Columns

Column
Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. FTbannerEen column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.

Wil je ook een column publiceren op Schrijverspunt? Dat is mogelijk door eerst in te loggen. We publiceren columns in volgorde van ontvangst en maximaal een per dag.

Stof en vangst quota

Het was bij zijn vroegere schoonouwelui geen vetpot. Arme mensen in een eenvoudig boerenhuisje. Om die reden moest er nogal eens een dubbeltje worden omgedraaid en werd er ook ‘s avonds bij het kaarten en klaverjassen waar ik nooit aan mee deed om centen gespeeld, die na het potje weer bij de rechtmatige eigenaar terugkeerden.

Het bankstel was eens versleten en dan was de hele familie in rep en roer. Nu was ik niet onhandig dus kochten ze een lap stof, mijn ex was coupeuse en ze zouden het geval wel even overtrekken. Op zich zag ik daar niet tegenop en het was niet de eerste keer dat ik dat deed. Kortom in enkele uren tijd veranderde de kamer in een meubelmakerij en stoffeerderij. Het stro dat de ingewanden vormde puilde uit en raakte verstrooid door de kamer, die meer weg had van een oude stal en gezien de maatkleding niet zonder koeien, waarover later meer. Aangezien het een oud boerderijtje betrof, bestond daarmee de kans dat het oorspronkelijke gebruik als stal enkele dagen herdacht werd.

Een dergelijk evenement moest begeleid worden met enig enthousiasme en dat werd uitgedrukt in calorieën. Je wilt niet weten wat een eetlust die hadden. Nauwelijks kwam je aan werken toe of het volgende stond op het menu. Allereerst de ronden koffie met gebak en koekjes. Minstens vier begeleid met rookwaren en Oude Klare. Ik rookte in die tijd een bezadigde pijp, zoals het een romanticus betaamt niet waar?

Het was gebruikelijk om met een tinnen wasteil op het aanrecht en de vierpits gasfornuis de was te doen met behulp van een houten, vierpotige plunjer. Stampwerk dus, want een wasmachine behoorde tot de utopieën die alleen de stadse grootgrutters bezaten. Verder werden in diezelfde teil de wekpotten gekookt. Warm water was er niet, dus alles moest worden verhit op een van de kachels of het genoemde fornuis. In die teil werd aan het eind van de week ook gebaad. Niet dat dit een teken van reinheid inhield, integendeel zou ik zeggen, eerder een budgettering van het heetwater-rantsoen. Als haar man zijn sokken uitdeed droeg hij een tweede paar van zuivere grond, vanwege de tuin waarin hij had gewerkt. De verdere dagelijkse Hygiëne beperkte zich tot het puntje van de neus aan de kraan en de oksels en dat laatste in beperkte mate, afhankelijk van het weer en het jaargetijde. Vaak was het improviseren, omdat het vele eten verdeeld moest worden over de beschikbare warmte bronnen en soms zelf tot in de schuur, waarin een elektrisch fornuis stond.

Het kwam wel voor dat zijn zwager met een vissersboot was meegevaren ergens in Zeeland en dan met emmers vol vis thuis kwam die dezelfde dag nog moest worden gebakken en verorberd, want ja, een koelkast was er evenmin. De bewoners van de dijk werden uitgenodigd, want een dergelijke hoeveelheid oversteeg de vangstquota voor een fatsoenlijke burger en de stank van de olie en vis was in huis niet dragelijk meer, dus bakten ze in de schuur aan een stuk door tot volle Maan toe. Als volleerde marktlui werd de vis van ingewanden ontdaan en verzamelden de wilde katten zich om dit festijn op te vrolijken met een buitenkansje.

De kaas ging nog in een gaaskastje of vliegenkastje zoals dat heette en waaruit een bedenkelijke stank kwam op warme dagen, alsof er een ongewassen zweetvoet lag te meuren. De melk werd toen nog los gekocht en met een koperen maatkan afgemeten, recht uit de melkbus en moest worden gekookt om een dag langer te doorstaan. Ze haalden ook melk bij de boer omdat er de volgende dag een laag room op lag die enkele centimeters dik was en ze dus nooit verlegen zaten om slagroom.

Tegenwoordig lengen ze de volledig afgeroomde melk voor de helft aan met leidingwater en verkopen het als heilzaam magistraal middel tegen de volle prijs en alle kwalen als Halvamel.

De room werd voor een krats verkocht aan de Sovjet Unie in een patriottische poging de bolsjewieken te elimineren met vetzucht. Hoewel dat laatste onwaarschijnlijk is. Het was wellicht een verdoken poging om het communisme te bezweren met het verminderen van de boterberg.

Een en ander vanuit de mythe dat boter zo slecht was voor hart en bloedvaten. Iets wat nooit is aangetoond.

Met een wat lagere prijs zou die boterberg zo zijn geslonken. Maar voor wie zelf met boter op het hoofd rondloopt? De inwoners van het polderlandje moesten het maar met het goedkope bocht doen dat Margarine heette en even duur was als elders echte boter.

Het gouden kuipje was echter meer een inkomstensbron voor onze regerende dwaallichten, die natuurlijk zelf wel roomboter gebruikten, want voor margarine trokken ze hun nuffige neusjes op.

Intussen onder het pruttelen van de ketel van Bran of Obelix werkten we in het tot werkplaats omgetoverde huiskamertje als Alchemisten aan hun retorten met de wonderbaarlijke visvangst en het zichzelf in manden vermenigvuldigende brood des levens. Onderbroken door de vele gangen van etenswaren tot het je strot uitkwam en er gelukkig nog een toilet bestond, dat die naam nauwelijks waard was en pas later geïntegreerd raakte. Het was een onverwarmd aanbouwtje met een hartje in de groene deur, waarvan de betekenis mij ontging, want wat heeft een hartje nu te maken met de lagere functies? Hoewel, als je de natuurlijke voortplantingsfuncties in ogenschouw neemt en de liefde, kom je toch in de regionen ten Zuiden van het middenrif.

Nu ontdekte ik dat het hartje in de deur in Zweden een oud symbool was voor de billen, wat logisch lijkt gezien de vorm, hoewel de stand mij lichtelijk ongebruikelijk leek bij deze toepassing en bij verkeerd begrip voor complicaties kan zorgen, tot milieuvervuiling of Pollutie toe in meer persoonlijke betekenis. Maar wie weet, heeft men daar obscure toiletten, het baden in de Sauna. Het naakt zwemmen in ijsmeren en afrossen met Berkenroeden in de sneeuw is per slot ook een merkwaardige Spartaanse en genotzuchtige gewoonte*.

*Dit laatste diende om de vruchtbaarheid te verhogen. Wie weet, doen perfide wellustelingen het juist daarom? De roede van Sint en Piet heeft dezelfde betekenis, al heeft de vrome zedenmoraal er een strafattribuut van gemaakt om de zonden eruit te ranselen. De Berkenroede is echter een magisch attribuut, zoals ook de heksenbezem, die voor het mannelijke lid staat en de viriliteit of scheppingskracht inhoudt, evenals de staf. In Rome werden de Lupercalia gehouden, waarbij naakte priesters over straat renden met een roede, dit laatste dus niet om te straffen, maar om zoals gezegd de viriliteit op te wekken, en dus de erfzonden, of zonden op het erf, aan te moedigen. Het leven werd uitbundig gevierd. Aangezien de Lupercalia, tijdens wat nu Valentijnsdag heet werd gevierd, en oorspronkelijk aan Venus was gewijd. Bovendien werd deze periode als reinigingsmaand beschouwd en dit speelde zich af rond de jaarwisseling, want januari en februari zijn pas later ingevoegd. Dus het eruit ranselen van de zonden was een drogreden. De doodse winter moest worden verdreven met het opwekken van de bloedsomloop en de vruchtbaarheid. Vandaar dus Venus.

De plee

In de winter vroor je vast aan de zitting van blank, met groene zeep geboend Beukenhout. En soms bevroor je uitstraling bijna in de lucht om als ijspegels neer te kletteren in de zinken onderbouw om met een royale echo in de Beerput te belanden die een duister gat vormde, waarin het plonsde als je dieptebommen loste. Het zwarte gat is voor mij dus niet alleen een astronomisch begrip en ook daarin verdween immers alle materie. Waarschijnlijk zijn ze op die manier op het meer kosmische idee gekomen. Per slot mediteer je aangenaam op het toilet, alhoewel hier niet bepaald in de winter. Daarom werden er vroeger minder briljante uitvindingen gedaan meende ik in een sanitaire, filosofische pitstop.

In de zomer werd het bedenkelijk riekende buitenverblijf ook bezocht door zwermen hinderlijke vliegen, die je met een meppertje van het lijf moest houden want ze staken lelijk en je moest per slot je eer verdedigen of minstens je speeltuigjes. Waarbij je de mepper met wat omzichtigheid moest hanteren, want hoewel de zelfkastijding het zondige vlees tuchtigde en derhalve iets bijdroeg aan de verlossing van hier in het bijzonder toepasselijke, sloeg je niet onbedaard op zekere, delicate elementen. Hoewel sadisten hier een pervers genoegen aan schijnen te ontlenen. Zo werkte je hier dus onbewust aan een volle aflaat.

Tot zover, de andere kant van de spijsvertering.

Broodjes en koekjes, theekransjes, soep en warme maaltijden, direct gevolgd door de volgende ronde, waarvoor de bel werd geluid, want na de maaltijd hoor je koffie te drinken. Daarna werd er luidruchtig gesnurkt gedurende het middaggebed. Als een zeug in deze letterlijke zwijnenstal, die immers al bestrooid was met het stro uit de ingewanden van het bankstel. Met kromme naalden en bolle spijkers werd de stof ertegen aan geniet. Want het is toch een hele opgave om het netjes te doen en ik ben een vreselijk Pietje Precies, je zult niet zien dat een amateur een meubel heeft gerestaureerd.

Tegen de middag rukte dan het bier op. Ben niet zo’n drinker, maar het was warm, dus neem je toch een paar flesjes, waarmee je wat losser en luidruchtiger wordt, de stemming neemt een wending, en er volgde een zekere ontremming. De kleding gaat uit, voor een deel althans, om in hemdsmouwen of ontbloot bovenlijf en beestachtig, bezweet borsthaar verder te werken, als een Bacchant of animale centaur. De eerste bewijzen van losse zeden en de verderfelijke gevolgen van drankzucht werden zichtbaar. Wat een preutse tante uit een virtueel Staphorst als nudisme kenmerkte, want die was zo zwaar gereformeerd, dat je bij wijze van spreken apart moest tandenpoetsen om het "laatste oordeel" en de "buitenste duisternis" te ontlopen. Waar overigens ook werd getandenknarst aldus mijn moeder, die ons hiermee als kinderen angsten inboezemde en ervan genoot als wij huiverden onder het schrikbewind.

Het weer betrok voor zijn gevoel altijd als ze naderde in het onooglijk kleine Fiatje waarmee ze reden en waarin ze bijeen gepakt zaten als twee sardientjes, want hun budget en vervoer was al even bekrompen als de moraal, dus dat paste goed. Je zou het een ingeblikte trut kunnen noemen als je wat onbescheiden of oneerbiedig dacht, wat mij niet vreemd was in dit geval. Onwillekeurig dacht ik aan een "blikopener", maar dan meer om de vertroebeling van de geest te verruimen. Later is die bekrompenheid exponentieel toegenomen in een acute dementie. Precies zoals ook mijn moeder, die immers alle narigheden en schuldgevoelens vurig wenste te vergeten en dit keer met succes bekroond.

Ze spaarde ook zilverpapiertjes voor de nikkertjes in Afrika, nadat ze eerst zelf de bonbons eruit had gegeten, die kon je immers niet meesturen als Chocola, gelukkig voor hen dubbele moraal, mocht dat niet eens volgens de post en de overheid of de kerk, en de cacao groeide er immers al aan de bomen. Die zilvervloot aan kostbaarheden werd dan in de bijbel gelegd om glad te worden gestreken en eens in het jaar werd die schatkist ingezameld, wat hen een soort orgasme van deugdzaamheid bezorgde, meer algemeen gezien de hoeveelheid bonbons die het opgeleverd had en in het bijzonder als substituut voor meer anders gerichte instincten of lusten diende, die letterlijk sinds mensenheugenis als de erfzonde bekend staan. Op deze manier kon men op eenvoudige wijze het kwade met een verzadigd gevoel ten goede keren. Ongeveer op de manier waarop een collecte een aflossing van onze zonden moet symboliseren. Zij het dat de orale bevrediging daarbij uitbleef.

Het kwam niet in hun simplistische, verstandelijk compartimentaire denken op, dat ze het geld beter hadden kunnen besteden met een directe wissel, want ja die goddeloze, naakte primitieven kenden de waarde van het zuur verdiende geld niet en de dominee wist het op zondagen immers allemaal beter. Die vertegenwoordigde de door Christus geautoriseerde, persoonlijke visie en wist precies hoe God dacht over een bepaald artikeltje uit de krant of een of andere muizenis. Nou dat vond ik wat sterk. Zelf had ik daar zo mijn twijfels over, vooral omdat hij, zoals later bleek, zijn kinderen onzedelijk betastte, zijn dochter zwanger bleek, zijn vrouw het huis was ontvlucht en de hond niet meer thuis durfde komen. Maar het “laat de kindekens tot mij komen” nam hij dus wel erg letterlijk. Ik wenste hem uit oprechte "Bijbelse vastheid" Mattheüs 18-6: een molensteen om de hals toe en veel diep water als langdurige tweede doop.

Na het restaureren van de bank waren ook de eetstoelen aan de beurt. De veren staken bij wijze van spreken letterlijk in je k**t. (Nee dames, niet dat deel). en dit niet uit beloning voor verleende verdiensten. Voor je het wist had je ongewild een spiraaltje ingebracht. Ik had de bekleding al provisorisch aangebracht en moeders wilde eens proberen hoe dat zat. Nu was ze behoorlijk aan de maat, zodat de term koeien niet geheel ten onrechte is gebezigd in het begin van dit stukje.

Ze plantte dus haar omvangrijke bezit, dat ontstaan was door de veelvuldige toevoer van ongehoorde hoeveelheden orale geneugten, op het tamelijk delicate ontwerp, dat als door een wonder tot nu toe had stand gehouden. Om een onduidelijke reden, of wellicht juist daardoor en mogelijk uit wraakzucht, klapte daarop de zitting als een valkuil uit een slapstick om en stortte de mastodont door het ontstane gat om vervolgens geheel klem te zitten als een haring in een ton, of, beter gezegd, als een ton haring, gezien het overmatige gewicht. Haar omvangrijke, proportionele, wat heet, volumineuze, kolossale, Rubensiaanse achterwerk, dat gehuld was in het traditionele Jansen en Tilanus ondergoed van onverwoestbare kwaliteit, was zichtbaar.

Boven de stoel staken alleen haar vette onderbenen en hulpeloze bovenarmpjes, waartussen een rood aangelopen, massief hoofd als een Olmeekse sculptuur in steen uitstak. Hulp roepend, want ze kon letterlijk geen kant meer uit. De maat ondergoed was dusdanig dat waarschijnlijk alleen de zeilmaker hier nog uitkomst heeft kunnen brengen en haar boezem was groot genoeg om bij wijze van spreken de volle tuigage en zeilen van een driemaster te benodigen. Ik dacht aan een hangmat met koeienuiers, maar in iets forsere uitvoering.

Wee het kind dat aan deze Zeppelinsborsten was gevoed, het moet daar later nog lang door beangstigd zijn geweest te worden verpletterd onder vleselijke massa's in nachtelijke melk-erupties en daarmee een instinctieve afkeer hebben ontwikkeld voor matrones met volumineuze borsten, en ter compensatie, mogelijk onbewust uit liefde, bij voorkeur anorexiepatiënten hebben gezocht, of verder een al even Freudiaanse, ondoorgrondelijke, irrationele haat te koesteren tegen melkproducten, of Penisnijd tegen alles wat opdringerig is. Je kon ze bij wijze van spreken over de schouders slaan bij het wassen en ik betwijfel of ze haar kruis de laatste jaren ooit had gezien. Wij in elk geval wel op dit glorieuze moment.

En dan te bedenken dat haar eega een onooglijk, minuscuul mannetje was, dat wellicht van véél vrouw hield en bergbeklimmen. Een viriel Klein Duimpje, een wellustige Priapus. Je moest wel een doorzettertje zijn om tussen de vetplooien de juiste te vinden. Klimmateriaal leek mij in dat geval wel noodzakelijk. Al was het maar om te blijven liggen. Per slot moet het een sensatie van een soort waterbed opleveren. Als je eenmaal aangezet hebt, houdt de beweging stand volgens de wet dat energie niet verloren kan gaan.

Toen bleek dat zij zich niet had bezeerd, schoten we onbedaarlijk in de lach en kon zij verrassend genoeg nog grinniken om de situatie. De volgende zet was nu hoe haar hier uit te krijgen, want tillen van een dergelijk gevaarte, was niet zonder zwaar hijsmateriaal mogelijk. De enige optie die ons overbleef was, de stoel doormidden te zagen. Dat is dan ook voorzichtig gedaan. We hebben het dan gevierd met een Oude Klare waarbij de fles snel leeg raakte. Niet door mij overigens, want ik houd er niet van en vind het typisch iets voor oude baasjes. Santé!
Dit artikel delen?
Pin It

Column

 • Hits: 681

Gebruikerswaardering: 3 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter inactiefSter inactief
 

Login of registreer om een reactie te plaatsen

Nomineer deze schrijver!

Bezoekers van Schrijverspunt kunnen 2 verschillende schrijvers nomineren voor de titel van talentvolle schrijver 2019. Je kunt de schrijver van dit artikel nomineren door op de groene button te klikken.

Dank voor je nominatie!

Elke bezoeker van Schrijverspunt kan schrijvers nomineren voor de titel van talentvolle schrijver. In totaal mag elke bezoeker 2 verschillende schrijvers nomineren over heel 2019. Nomineren is mogelijk tot 31 december 2019.

Omdat we streven naar een eerlijke nominatie voor Talentvolle schrijver 2019 controleren we elke nominatie op geldigheid. Ongeldige nominaties tellen niet mee in de score en verwijderen we.

Om de geldigheid van een nominatie te controleren vragen we je hieronder je e-mailadres in te vullen.  We garanderen dat we dit emailadres niet aan derden verstrekken en slechts gebruiken voor controle. Na afronding van de nominatie verwijderen we  dit e-mailadres.
Ongeldige invoer

Alle gepubliceerde inzendingen

 • juli 2019
 • juni 2019
  • Happy (79) Vera Bijma 30-06-2019

   Zo ligt hij nog aan de borst en zet wankelend zijn eerste stapjes en het volgende moment – zo...

   Lees meer...

  • Hygiëne (97) Machteld Berkelmans 29-06-2019

   Ik kan met verbazing kijken naar Stef als hij bezig is met zijn dagelijkse hygiëne-ritueel. Met...

   Lees meer...

  • Beslobberingen (74) Harmen Sneer 28-06-2019

   In de naweeën van Hetty’s overlijden Hetty is niet meer. Mijn schat ging zonder al teveel lijden...

   Lees meer...

  • Jong geleerd (100) Vera Bijma 27-06-2019

   Van school naar ons huis is amper tien minuten fietsen. Maar mijn vijfjarige zoon wil toch even op...

   Lees meer...

  • Snappen jullie dat nou? (68) Jac Babin 26-06-2019

   Snappen jùllie dat nou?Geconcentreerd typte ik een bericht op mijn mobiel. Met twee vingers en één duim....

   Lees meer...

  • Verbijsterd (95) Machteld Berkelmans 25-06-2019

   Soms kom je mensen tegen die alles tegen lijken te hebben. Wat er maar fout kan gaan, gaat ook...

   Lees meer...

  • OM DE TUIN GELEID (66) Rebelle van Reymerswael, schrijfgek 24-06-2019

   "Toevallig" gaat zij tuinieren, op het moment dat de medewerkers van de plantsoenendienst,hun...

   Lees meer...

  • DuDi (107) Robert Beernink 23-06-2019

   Wie zijn oor goed te luister legt, komt er niet meer uit. Voor het goede begrip: ik bedoel hier...

   Lees meer...

  • Koffertje (81) Vera Bijma 22-06-2019

   Hieperdepiep … hoera! Zoonlief is zes jaar geworden en dat betekent dat hij vandaag hét koffertje...

   Lees meer...

  • Gespreksonderwerp (98) Machteld Berkelmans 21-06-2019

   We kennen het allemaal wel denk ik. Je zit samen met mensen en vallen er stiltes. Het valt niet...

   Lees meer...

  • onbesuisd (130) Dorine Van der Marel 20-06-2019

   Met de zilveren Renault Modus tot het dak toe volgepropt komen dochter en vriendin het plein...

   Lees meer...

  • Re-Ellie-ty (94) Robert Beernink 19-06-2019

   Wat zou de echte reden zijn van het ontslag van Ellie Lust bij de Amsterdamse politie? Haar...

   Lees meer...

  • Bevalling (103) Vera Bijma 18-06-2019

   Nog voor de wekker gaat, hoor ik al gerommel in de kamer naast ons. Ik kijk om het hoekje en zie...

   Lees meer...

  • Omkeren, de dood tegemoet. (155) Gerard Treffers 17-06-2019

   Bekend zijn de verhalen van mensen die aan de dood ontsnapten toen ze een vliegtuig misten dat...

   Lees meer...

  • Dacht het niet (98) Vera Bijma 16-06-2019

   We zitten met zijn drieën in de auto op weg naar huis. Onze 5-jarige zoon telt de tractors die hij in...

   Lees meer...

  • Verhalen vertellen (114) Machteld Berkelmans 14-06-2019

   Een collega-schrijver las mijn verhalen en vond dat er nog veel verhalen verteld moesten worden....

   Lees meer...

  • Plat (105) Vera Bijma 13-06-2019

   Het is zondagmiddag en we voelen ons alle drie wat plattekes. Maar het is prachtig weer en dus...

   Lees meer...

  • Rugzak (97) Robert Beernink 11-06-2019

   Mijn vader vertelde dat ze in zijn RK lagere schooltijd na de laatste bel soms protestante...

   Lees meer...

  • EHBO-cursus (117) Vera Bijma 09-06-2019

   Toen ik onlangs op het werk de kans kreeg om een EHBO-cursus te volgen, greep ik deze met beide...

   Lees meer...

  • Snappen jullie dat nou? (121) Jac Babin 07-06-2019

   Geconcentreerd typte ik een bericht op mijn mobiel. De ogen strak gericht op het toetsenbord. Ik...

   Lees meer...

  • Lekker is dat (116) Vera Bijma 03-06-2019

   Kun jij ook zo genieten van frisgewassen kleding waarin je de zon nog kunt ruiken? Dat is voor mij één...

   Lees meer...

 • mei 2019
  • Wereldverbeteraars (101) Martin Oosting 01-06-2019

   Wereldverbeteraars zijn mensen die meteen het hele huis afbreken als er ergens een deur piept. Men...

   Lees meer...

  • Reclame (122) Vera Bijma 30-05-2019

   ‘Ik zou toch logopedie willen aanraden’, zegt de juf tijdens het oudercontact. Onze vijfjarige...

   Lees meer...

  • Retraite (104) Robert Beernink 29-05-2019

   Bijna Hemelvaart: een dag van tegenstellingen. Wat is het nut van massaal voor dag en dauw opstaan en gaan...

   Lees meer...

  • Peuter-influencer (110) Machteld Berkelmans 28-05-2019

   Ik heb een nieuw begrip geleerd. Dat is op zich niet bijzonder, ik leer iedere dag bij. Maar dit...

   Lees meer...

  • Huisdier (136) Vera Bijma 26-05-2019

   We zitten in de auto op weg naar huis, als onze vijfjarige zoon plots meedeelt dat hij een...

   Lees meer...

  • lentekriebels (135) Dorine Van der Marel 25-05-2019

   Lentekriebels. Ik weet er even geen raad mee. Het sast uit de hemel en het is droevig koud.  Mede...

   Lees meer...

  • Harris Mopulu (167) Lieven Vandekerckhove 24-05-2019

   We waren nog volop bezig, ons in de nieuwe woning te nestelen, kort na onze landing op Afrikaanse...

   Lees meer...

  • Cool (117) Vera Bijma 22-05-2019

   Als ik mijn vijfjarige zoon een kus op zijn wang geef, trekt hij tegenwoordig een zo vies mogelijk gezicht...

   Lees meer...

  • Plurieldakjesspecialist (121) Dorine Van der Marel 20-05-2019

   Met bakken kwam het uit de lucht. Rukwinden smeten takken over de weg en tergde het met...

   Lees meer...

  • Nanomol (119) Robert Beernink 18-05-2019

   Het allereerste schisma op aarde was dat tussen mens en dier. In onze stamlijn was zoveel...

   Lees meer...

  • Mindful (142) Vera Bijma 16-05-2019

   Ik hoef de deur niet uit voor een sessie mindfulness. Dankzij mijn zoon heb ik namelijk ontdekt...

   Lees meer...

  • Zo maken ze ze niet meer... (137) Machteld Berkelmans 14-05-2019

   Mijn middelbare schooltijd speelde zich af eind jaren 70 en begin jaren 80. De tijd van punk, new...

   Lees meer...

  • Luizenkammers (130) Robert Beernink 12-05-2019

   Ik kijk best redelijk veel televisie en denk ineens: stop ermee! Ik zit niet middenin een...

   Lees meer...

  • Luizen (160) Vera Bijma 10-05-2019

   Oh nee, hè! denk ik als ik een briefje in mijn kleuters boekentas vind waarop staat dat er weer...

   Lees meer...

  • Stage in de grote stad (144) Dorine Van der Marel 08-05-2019

   Nog wat onwennig zat hij samen met zijn stagebegeleider een broodje kaas te eten in het...

   Lees meer...

  • Reclame (147) Vera Bijma 06-05-2019

   ‘Ik zou toch logopedie willen aanraden,’ zegt de juf tijdens het oudercontact. Onze vijfjarige...

   Lees meer...

  • Het is altijd jammer (183) Henny A.J. Kreeft 04-05-2019

   Een lokale krant, meestal het lokale sufferdje genoemd, is iets wat hard nodig is voor een...

   Lees meer...

  • Herfst van mijn leven (135) Everdien Sambrink Sanderink 02-05-2019

   Ik ben in de leeftijdloze herfst beland. Herfstlieden zoals ik zitten pakweg tussen de...

   Lees meer...

 • april 2019
  • Golflengte (132) Robert Beernink 30-04-2019

   Zondagmorgen, onderweg naar mijn uitgever om de Overeenkomst van Uitgeven te ondertekenen voor...

   Lees meer...

  • Billen (143) Vera Bijma 28-04-2019

   ‘Wat heb je mooie billen!’ roept mijn 5-jarige zoon verrast als hij me in mijn panty in de...

   Lees meer...

  • Kom je buiten spelen? (189) ruby thijs 26-04-2019

   Ik herinner me nog goed dat als jong meisje ik samen met mijn grote broer en zus buiten speelden....

   Lees meer...

  • Een vreemde vogel (116) Lizzie Bizzie 24-04-2019

   Op mijn achttiende heb ik voor het eerst kennis gemaakt met Alfred Hitchcock, Dat wil zeggen met...

   Lees meer...

  • BoekenBal (122) Robert Beernink 22-04-2019

   ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid:’ is wellicht de beroemdste dichtregel uit de vaderlandse...

   Lees meer...

  • Paasvuur (134) Robert Beernink 21-04-2019

   De ene brand is de andere niet. De wereld rouwt om de enorme schade aan de Notre-Dame de Paris....

   Lees meer...

  • Vrolijk Pasen (152) Dorine Van der Marel 20-04-2019

   Help. Echtgenoot heeft weer een nieuwe hobby. De voorlaatste keer dat hij een nieuwe hobby had,...

   Lees meer...

  • Het dak eraf (133) Vera Bijma 18-04-2019

   Rond half vijf ’s nachts schrik ik wakker van een geluid. Het klinkt alsof er iemand de trap...

   Lees meer...

  • Politiek (147) Machteld Berkelmans 16-04-2019

   Vroeger was politiek een ernstiger zaak dan tegenwoordig. Politiek werd bedreven door bezadigde...

   Lees meer...

  • Onthouden (126) Robert Beernink 14-04-2019

   Het vat is leeg, de bok verbrand, het hoofd bonkt onder het askruisje. Alle rituelen zijn...

   Lees meer...

  • Vervelendigheid staat voor de deur (136) Edith E (©Inspiratiewater) 12-04-2019

   Hij is één van de grootste irritaties in het leven. Hij jaagt de schrik in de benen, omdat hij...

   Lees meer...

  • De zeiklijn (171) Dorine Van der Marel 10-04-2019

   Ik wil net de eerste hap van mijn carpaccio de bœuf nemen als ik zoon aan de lijn krijg. Hij is...

   Lees meer...

  • Who's bad ? (156) Lydia Willemse 08-04-2019

   Hebt u Leaving Neverland gezien ? Ik wel of ik ook, zij het met tussenpozen. De vier uur durende...

   Lees meer...

  • Dialect (165) Machteld Berkelmans 06-04-2019

   Ik ben geboren in Tilburg, diep in het Brabantse land. Het land van de zachte g. Dat hoor je aan...

   Lees meer...

  • Wit (131) Robert Beernink 03-04-2019

   We hebben een groot tekort aan wit in ons land. Ho, voordat de radicalen hier de voordeur komen...

   Lees meer...

  • Alles voor niets geweest (166) Dorine Van der Marel 01-04-2019

   Jaren ben je bezig om je kinderen veilig en gezond groot te brengen. In hun prilste maanden geef...

   Lees meer...

 • maart 2019
  • Lekker door de modder (139) Machteld Berkelmans 30-03-2019

   Het baasje houdt niet van regen. Omdat het dan overal zo’n blubber wordt. Zelf houdt hij ook niet...

   Lees meer...

  • Energierekening (118) Robert Beernink 28-03-2019

   Met God als baas was de aarde het centrum van de schepping, daarna werden zon en mens het...

   Lees meer...

  • Cursiefjes (258) Lieven Vandekerckhove 26-03-2019

     Mijn boek, „In schuinschrift“ bundelt een aantal cursiefjes, die alle handelen over het wel en...

   Lees meer...

  • Selfie (170) Machteld Berkelmans 24-03-2019

   Met de komst van de smartphone is ook een heel bijzonder fenomeen ontstaan. Een fenomeen waar het...

   Lees meer...

  • Ontlijnen (166) Robert Beernink 22-03-2019

   Het is zo ingeburgerd dat je het pas door hebt als het niet gebeurt. Voorwaarde is dat je het zelf ook...

   Lees meer...

  • Barbie (194) Irma Moekestorm 20-03-2019

   Ik kan me niet heugen dat ik ooit een goede poppenmoeder was. Het enige dat ik me kan herinneren...

   Lees meer...

  • Kwantumtaal (140) Robert Beernink 18-03-2019

   In VPRO’s 2DOC was recentelijk ‘De Race’ te zien, over de ontwikkeling van de kwantumcomputer, met in...

   Lees meer...

  • Meelopen (155) john ten wolde 16-03-2019

   MEELOPEN Meelopen, omdat je geen eigen mening hebt? Al denk je van wel. Ga eens bij jezelf na......

   Lees meer...

  • Kalotjesclub (128) Robert Beernink 14-03-2019

   De Paus roept de leiders van de bisschoppenconferenties naar Rome om het eens diepgravend over...

   Lees meer...

  • sneeuw (221) Dorine Van der Marel 12-03-2019

   We hebben een wat koel onthaal in de Alpen als we ‘s avonds na vijf uur rijden moe aankomen. Het...

   Lees meer...

  • Maatneemland (145) Robert Beernink 10-03-2019

   Dit land is zo klein dat we alles en iedereen de maat kunnen nemen. Wie in de Verenigde Staten...

   Lees meer...

  • succes met de verhuizing (179) Dorine Van der Marel 07-03-2019

   Op weg naar de brievenbus kwam ik een dorpsgenote tegen. Nog voordat ik mijn mond open deed, zette zij...

   Lees meer...

  • Eeuwelingen (155) Robert Beernink 05-03-2019

   Onlangs vertoonde het onvolprezen geschiedkundig televisieprogramma Andere Tijden een compilatie...

   Lees meer...

  • Vrijheid, Gelijkheid en Big Brotherschap (119) wybo kuizenga 03-03-2019

   Ik vraag u af of u dat ook heeft. Dat je je afvraagt of de M in KLM, nu de M van Cora is? Cora van...

   Lees meer...

  • Voetballers (151) yves goudket 01-03-2019

   De voetballerij is de laatste 20 jaar enorm geevolueerd, niks is minder waar, net zoals alles...

   Lees meer...

 • februari 2019
  • Je zal het maar hebben (141) Machteld Berkelmans 27-02-2019

   Soms komen er toch wel eens programma’s op televisie waarvan je denkt, ja, daar moet ik even naar...

   Lees meer...

  • Cold War verdient geen Oscar (260) Reinder Veelinx 26-02-2019

   Regisseur Pawel Pawlikowski won met Ida een Oscar. Zijn Cold War werd twee keer genomineerd. Alle...

   Lees meer...

  • Komaf (152) Robert Beernink 24-02-2019

   Ik heb een DNA test laten uitvoeren om een indruk te krijgen van mijn afstamming. Dat is een...

   Lees meer...

  • neerslag (187) Dorine Van der Marel 22-02-2019

   Het was een slechte nacht, een heel slechte nacht. Uren na middernacht lag ik nog klaarwakker naar het...

   Lees meer...

  • Pianolastemming (119) Robert Beernink 20-02-2019

   In aanloop naar blue Monday op 21 januari voelt het weldadig ons wolkengrijze land, waar momenteel weinig te...

   Lees meer...

  • Er bij horen (155) Machteld Berkelmans 18-02-2019

   Een aantal jaren geleden heeft in China een, inmiddels volwassen, man zijn nier verkocht om met...

   Lees meer...

  • Samen boodschappen doen (123) Machteld Berkelmans 17-02-2019

   Ik stond in de supermarkt in de rij voor de kassa. Vrijdagmiddag, mijn laatste adres dus ik had de...

   Lees meer...

  • Kampioen (135) hans rol 16-02-2019

   Met een ongezonde spanning zit ik voor de buis. Ik wil graag zien hoe de kleinzoon van Poupou...

   Lees meer...

  • Robbie van Leeuwen - wat een verademing (144) Watze Witteveen 14-02-2019

   De Wereld Draait Door is al een paar jaar geen vaste kost meer in de vooravond. Daar waar ik...

   Lees meer...

  • Copulator (130) Robert Beernink 12-02-2019

   Er is geen enkel goed gebruik over dat niet onder vuur ligt. De zwartepietendiscussie is er zelf...

   Lees meer...

  • Lauwersoog - rampzalig (141) Watze Witteveen 10-02-2019

   Vrouw wilde iets leuks doen vandaag. Aangezien ik de laatste tijd niet in opperbeste stemming...

   Lees meer...

  • Wegen (189) Robert Beernink 07-02-2019

   Voornemens maken voor Nieuwjaar is flauwekul. Dat soort ambities is net als de horizon: die is er...

   Lees meer...

  • #Ceci n'est pas une sein (150) Inge Sleegers 04-02-2019

   Regelmatig heb ik gemengde gevoelens bij wat er in mijn newsfeed op facebook verschijnt. Posts van...

   Lees meer...

 • januari 2019
  • Waterlinie (177) Robert Beernink 31-01-2019

   Tussen het gesoebat over de kleur van de knecht, stabiliteit van de stint en valorisatie van...

   Lees meer...

  • De rat (218) Dorine Van der Marel 27-01-2019

   Het houtkacheltje brandt behaaglijk, de lampen zijn sfeervol gedimd en op de televisie legt Lubach helder...

   Lees meer...

  • Geniaal (192) Robert Beernink 23-01-2019

   Erkend China kenner Ruben Terlou vindt het geen verrassing dat in dat land voor het eerst...

   Lees meer...

  • Een Aanrader! (150) Emily Puck 19-01-2019

   Merci Liliane, voor deze kop. Het doet veel, en het is belangrijk, veel belangrijker dan het...

   Lees meer...

  • Bedekking (200) Robert Beernink 15-01-2019

   Het wettelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding polariseert naar een discussie over...

   Lees meer...

  • Klaar voor het nieuwe jaar (155) Titia Bosma 11-01-2019

   01-01-2019, 09.56 uur, een app van mijn schoonzus. 'Net niet in het oude jaar, maar nu eindelijk...

   Lees meer...

  • Erbarmen (186) Robert Beernink 07-01-2019

   In de aardige quiz Met Het Mes Op Tafel van Omroep Max vraagt de heerlijk anachronistisch gecaste...

   Lees meer...

  • 'Dag van...' (373) Lieven Vandekerckhove 03-01-2019

       In de krant vernam ik vanmorgen dat het vandaag wel een heel bijzondere dag is. Geen feestdag,...

   Lees meer...

 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
  • Omvallen ziekenhuizen. (162) Brigitte de Jong 30-10-2018

   Geschokt vernam ik het nieuws dat MC Slotervaart en de IJsselmeer ziekenhuizen op de fles zijn....

   Lees meer...

  • De kus (322) Heleen van Beek 27-10-2018

   In Nederland is het de gewoonte om elkaar drie kussen op de wang te geven, meestal beginnend op de...

   Lees meer...

  • Lateraal (191) Robert Beernink 24-10-2018

   Lateraal valt in een verzameling woorden die door zowel hun schrijfwijze als klank intrigeren. De...

   Lees meer...

  • De ‘kledders’ van Twan Huys en Jeroen Pauw (252) Han Maas 20-10-2018

   Twan Huys heeft de presentatie van RTL Late Night van Humberto Tan overgenomen omdat de...

   Lees meer...

  • Smaak (251) Robert Beernink 17-10-2018

   Valt over smaak te twisten? Chubby Checker zou dat volmondig met ‘ja’ hebben beantwoord. Ons oude...

   Lees meer...

  • Zombie (223) Luc van de Wiel 14-10-2018

   Als ik even opkijk, zie ik een zombie langs fietsen. Tergend langzaam fietst ze me voorbij, haar...

   Lees meer...

  • Perspectief (221) Robert Beernink 11-10-2018

   Mijn redacteur op de uitgeverij hamert voortdurend op adequaat schrijfperspectief en accuratesse...

   Lees meer...

  • Besef is alles, zonder besef bestaat niets (209) Jim Beta Beta 08-10-2018

   1 Besef is alles, zonder besef bestaat niets. We zien onszelf als beschaafd, maar zijn we dit ook? Hoe...

   Lees meer...

  • Fitwit (227) Robert Beernink 05-10-2018

   Onlangs werd in Den Haag een of andere smuck gearresteerd omdat hij voorbereidingen zou treffen...

   Lees meer...

  • Queen of Crime (240) Cisca Keesman 02-10-2018

   “Is ze nou nóg niet begonnen?” Een miss Marple-achtige vrouw met een hoedje op vraagt het me op...

   Lees meer...

 • september 2018
  • Zielkijker (209) Robert Beernink 29-09-2018

   Coen Verbraak heeft het beste tot het einde bewaard: het moment waarop de ziel zelf zich moet...

   Lees meer...

  • Wetenschappelijke slagers (165) Edith E (©Inspiratiewater) 26-09-2018

   Gisteren, 28 augustus 2018, heb ik me weer eens flink zitten opwinden over een nieuwtje in de...

   Lees meer...

  • Geweten (165) Henk van Veen 23-09-2018

   De fractievoorzitter van de Christen Unie (C.U.), Gertjan Segers, verwerpt de afschaffing van de...

   Lees meer...

  • Lokeend (210) Robert Beernink 20-09-2018

   De vijf vijfjes van de Staatsloterij branden in mijn binnenzak. Ik werp een blik naar binnen....

   Lees meer...

  • Varen (232) Henk van Veen 17-09-2018

   Varen op de Linge. De tocht in de haven van Leerdam. Het is zomer, het is erg warm 30°+....

   Lees meer...

  • GraaiGabbers (221) Robert Beernink 14-09-2018

   Ik moet iets bekennen: een geschil met het dorpstoneel brengt ons voor het hekje en begint op mijn...

   Lees meer...

  • Wielrenners hebben geen drinkpauze (235) Bas Oosterlaken 10-09-2018

   Ik zat met de familie te kijken verbaasd naar de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en PSV....

   Lees meer...

  • BlokBuster (223) Robert Beernink 05-09-2018

   Ik ken onze Minister van Buitenlandse Zaken nog uit zijn tijd bij De Bank. Behalve wat magerder,...

   Lees meer...

 • augustus 2018
  • Vrienden en familie (216) Trijntje Lamein 30-08-2018

   Soms heb je vrienden die als familie zijn. En soms ook heb je familie die niet eens vrienden van...

   Lees meer...

  • ©ZinderZinnen (197) Robert Beernink 25-08-2018

   Na een korte wandeling door de binnenstedelijke hittegolf glip ik de boekhandel binnen. Inkoper...

   Lees meer...

  • Alpha hulp -Huishoudelijke werkster (290) Gerard Treffers 21-08-2018

   Een alfahulp is iemand die in Nederland ingezet wordt voor het verlenen van huishoudelijke hulp....

   Lees meer...

  • Komkommertijd (237) Robert Beernink 16-08-2018

   Vroeger wisten we het van tevoren: zodra het buiten heet is, dansen de journalisten op de...

   Lees meer...

  • Verzamelwoede (290) Cisca Keesman 11-08-2018

   ‘Dat gaat hem niet worden, mevrouw’. Hij staat voor me met een beschuldigende blik in zijn ogen....

   Lees meer...

  • Stamtafel (262) Robert Beernink 07-08-2018

   De afbladderende bruine kroeg is gevuld met de opeengepakte weeïge geur en smaak van een niet...

   Lees meer...

  • Carmiggelt achterna (215) Kathelijne De Brauwer 04-08-2018

   Ze klampt zich vast aan de tapkast als aan de laatste strohalm. Ze is van kop tot teen gehuld in...

   Lees meer...

  • 65+ crisis (390) Gerard Treffers 02-08-2018

   Iedereen kent de grote trauma’s in zijn leven. Het begint al met de geboorte, als je met alle...

   Lees meer...

 • juli 2018

Hoogste beoordeelding:

Boekentip

Top 10 : Meest gelezen

BookBuster