Voor schrijvers, door schrijvers

Column

Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos. Columns zijn wat minder uitgebreid en graven doorgaans minder diep dan essays, maar gaan verder dan de meeste cursiefjes.

356 Hits

Publicatie op:
Trumps ommetje

Een ommetje is een wandeling van start naar finish waarbij het eindpunt startpunt was. Het woord ‘ommetje’ is enigszins verwarrend. Als je het woord uiteen trekt, staat er ‘om met je’. Het is de vraag welke suggestie hier wordt gewekt. Betekent dit dat je met jezelf aan het wandelen gaat of staat hier ‘om met jou’ ten teken dat je met iemand anders een ommetje maakt. Hoe het ook zij, als je met jezelf een ommetje maakt kun je deze gebruiken om ongestoord na te denken terwijl je de conditie op peil houdt. Als je een ommetje met een ander aflegt, kun je samen persoonlijke zaken en het nieuws bespreken. Je kunt met de ander vaststellen of nieuws fake is dan wel op waarheid berust. 

Weldenkende mensen weten dat achter het nieuws meerdere waarheden schuilen. Zij zullen nieuws niet direct als fake bestempelen. 

Bij fake nieuws moet ik altijd aan president Trump denken. Hij heeft geen idee van meerdere waarheden achter het nieuws. Hij kent alleen zijn eigen perspectief en vindt al het nieuws dat niet in zijn straatje past, of waar hij net even anders over denkt, fake. Het zal kunnen helpen als Trump ook zo nu en dan met een weldenkend mens een ommetje loopt. Toch denk ik dat Trump dat niet doet. 

Trump loopt geen ommetjes, hij praat ommetjes. Trump doet aan cirkelredeneringen. Soms praat Trump zelfs ommetjes binnen ommetjes. Hij herhaalt dan de zin die hij een tel daarvoor heeft uitgesproken. Zijn praatjes komen er altijd op neer dat iedereen gek is behalve hijzelf. Hij is naar eigen zeggen geweldig en de beste en meest effectieve president ooit. Met de uitspraak: “Een land waar Trump de president is, heeft verder geen vijanden meer nodig,” zal Trump niet blij zijn. Hij zal degene die deze uitspraak bezigt de mantel uitvegen en beschuldigen van het verkondigen van fake berichten. Toch is het waar. Net zo waar als de uitspraak dat ieder ommetje een halverwege kent. 

Voor het welzijn van de Amerikaan is het te hopen dat Trump al over de helft van zijn presidentschap is en dat hij zijn eindpunt nadert. De Verenigde Staten zijn immers na vier jaar Trump nog geen steek verder gekomen. Als voor zijn ommetje geldt dat het eindpunt op het startpunt ligt, dan zullen de niet vermogende Amerikanen hun handen dichtknijpen. 

Met de cirkelredeneringen van Trump  zal de Dikke Van Dale haar voordeel doen. Zij hebben er een mooi woord bij: Trommetje. Ik lever alvast de omschrijving aan:

Een ‘trommetje’ is een cirkelredenering waarin de spreker zichzelf ten minste één keer lof toezwaait dan wel zichzelf ten minste één keer figuurlijk op de borst slaat. 

Als uitleg zal Van Dale erbij zetten: Trommetje is een samengesteld woord. De eerste twee letters van het woord Trump (oud-president van de Verenigde Staten) zijn samengevoegd met het woord ommetje. Dit is gedaan omdat president Trump tijdens zijn regeerperiode de personificatie was van de cirkelredenering.

Trommetje wat een heerlijk woord is dat. In de hoop dat dit geen fake bericht blijkt te zijn, heb ik alvast vandaag de nieuwste druk van de Dikke Van Dale in het vooruit besteld. 


Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Trumps ommetje"

14.11.20
Feedback:
Met plezier gelezen.
  • Schrijfkwaliteit
    4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig