Voor schrijvers, door schrijvers

Column

Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos. Columns zijn wat minder uitgebreid en graven doorgaans minder diep dan essays, maar gaan verder dan de meeste cursiefjes.
Aantal gepubliceerde inzendingen: 597
Klik op de profielnaam of -afbeelding van de schrijver voor meer informatie en een overzicht van zijn/haar schrijfactiviteiten.

De dommocratie

| Harmen Sneer

Toch tijd voor wat anders?

Mijn vorige column “Democratie” bracht aardig wat teweeg, met een opmerking van een collega die in een reactie de democratie als dommocratie betitelde, wat eigenlijk een vindingrijk gekozen benaming is, welke ik graag hier gebruik in zijn naam.
Dank je Hans!

Democratieën bestaan al heel lang, meestal in de vorm van directe democratie maar de indirecte democratie zoals wij die nu kennen bestaat feitelijk niet zo lang. Deze democratie kenmerkt zich in de moderne wereld door een viertal elementen, t.w. het recht van initiatief, het recht van spreken, stemrecht en gelijkheid, al vind ik dat mensenrechten ook hieronder vallen. Het recht van initiatief betekent dat iedereen een initiatief mag nemen om een wetsvoorstel of –wijziging in te dienen, gevolgd door het recht om iedereen daarover te informeren en het voorstel te bespreken. Gesneden koek.

Maar stemrecht en gelijkheid zijn nog niet zo lang onderdeel van onze democratie, en wellicht nog steeds niet geheel geïntegreerd omdat iedereen tegenwoordig de mond vol heeft van “racisme” bij alles waarmee zij het niet eens zijn, en zo een poging wordt ondernomen om het recht van spreken en initiatief te ondermijnen, bouwstenen van onze zo gekoesterde democratie. Het racisme-woord komt dan ook vaak uit de monden van mensen die niet zijn opgegroeid met onze vorm van democratie en rechten, maar ook uit monden die sympathiseren met die mensen, voor welke reden dan ook, al verstopt men zich graag achter “mensenrechten”. Hiermee is onze democratie in werkelijkheid nog niet zo vanzelfsprekend, er moet voor de instandhouding geknok worden. Steeds weer, hoe vermoeiend.

En wanneer was er sprake van stemrecht voor vrouwen? De ouderen onder ons kunnen zich nog herinneren dat dit niet zo was, dus zo lang geleden is dat niet als je beziet dat vormen van democratie al in de 4e eeuw voor Chr. bestonden. Evenzo geldt dit voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, actueel sinds de jaren 60 van de vorige eeuw met de Dolle Mina’s. En op de keeper beschouwd zijn de vrouwen de mannen in gelijkheid voorbijgestreefd, waartegen mannen (nog) niet in opstand zijn gekomen.

Met de enorme vooruitgang die geboekt werd in technologieën als internet en smartphones kunnen nu alle mensen binnen een democratie heel gemakkelijk hun stem uitbrengen, zodat de meerderheid van die stemmen het voor het zeggen heeft. Het internet rept van “de tirannie van de meerderheid”, reeds door Aristoteles zo benoemd, mede doordat onze indirecte democratie zo wordt vervangen door een directe democratie. De vraag is of dat nog wel van deze tijd en gewenst is, en of deze vorm geen belemmering is voor de voortgang van de mensheid in het vrije Westen? Waarom? Omdat iedereen zijn stem kan uitbrengen, ook als er reden is te veronderstellen dat die mensen geen verstand van zaken hebben, maar gewoon stemmen omdat het democratisch is en ook om (met manipulatie) expres voorstellen tegen te houden. Kort gezegd: het plebs mag regeren!

Frits van Bruggen, hoofddirecteur ANWB, schrijft een stukje in de Kampioen. Hij was in China geweest en verbaasde zich over de hoge snelheid waarmee de technologieën, veelal ook in China ontwikkeld, zijn toegepast en enorme veranderingen hebben toegebracht aan de Chinese samenleving. Hij was er tien jaar niet geweest. Hij stelt dat de Chinezen thans ver op ons vooruitlopen en vergelijkt dat met het toegepaste tempo in Nederland, als hij zegt dat er in 25 jaar een metronetwerk van 600 km is gebouwd in Shanghai en in Amsterdam in diezelfde tijd één metrolijntje onder de stad door. Tja, China is geen democratie en mensenrechten worden er geregeld geschonden, schrijft hij verder, en van de privacy blijft weinig over in de steden met talloze camera’s, net zoals in Hong Kong en het veiligste land Singapore (welke je na een jaar afwezigheid al niet meer terug kent), en vraagt zich af of wij ons tempo van veranderingen niet zouden moeten verhogen om mee te kunnen blijven gaan in die groei. Terechte overwegingen, die wel iets zeggen over de door ons toegepaste democratie en mensenrechten die dus meer belemmeringen opleveren dan een zege voor de Westerse mensheid zijn.

Paradoxaal genoeg is het in de geschiedenis eerder voorgekomen dat China voorliep op Europa waar de koningen het te druk hadden met het winnen van veldslagen, wat snel veranderde vanwege de democratie in combinatie met een onafhankelijke rechterlijke macht wat terugbetaling van schulden bijna garandeerde, en daarmee werd vooral Nederland, en ook Groot-Brittannië, vertrouwenswaardiger geacht op het gebied van kredietverlening wat een snellere economische groei teweegbracht door OPM – other people’s money – dan andere landen.

Persoonlijk zou ik er geen enkel probleem mee hebben als er in elke straat vele camera’s voor toezicht zouden worden geplaatst, want het collectieve gevoel van veiligheid ligt zwaar onder druk met alle wegbezuinigde politiebescherming waardoor de criminaliteit, groot en klein, welig tiert. Privacy inruilen voor veiligheid? Prima idee, en wat lever je feitelijk in, wie geeft nog om privacy als je niet over straat durft te lopen? Het aantal hoodies zal drastisch stijgen, dat wel.

Maar helaas leven wij in een dommocratie, worden dus geregeerd door de heffe des volks, hebben vele “inspraak”-regelingen die door de vele vooral vrouwelijke linkse bestuurders worden aangegrepen om besluiten omtrent vooruitgang langdurig te traineren maar waarbij zijzelf vele malen “leuk” in beeld komen, langduriger ook door herhaald gebruik van het “woord” “uummmm” – gevolgd door een “denkpauze” - in allerlei toonhoogtes en decibellen (soms overgenomen door mannen die dat profiel ook willen, maar waarbij je dan mag twijfelen aan de gender), zodat zij zich als zéér belangrijk kunnen profileren naar gelijkgestemden. Deze belemmeringen om snelle progressie te boeken zijn enorm, zo erg zelfs dat we nu jaren achterlopen op China, een land dat zich nog maar sinds de jaren 60 van de vorige eeuw ging bezighouden met hun “Westerse” ontwikkeling. Het was een enorm land vol boeren van laag intelligentieniveau, en die zijn er nu ook nog in grote getale maar hebben het niet voor het zeggen. Gelukkig maar voor de Chinezen!

Nu wij nog! Want we lopen op achter, al denken veel mensen juist van niet. Dom.

Dit artikel delen?

Graag je mening (waardering en/of commentaar) over deze inzending.
Schrijvers stellen je waardering en/of commentaar bij een artikel erg op prijs!

Je waardering voor een artikel

Hits: 164

(De gemiddelde waardering is 5 door 1 stem(-men)

Reacties   

# Hansen ... Hannesen ...Harmen Sneer 12-01-2020 18:18
Uuummmmm ehhhh, ja, nee ..... Nee, ehh, mmmm ehhh, ja. Tja, wel erg hè met meneer Aart. Moet even fluimineren, nou ja, ummmehh, nee, dat is niet wat gezegd is, ik ehhhemmmmuh bedoel ehh, nou ja, laat maar ook.
In een column kun je ook niet alles kwijt, toch! En men is vrij om eigen interpretaties te ontwikkelen, maar mijn woorden verdraaien zal bij velen wel opvallen.
Enne uuhhh, Hans, ik gebruikte alleen je woord dommocratie zonder te impliceren dat jij achter MIJN tekst zou staan. Staat nergens, onzin dus.
Zwitsers, mmm, vrouwenstemrech t pas in 1971, hun tijd ver vooruit, zeker. Mag gezegd. "Kater van Brexit" geeft je politieke voorkeur weer, misschien wel een zegen uiteindelijk. Het referendum was duidelijk, de uitvoering werd tegengehouden door de tirannie der minderheid, geen democratie dus. Enfin, ik weet het ook niet, stel slechts de vraag of democratie nog wel zo geschikt is, is all. De tirannie der heffe des volks neemt stelling ....
# RE: Hansen ... Hannesen ...Hans Van Battel 12-01-2020 20:07
Uuummmmm ehhhh, ja, nee ..... Nee, ehh, mmmm ehhh, ja, nou ja, ummmehh, nee, uuummmmm ehhhh, ja, nee ..... Nee, ehh, mmmm ehhh, ja, nou ja, ummmehh, nee, ... fluim krraugh spuug...

'k Hoop dat de lezer me het vergeeft: ik geef het op...
# RE: De dommocratieHans Van Battel 12-01-2020 17:49
Er zit een hemelsbreed verschil tussen kiezen voor een programma en het (mede)regeren van een land!
# RE: De dommocratieHans Van Battel 12-01-2020 17:49
Democratie erkent de basisrechten in de grondwet beschreven, waardoor ook mindeheden worden erkend, dus ver weg van een “tirannie van de meerderheid” waar –in de tijd van Aristoteles- werd gestemd voor rechtstreeks uitvoerbare wetten, die nu slechts binnen een regeringsbeslui t worden uitgevoerd, nooit als resultaat van een verkiezing. We zijn nog lang niet toe aan het Zwitsers systeem bij referendum, wat trouwens ook aan zeer strikte regels is gekoppeld. Gezien de kater opgelopen na de Brexit, zullen minder en minder zwaar doorwegende beslissingen genomen worden bij referendum.
# RE: De dommocratieHans Van Battel 12-01-2020 17:51
Bij het stemmen voor een een bepaald (partij)program ma, gaat men met de totaliteit akkoord, waarbij kennis van alle aparte programmapunten niet in vraag wordt gesteld. Hierdoor kunnen mensen inderdaad worden beïnvloed in hun stemgedrag, vooral zij die het aan politiek doorzicht ontbreken. :lol:
# RE: De dommocratieHans Van Battel 12-01-2020 17:51
Onze democratie waakt ook over het recht dat overtuigde mensen de kans moeten krijgen om in te grijpen in dit politiek besluitvormings proces. Je kan dan misschien je twijfels hebben over de inzichten van deze mensen, maar wees gerust: je staat dan niet alleen, noch bij de juisten, noch bij de verkeerden.
Je staat hier te fulmineren tegen al die domme en misleide mensen alsof je het zélf allemaal zo goed weet: de juiste ingesteldheid voor een verlicht despoot.
# PFF...W.J. (Hans) Villerius 12-01-2020 17:16
PFF, of liever uummmm... (denkpauze) PVV!

Het staat je natuurlijk vrij om over de ideale staatsvorm/same nleving te fantaseren- maar dan toch niet namens mij.

Met ijzig beleefde groet,
WJ(H)V

Login of registreer (gratis) om een reactie te plaatsen

Tags: Columns
Misschien wil je de volgende inzending ook wel lezen...

Jarig

Geschreven door Eelco Visser. Geplaatst in 55 woordenverhaal.
Oma’s stoel is versierd, het gebak staat op tafel. Na het uitpakken van de presentjes gaat ze met haar kleinkinderen op de foto. Ze nestelt zich op de bank. “Wacht even ...
Actuele Top 3 van deze rubriek

Aan de basis

24, mrt, 2020 Eelco Visser

Dichtbij en veraf

29, apr, 2020 Eelco Visser

Ik ben een racist!

05, juni, 2020 Martin Reekers
 
Periodiek verwijderen we 'oudere' inzendingen o.b.v. geen of lage waarderingen door bezoekers. Door een waardering (1-5 sterren) te geven bepaal jij dus mede de continuïteit in publicatie van een inzending!