Column

Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.

415 Hits

Publicatie op:
Tweedeklassezaterdagamateur

“Je wilt niet weten wat professionele muzikanten van jouw muziek vinden!”, zei een kennis tegen mij. “Jouw muziek is gewoon erg slecht”, sprak een buurvrouw. “Ik vind jouw muziek beter”, zei een beroemde cartoonist terwijl hij hoofdschuddend mijn tekening bekeek. “Ben je niet op jaloers op je broer die zo goed kan zingen?”, vroeg een collega. “We hadden in plaats van jou iemand anders moeten laten zingen op jouw CD”, zei de gitarist uit mijn bandje. “Jouw columns zijn breedsprakig en ontberen humor”, zei een neerlandicus. “Wat ben jij toch een multitalent”, voegden meerdere mensen mij toe. “Je hebt een verward interessepatroon” sprak de beroepskeuze psycholoog jaren geleden na mijn beroepskeuzetest. Tja… daaruit blijkt dat mijn talenten, zo al aanwezig, in elk geval niet onomstreden zijn. Ook ikzelf vroeg mij meermalen in het leven af of ik  ergens talent voor heb.

Maar wat is talent? Uit de website van het Centrum voor Talentontwikkeling leid ik af dat talent het vermogen is om ergens in uit te blinken. Het hangt niet alleen af van je capaciteiten maar ook de omstandigheden, zoals het gezin waarin je opgroeit. Talent moet herkend worden en kan niet zonder training tot bloei komen. Nou in het gezin waar ik uit kom kreeg ik alle kansen waardoor het bijna onmogelijk is dat er in mij onontdekte talenten schuilen.

Sommigen beweren dat iedereen talent heeft. Maar volgens onderwijspsycholoog Gagné zijn talenten de top 10% van mensen die uitblinken. Iedereen kan zich ontwikkelen, maar lang niet iedereen blinkt uit.  Zelf val ik dan buiten de talentenpool want ik behoor in niets tot de top 10%.  Ik weet ook niet of ik de aanleg heb om iets zó goed te kunnen. Ik weet wél dat ik niet voldoende gemotiveerd ben om het te wìllen. Om tot de 10% besten te horen moet je je natuurlijke aanleg ontwikkelen. En dat ook op een bepaald gebied omdat je, als je geen Leonardo da Vinci heet, meestal niet allerlei verschillende talenten tegelijkertijd tot topniveau kunt ontwikkelen. Het vraagt om focus die ik niet wil opbrengen. Ik wil àlles doen en neem er dan graag genoegen mee dat ik veel dingen redelijk kan. Daarom geef ik zo goed als binnen mijn vermogen ligt trainingen, teken ik cartoons, schrijf ik liedjes, artikelen, columns en gedichten. De kwaliteitsmaat die ik daarbij aanleg bestaat niet uit de vergelijking met wat anderen kunnen, maar uit de hoeveelheid plezier die ik er aan beleef. Het is niet de prestatie sec maar het plezier dat ik er zelf aan beleef dat kleur geeft aan mijn leven.

De psycholoog zag het verkeerd. Ik heb een heel duidelijk breed interessepatroon. De verwarring  was aan hem. Dat ik in alles dan een soort tweedeklassezaterdagamauteur blijf, neem ik op de koop toe. Ik zie het, mijn negatieve feedbackgevers ten spijt, als een geuzennaam!


Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Tweedeklassezaterdagamateur"

© Martin Reekers

In elke boekenwinkel