met beide...

   Lees meer...

  • Snappen jullie dat nou? (118) Jac Babin 07-06-2019

   Geconcentreerd typte ik een bericht op mijn mobiel. De ogen strak gericht op het toetsenbord. Ik...

   Lees meer...

  • Lekker is dat (113) Vera Bijma 03-06-2019

   Kun jij ook zo genieten van frisgewassen kleding waarin je de zon nog kunt ruiken? Dat is voor mij één...

   Lees meer...

 • mei 2019
  • Wereldverbeteraars (100) Martin Oosting 01-06-2019

   Wereldverbeteraars zijn mensen die meteen het hele huis afbreken als er ergens een deur piept. Men...

   Lees meer...

  • Reclame (121) Vera Bijma 30-05-2019

   ‘Ik zou toch logopedie willen aanraden’, zegt de juf tijdens het oudercontact. Onze vijfjarige...

   Lees meer...

  • Retraite (103) Robert Beernink 29-05-2019

   Bijna Hemelvaart: een dag van tegenstellingen. Wat is het nut van massaal voor dag en dauw opstaan en gaan...

   Lees meer...

  • Peuter-influencer (109) Machteld Berkelmans 28-05-2019

   Ik heb een nieuw begrip geleerd. Dat is op zich niet bijzonder, ik leer iedere dag bij. Maar dit...

   Lees meer...

  • Huisdier (129) Vera Bijma 26-05-2019

   We zitten in de auto op weg naar huis, als onze vijfjarige zoon plots meedeelt dat hij een...

   Lees meer...

  • lentekriebels (133) Dorine Van der Marel 25-05-2019

   Lentekriebels. Ik weet er even geen raad mee. Het sast uit de hemel en het is droevig koud.  Mede...

   Lees meer...

  • Harris Mopulu (164) Lieven Vandekerckhove 24-05-2019

   We waren nog volop bezig, ons in de nieuwe woning te nestelen, kort na onze landing op Afrikaanse...

   Lees meer...

  • Cool (114) Vera Bijma 22-05-2019

   Als ik mijn vijfjarige zoon een kus op zijn wang geef, trekt hij tegenwoordig een zo vies mogelijk gezicht...

   Lees meer...

  • Plurieldakjesspecialist (121) Dorine Van der Marel 20-05-2019

   Met bakken kwam het uit de lucht. Rukwinden smeten takken over de weg en tergde het met...

   Lees meer...

  • Nanomol (117) Robert Beernink 18-05-2019

   Het allereerste schisma op aarde was dat tussen mens en dier. In onze stamlijn was zoveel...

   Lees meer...

  • Mindful (141) Vera Bijma 16-05-2019

   Ik hoef de deur niet uit voor een sessie mindfulness. Dankzij mijn zoon heb ik namelijk ontdekt...

   Lees meer...

  • Zo maken ze ze niet meer... (134) Machteld Berkelmans 14-05-2019

   Mijn middelbare schooltijd speelde zich af eind jaren 70 en begin jaren 80. De tijd van punk, new...

   Lees meer...

  • Luizenkammers (126) Robert Beernink 12-05-2019

   Ik kijk best redelijk veel televisie en denk ineens: stop ermee! Ik zit niet middenin een...

   Lees meer...

  • Luizen (159) Vera Bijma 10-05-2019

   Oh nee, hè! denk ik als ik een briefje in mijn kleuters boekentas vind waarop staat dat er weer...

   Lees meer...

  • Stage in de grote stad (143) Dorine Van der Marel 08-05-2019

   Nog wat onwennig zat hij samen met zijn stagebegeleider een broodje kaas te eten in het...

   Lees meer...

  • Reclame (143) Vera Bijma 06-05-2019

   ‘Ik zou toch logopedie willen aanraden,’ zegt de juf tijdens het oudercontact. Onze vijfjarige...

   Lees meer...

  • Het is altijd jammer (182) Henny A.J. Kreeft 04-05-2019

   Een lokale krant, meestal het lokale sufferdje genoemd, is iets wat hard nodig is voor een...

   Lees meer...

  • Herfst van mijn leven (134) Everdien Sambrink Sanderink 02-05-2019

   Ik ben in de leeftijdloze herfst beland. Herfstlieden zoals ik zitten pakweg tussen de...

   Lees meer...

 • april 2019
  • Golflengte (131) Robert Beernink 30-04-2019

   Zondagmorgen, onderweg naar mijn uitgever om de Overeenkomst van Uitgeven te ondertekenen voor...

   Lees meer...

  • Billen (141) Vera Bijma 28-04-2019

   ‘Wat heb je mooie billen!’ roept mijn 5-jarige zoon verrast als hij me in mijn panty in de...

   Lees meer...

  • Kom je buiten spelen? (186) ruby thijs 26-04-2019

   Ik herinner me nog goed dat als jong meisje ik samen met mijn grote broer en zus buiten speelden....

   Lees meer...

  • Een vreemde vogel (114) Lizzie Bizzie 24-04-2019

   Op mijn achttiende heb ik voor het eerst kennis gemaakt met Alfred Hitchcock, Dat wil zeggen met...

   Lees meer...

  • BoekenBal (122) Robert Beernink 22-04-2019

   ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid:’ is wellicht de beroemdste dichtregel uit de vaderlandse...

   Lees meer...

  • Paasvuur (133) Robert Beernink 21-04-2019

   De ene brand is de andere niet. De wereld rouwt om de enorme schade aan de Notre-Dame de Paris....

   Lees meer...

  • Vrolijk Pasen (148) Dorine Van der Marel 20-04-2019

   Help. Echtgenoot heeft weer een nieuwe hobby. De voorlaatste keer dat hij een nieuwe hobby had,...

   Lees meer...

  • Het dak eraf (131) Vera Bijma 18-04-2019

   Rond half vijf ’s nachts schrik ik wakker van een geluid. Het klinkt alsof er iemand de trap...

   Lees meer...

  • Politiek (147) Machteld Berkelmans 16-04-2019

   Vroeger was politiek een ernstiger zaak dan tegenwoordig. Politiek werd bedreven door bezadigde...

   Lees meer...

  • Onthouden (124) Robert Beernink 14-04-2019

   Het vat is leeg, de bok verbrand, het hoofd bonkt onder het askruisje. Alle rituelen zijn...

   Lees meer...

  • Vervelendigheid staat voor de deur (135) Edith E (©Inspiratiewater) 12-04-2019

   Hij is één van de grootste irritaties in het leven. Hij jaagt de schrik in de benen, omdat hij...

   Lees meer...

  • De zeiklijn (165) Dorine Van der Marel 10-04-2019

   Ik wil net de eerste hap van mijn carpaccio de bœuf nemen als ik zoon aan de lijn krijg. Hij is...

   Lees meer...

  • Who's bad ? (155) Lydia Willemse 08-04-2019

   Hebt u Leaving Neverland gezien ? Ik wel of ik ook, zij het met tussenpozen. De vier uur durende...

   Lees meer...

  • Dialect (162) Machteld Berkelmans 06-04-2019

   Ik ben geboren in Tilburg, diep in het Brabantse land. Het land van de zachte g. Dat hoor je aan...

   Lees meer...

  • Wit (130) Robert Beernink 03-04-2019

   We hebben een groot tekort aan wit in ons land. Ho, voordat de radicalen hier de voordeur komen...

   Lees meer...

  • Alles voor niets geweest (166) Dorine Van der Marel 01-04-2019

   Jaren ben je bezig om je kinderen veilig en gezond groot te brengen. In hun prilste maanden geef...

   Lees meer...

 • maart 2019
  • Lekker door de modder (139) Machteld Berkelmans 30-03-2019

   Het baasje houdt niet van regen. Omdat het dan overal zo’n blubber wordt. Zelf houdt hij ook niet...

   Lees meer...

  • Energierekening (117) Robert Beernink 28-03-2019

   Met God als baas was de aarde het centrum van de schepping, daarna werden zon en mens het...

   Lees meer...

  • Cursiefjes (257) Lieven Vandekerckhove 26-03-2019

     Mijn boek, „In schuinschrift“ bundelt een aantal cursiefjes, die alle handelen over het wel en...

   Lees meer...

  • Selfie (169) Machteld Berkelmans 24-03-2019

   Met de komst van de smartphone is ook een heel bijzonder fenomeen ontstaan. Een fenomeen waar het...

   Lees meer...

  • Ontlijnen (166) Robert Beernink 22-03-2019

   Het is zo ingeburgerd dat je het pas door hebt als het niet gebeurt. Voorwaarde is dat je het zelf ook...

   Lees meer...

  • Barbie (193) Irma Moekestorm 20-03-2019

   Ik kan me niet heugen dat ik ooit een goede poppenmoeder was. Het enige dat ik me kan herinneren...

   Lees meer...

  • Kwantumtaal (138) Robert Beernink 18-03-2019

   In VPRO’s 2DOC was recentelijk ‘De Race’ te zien, over de ontwikkeling van de kwantumcomputer, met in...

   Lees meer...

  • Meelopen (152) john ten wolde 16-03-2019

   MEELOPEN Meelopen, omdat je geen eigen mening hebt? Al denk je van wel. Ga eens bij jezelf na......

   Lees meer...

  • Kalotjesclub (126) Robert Beernink 14-03-2019

   De Paus roept de leiders van de bisschoppenconferenties naar Rome om het eens diepgravend over...

   Lees meer...

  • sneeuw (218) Dorine Van der Marel 12-03-2019

   We hebben een wat koel onthaal in de Alpen als we ‘s avonds na vijf uur rijden moe aankomen. Het...

   Lees meer...

  • Maatneemland (144) Robert Beernink 10-03-2019

   Dit land is zo klein dat we alles en iedereen de maat kunnen nemen. Wie in de Verenigde Staten...

   Lees meer...

  • succes met de verhuizing (178) Dorine Van der Marel 07-03-2019

   Op weg naar de brievenbus kwam ik een dorpsgenote tegen. Nog voordat ik mijn mond open deed, zette zij...

   Lees meer...

  • Eeuwelingen (154) Robert Beernink 05-03-2019

   Onlangs vertoonde het onvolprezen geschiedkundig televisieprogramma Andere Tijden een compilatie...

   Lees meer...

  • Vrijheid, Gelijkheid en Big Brotherschap (118) wybo kuizenga 03-03-2019

   Ik vraag u af of u dat ook heeft. Dat je je afvraagt of de M in KLM, nu de M van Cora is? Cora van...

   Lees meer...

  • Voetballers (148) yves goudket 01-03-2019

   De voetballerij is de laatste 20 jaar enorm geevolueerd, niks is minder waar, net zoals alles...

   Lees meer...

 • februari 2019
  • Je zal het maar hebben (139) Machteld Berkelmans 27-02-2019

   Soms komen er toch wel eens programma’s op televisie waarvan je denkt, ja, daar moet ik even naar...

   Lees meer...

  • Cold War verdient geen Oscar (257) Reinder Veelinx 26-02-2019

   Regisseur Pawel Pawlikowski won met Ida een Oscar. Zijn Cold War werd twee keer genomineerd. Alle...

   Lees meer...

  • Komaf (149) Robert Beernink 24-02-2019

   Ik heb een DNA test laten uitvoeren om een indruk te krijgen van mijn afstamming. Dat is een...

   Lees meer...

  • neerslag (186) Dorine Van der Marel 22-02-2019

   Het was een slechte nacht, een heel slechte nacht. Uren na middernacht lag ik nog klaarwakker naar het...

   Lees meer...

  • Pianolastemming (118) Robert Beernink 20-02-2019

   In aanloop naar blue Monday op 21 januari voelt het weldadig ons wolkengrijze land, waar momenteel weinig te...

   Lees meer...

  • Er bij horen (153) Machteld Berkelmans 18-02-2019

   Een aantal jaren geleden heeft in China een, inmiddels volwassen, man zijn nier verkocht om met...

   Lees meer...

  • Samen boodschappen doen (122) Machteld Berkelmans 17-02-2019

   Ik stond in de supermarkt in de rij voor de kassa. Vrijdagmiddag, mijn laatste adres dus ik had de...

   Lees meer...

  • Kampioen (131) hans rol 16-02-2019

   Met een ongezonde spanning zit ik voor de buis. Ik wil graag zien hoe de kleinzoon van Poupou...

   Lees meer...

  • Robbie van Leeuwen - wat een verademing (144) Watze Witteveen 14-02-2019

   De Wereld Draait Door is al een paar jaar geen vaste kost meer in de vooravond. Daar waar ik...

   Lees meer...

  • Copulator (128) Robert Beernink 12-02-2019

   Er is geen enkel goed gebruik over dat niet onder vuur ligt. De zwartepietendiscussie is er zelf...

   Lees meer...

  • Lauwersoog - rampzalig (140) Watze Witteveen 10-02-2019

   Vrouw wilde iets leuks doen vandaag. Aangezien ik de laatste tijd niet in opperbeste stemming...

   Lees meer...

  • Wegen (188) Robert Beernink 07-02-2019

   Voornemens maken voor Nieuwjaar is flauwekul. Dat soort ambities is net als de horizon: die is er...

   Lees meer...

  • #Ceci n'est pas une sein (148) Inge Sleegers 04-02-2019

   Regelmatig heb ik gemengde gevoelens bij wat er in mijn newsfeed op facebook verschijnt. Posts van...

   Lees meer...

 • januari 2019
  • Waterlinie (177) Robert Beernink 31-01-2019

   Tussen het gesoebat over de kleur van de knecht, stabiliteit van de stint en valorisatie van...

   Lees meer...

  • De rat (214) Dorine Van der Marel 27-01-2019

   Het houtkacheltje brandt behaaglijk, de lampen zijn sfeervol gedimd en op de televisie legt Lubach helder...

   Lees meer...

  • Geniaal (190) Robert Beernink 23-01-2019

   Erkend China kenner Ruben Terlou vindt het geen verrassing dat in dat land voor het eerst...

   Lees meer...

  • Een Aanrader! (148) Emily Puck 19-01-2019

   Merci Liliane, voor deze kop. Het doet veel, en het is belangrijk, veel belangrijker dan het...

   Lees meer...

  • Bedekking (200) Robert Beernink 15-01-2019

   Het wettelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding polariseert naar een discussie over...

   Lees meer...

  • Klaar voor het nieuwe jaar (155) Titia Bosma 11-01-2019

   01-01-2019, 09.56 uur, een app van mijn schoonzus. 'Net niet in het oude jaar, maar nu eindelijk...

   Lees meer...

  • Erbarmen (185) Robert Beernink 07-01-2019

   In de aardige quiz Met Het Mes Op Tafel van Omroep Max vraagt de heerlijk anachronistisch gecaste...

   Lees meer...

  • 'Dag van...' (368) Lieven Vandekerckhove 03-01-2019

       In de krant vernam ik vanmorgen dat het vandaag wel een heel bijzondere dag is. Geen feestdag,...

   Lees meer...

 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
  • Omvallen ziekenhuizen. (161) Brigitte de Jong 30-10-2018

   Geschokt vernam ik het nieuws dat MC Slotervaart en de IJsselmeer ziekenhuizen op de fles zijn....

   Lees meer...

  • De kus (319) Heleen van Beek 27-10-2018

   In Nederland is het de gewoonte om elkaar drie kussen op de wang te geven, meestal beginnend op de...

   Lees meer...

  • Lateraal (191) Robert Beernink 24-10-2018

   Lateraal valt in een verzameling woorden die door zowel hun schrijfwijze als klank intrigeren. De...

   Lees meer...

  • De ‘kledders’ van Twan Huys en Jeroen Pauw (250) Han Maas 20-10-2018

   Twan Huys heeft de presentatie van RTL Late Night van Humberto Tan overgenomen omdat de...

   Lees meer...

  • Smaak (247) Robert Beernink 17-10-2018

   Valt over smaak te twisten? Chubby Checker zou dat volmondig met ‘ja’ hebben beantwoord. Ons oude...

   Lees meer...

  • Zombie (223) Luc van de Wiel 14-10-2018

   Als ik even opkijk, zie ik een zombie langs fietsen. Tergend langzaam fietst ze me voorbij, haar...

   Lees meer...

  • Perspectief (220) Robert Beernink 11-10-2018

   Mijn redacteur op de uitgeverij hamert voortdurend op adequaat schrijfperspectief en accuratesse...

   Lees meer...

  • Besef is alles, zonder besef bestaat niets (209) Jim Beta Beta 08-10-2018

   1 Besef is alles, zonder besef bestaat niets. We zien onszelf als beschaafd, maar zijn we dit ook? Hoe...

   Lees meer...

  • Fitwit (226) Robert Beernink 05-10-2018

   Onlangs werd in Den Haag een of andere smuck gearresteerd omdat hij voorbereidingen zou treffen...

   Lees meer...

  • Queen of Crime (239) Cisca Keesman 02-10-2018

   “Is ze nou nóg niet begonnen?” Een miss Marple-achtige vrouw met een hoedje op vraagt het me op...

   Lees meer...

 • september 2018
  • Zielkijker (205) Robert Beernink 29-09-2018

   Coen Verbraak heeft het beste tot het einde bewaard: het moment waarop de ziel zelf zich moet...

   Lees meer...

  • Wetenschappelijke slagers (165) Edith E (©Inspiratiewater) 26-09-2018

   Gisteren, 28 augustus 2018, heb ik me weer eens flink zitten opwinden over een nieuwtje in de...

   Lees meer...

  • Geweten (163) Henk van Veen 23-09-2018

   De fractievoorzitter van de Christen Unie (C.U.), Gertjan Segers, verwerpt de afschaffing van de...

   Lees meer...

  • Lokeend (209) Robert Beernink 20-09-2018

   De vijf vijfjes van de Staatsloterij branden in mijn binnenzak. Ik werp een blik naar binnen....

   Lees meer...

  • Varen (227) Henk van Veen 17-09-2018

   Varen op de Linge. De tocht in de haven van Leerdam. Het is zomer, het is erg warm 30°+....

   Lees meer...

  • GraaiGabbers (220) Robert Beernink 14-09-2018

   Ik moet iets bekennen: een geschil met het dorpstoneel brengt ons voor het hekje en begint op mijn...

   Lees meer...

  • Wielrenners hebben geen drinkpauze (234) Bas Oosterlaken 10-09-2018

   Ik zat met de familie te kijken verbaasd naar de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en PSV....

   Lees meer...

  • BlokBuster (221) Robert Beernink 05-09-2018

   Ik ken onze Minister van Buitenlandse Zaken nog uit zijn tijd bij De Bank. Behalve wat magerder,...

   Lees meer...

 • augustus 2018
  • Vrienden en familie (215) Trijntje Lamein 30-08-2018

   Soms heb je vrienden die als familie zijn. En soms ook heb je familie die niet eens vrienden van...

   Lees meer...

  • ©ZinderZinnen (196) Robert Beernink 25-08-2018

   Na een korte wandeling door de binnenstedelijke hittegolf glip ik de boekhandel binnen. Inkoper...

   Lees meer...

  • Alpha hulp -Huishoudelijke werkster (290) Gerard Treffers 21-08-2018

   Een alfahulp is iemand die in Nederland ingezet wordt voor het verlenen van huishoudelijke hulp....

   Lees meer...

  • Komkommertijd (235) Robert Beernink 16-08-2018

   Vroeger wisten we het van tevoren: zodra het buiten heet is, dansen de journalisten op de...

   Lees meer...

  • Verzamelwoede (290) Cisca Keesman 11-08-2018

   ‘Dat gaat hem niet worden, mevrouw’. Hij staat voor me met een beschuldigende blik in zijn ogen....

   Lees meer...

  • Stamtafel (261) Robert Beernink 07-08-2018

   De afbladderende bruine kroeg is gevuld met de opeengepakte weeïge geur en smaak van een niet...

   Lees meer...

  • Carmiggelt achterna (214) Kathelijne De Brauwer 04-08-2018

   Ze klampt zich vast aan de tapkast als aan de laatste strohalm. Ze is van kop tot teen gehuld in...

   Lees meer...

  • 65+ crisis (389) Gerard Treffers 02-08-2018

   Iedereen kent de grote trauma’s in zijn leven. Het begint al met de geboorte, als je met alle...

   Lees meer...

 • juli 2018

Hoogste beoordeelding:

Boekentip

Top 10 : Meest gelezen

BookBuster