Voor schrijvers, door schrijvers
544 inzendingen in deze rubriek

Ook jouw tekstbijdrage is welkom en meedoen is gratis.

Column

Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos. Columns zijn wat minder uitgebreid en graven doorgaans minder diep dan essays, maar gaan verder dan de meeste cursiefjes.
Klik hier
Eerst inloggen of (gratis) aanmelden s.v.p. om je artikel in te zenden.
(klik op de button om in te loggen of je aan te melden)

355 Hits

Publicatie op:
Samenwerken

Wat is dat toch, die overwaardering voor samenwerken. Geen idee haalt het als blijkt dat deze slechts door één persoon is ontwikkeld.
Samenwerken wordt beschouwd als de ultieme manier om te komen tot een goed of creatief idee. Onzin, een volstrekt belachelijke gedachte als je het mij vraagt. Is een idee niet het resultaat van denkprocessen in het individuele brein? Wat brengt samenwerking meer dan een kritische beschouwing van de oorspronkelijke gedachte, mitsen en maren en het doen van water bij de wijn? Leidt samenwerking automatisch tot betere resultaten in casu producten en processen, of is er een aanwijzing dat samenwerken leidt tot vertraging. 

Sommigen spreken over de kunst van het samenwerken. Samenwerken is voor hen een competentie. Samenwerken kan echter ook beschouwd worden als een werkvorm voor personen die niet in staat zijn om zonder hulp van anderen tot een goed resultaat te komen.

Samenwerken is iets anders dan samen werken. In samenwerking komt het er vaak op neer dat één persoon de leidende rol op zich neemt en aan de ander het idee geeft dat hij mee mag denken en beslissen. Het enige positieve van samenwerking is dat de persoon met weinig ideeën toch nog het gevoel krijgt dat hij belangrijk is voor en invloed kan uitoefenen op het behalen van een positief resultaat. Bij negatieve uitkomsten zien we laatstgenoemde als eerste wegduiken. Was het toch het idee van die ander.    


Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Samenwerken"

Ook graag je review voor een van de oudere inzendingen...

  • De (Duhh) mensentaal (318) Eelco Visser 22-04-2020

    De interpretatie van onderzoeksbevindingen door wetenschappers en datgene wat hierover in de pers verschijnt, het is een wereld van verschil. Wetenschappers zouden hebben ontdekt dat honden hun...

    Lees meer: De (Duhh) mensentaal