• Columns

  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
 • Meedoen?

  Wil je ook een column publiceren op Schrijverspunt? Dat is mogelijk door eerst in te loggen (lid worden is gratis).
 • Beoordelen

  Schrijvers stellen je waardering en/of commentaar bij een artikel erg op prijs!
  Periodiek verwijderen we 'oudere' inzendingen o.b.v. geen of lage waarderingen door bezoekers. Door een waardering (1-5 sterren) te geven bepaal jij dus mede de continuïteit in publicatie van een inzending!

Column

Jouw column hier toevoegen?
 • Start
 • Columns
 • Reactie op de column "Democratie" van Harmen Sneer

Reactie op de column "Democratie" van Harmen Sneer

Wat spontane reactiea op ‘Democratie’ van ‘Harmen Sneer’.

Thomas Maltus was in de eerste plaats een doemdenker die in de verste verte niet kon vermoeden welke technologische ontwikkelingen er sindsdien nog zouden plaats vinden. 

Honger in de wereld kent vele oorzaken, waaronder conflicten en veranderende weersomstandigheden de voornaamste zijn (de zg. ‘root-causes’ aangehaald in het laatste rapport van de FAO). Natuurlijk zullen er meer mensen getroffen worden naarmate de bevolking groter is in de betreffende gebieden, maar dat is een logisch gevolg van dieperliggende problemen. Het is nogal wiedes dat ik geen honger kan hebben als ik er niet ben!

Overbevolking is een economisch probleem. Economisch welvarende streken zien hun bevolking automatisch stagneren. 
Welvaart brengt allerhande nieuwe technieken voort waar grensoverschrijdende problemen mee aangepakt kunnen worden. 
Duurzame oplossingen bestaan niet uit een opgelegde massale geboortebeperking, of nog erger een vorm van eugenetica. Voorbeelden: China met de één-kind politiek en het nazisme.

Is het geen teken aan de wand dat welvaart overhand toeneemt met liberale democratieën? Van het moment dat het privé-initiatief of het stemrecht wordt ontnomen, wandelt zulk een staat de weg in van fraude, omkoping, maffia-praktijken, illegaliteit, … met als gevolg een achteruitgang van welvaart en een grotere kloof tussen arm en rijk. Wie gaat zich dan nog bekommeren om grondrechten en minderheidsgroeperingen? Het is een waanidee om te denken dat een maatschappij kan bestierd worden door een selecte groep van machthebbers die zowel wetten uitvaardigen als de uitvoeringsmacht erover hebben plus (op basis van wat?) erover kunnen oordelen.

Onze democratie is niet uit de lucht komen vallen. Wereldwijde problemen zullen we met z’n allen moeten aanpakken. Het is precies een democratische ingesteldheid die van binnenuit kan verhinderen dat de democratische principes met de voeten worden getreden: iedereen is uiteindelijk gelijk voor de wet. Dat is onze enig mogelijke toekomst. Niet zozeer omdat dit een overtuiging is, maar omdat het de enige manier blijkt te zijn waarop we met z’n allen kunnen samenleven. 
Tenzij je kiest voor oorlog, conflict, geweld, armoede, honger en... jawel: overbevolking.

En ja: er zijn heel wat uitgestotenen, hongerenden, vluchtelingen en onderdrukten op deze wereld. En er zijn wereldwijde klimaatproblemen waar onze welvaart debet aan is.
Weet je wat? Laten we er een super-bom op gooien! Dan zijn we van alle problemen af…

 
 
 
Dit artikel delen?
Pin It
 • Hits: 115
(De gemiddelde waardering is 2.5 door 2 stem(-men)

Login of registreer om een reactie te plaatsen

Inzendingen in deze rubriek:

Hoogste beoordeling

Top 3 : De laatste 3 maanden

Top 3 : Totaal

Meeste hits

Top 3 : De laatste 3 maanden

Top 3 : Totaal

Meer schrijfactiviteiten

Op zoek naar nieuwe columnisten

We publiceren periodiek een nieuwe column op Schrijverspunt. Jouw column is dus ook welkom. We publiceren een column in volgorde van binnenkomst. Dus denk je dat je in staat bent een puntige…

Een sprookje publiceren ?

Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als…