Voor schrijvers, door schrijvers

Column

Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos. Columns zijn wat minder uitgebreid en graven doorgaans minder diep dan essays, maar gaan verder dan de meeste cursiefjes.
Aantal gepubliceerde inzendingen: 593
Klik op de profielnaam of -afbeelding van de schrijver voor meer informatie en een overzicht van zijn/haar schrijfactiviteiten.

Raadkamer of Raaskamer?

| Harmen Sneer

Visie op DNA-onderzoek

Het nieuwe programma van Peter R. de Vries heet De Raadkamer, maar er werd zo vreselijk veel in geraaskald dat je het met recht een Raaskamer kon noemen. Door ultralinkse politiek geïnspireerde Peter vond het steeds weer nodig om de gasten die iets verstandigs probeerden te zeggen te onderbreken met zijn gewauwel wat werkelijk nergens op sloeg en slechts aangaf hoe zijn gevoelens over de zaak waren. Net een oud wijf! De enige die zinnige uitlatingen deed was advocaat Gerard Spong, die zich liet leiden door feiten en de wet, en niet door gevoelens van zichzelf of van anderen. Het was een echte clash tussen gevoelens en feiten die eindigde in een licht voordeel van de feiten, uitsluitend door de vasthoudendheid van dhr. Spong.

Laten we eens kijken nemen wat er over DNA-onderzoek werd gezegd en welke vragen hij had laten onderzoeken door Maurice de Hond.
Het is onmiskenbaar dat misdaden sneller kunnen worden opgelost als er vrijelijk DNA-onderzoek kan plaatsvinden. In het geval van Nicky Verstappen worden zo’n 21.500 personen verzocht daaraan deel te nemen op vrijwillige basis; de opkomst is nu 90%.
Daarna ging de discussie verder over of DNA nu vrijwillig of verplicht moest worden afgestaan, en zelfs over een DNA-databank van alle Nederlanders, die daaraan verplicht zouden moeten meedoen op straffe van. Onderzoeken van de Hond met manipulatief commentaar van de Vries toonden aan dat vele mensen willen zien dat er meer DNA-onderzoeken gehouden moeten kunnen worden en dat dit verplicht moest kunnen worden gesteld. Er was zelfs een, zij het krappe, meerderheid die het een goed idee vonden een verplichte DNA-databank op te zetten!

Gerard Spong was daarop tegen omdat de persoonlijke vrijheidsbeleving en privacy in het geding was, en hoewel bewezen is dat (ernstige) misdaden kunnen worden opgelost is dat een groot goed welke in de grondwet is vastgelegd. Daar mag je niet zomaar aan tornen.
Dat werd niet in dank afgenomen door de meeste gasten, want het is belangrijker een dader te hebben dan je privacy te verliezen voor duizenden mensen. De (onderbuik)gevoelens speelden hoog op in gevecht met de wetregels.

Maar met al deze enquêtes van de Hond was één belangrijke vraag niet gesteld. En dan komt bij mij de vraag op: waarom niet? Zijn ze dan allemaal zo naïef dat dit niet bij hen opkomt, is dit pure vooropgezette manipulatie of komt alleen meneer Sneer op zulke vragen? Ik denk dan vooral aan manipulatie, want Peter de Vries is daar natuurlijk gehaaid in.
De vraag die niet was gesteld was: hoeveel procent van de mensen zouden zonder morren hun medewerking aan een DNA-onderzoek geven als deze verplicht werd opgelegd?
Ja, verplicht is verplicht, dus dat is een argument om zo’n vraag niet te stellen, maar het is nu niet verplicht en dus is het een relevante vraag en die werd ons onthouden. Zouden er dan ook 90% van de mensen hun medewerking geven aan het onderzoek naar de dader van de moord op Nicky Verstappen? Als ik het resultaat zie van de vraag of er verplicht een DNA-databank moet komen, zijnde 54% voor, dan denk ik niet dat die 90% gehaald zou worden! En dan rijst de vraag of we niet beter af zijn zoals we het nu doen dan als we het door de politiek laten verplichten?

Een verplichting tot deelname aan een DNA-onderzoek is een grote inbreuk op de privacy en op de persoonlijke vrijheidsbeleving omdat lichaamseigen materiaal daarbij betrokken is, in tegenstelling tot een fuik voor een alcoholcontrole, welke ook werd genoemd al gaat het dan niet om een misdaad (velen zouden dat anders willen zien) maar om een overtreding, en een blaastest is adequaat genoeg en neemt geen lichaamseigen materiaal af.
Meneer Sneer is dus geen voorstander van verplichte deelneming aan een DNA-test waarop een sanctie staat, want een rechtgeaard burger wordt daarmee direct gecriminaliseerd, terwijl hij niet eens verdachte is in welke zaak dan ook. Die tijd moet toch ver achter ons liggen, wat! En wie komt nu weer met zulke manipulatieve vragen: de linkse politiek, want die heeft schijt aan alles wat persoonlijk is.

Dan was er nog de vraag of het verplicht moest worden gesteld om een dader de slachtoffer(s) of hun nabestaande te laten aanhoren, en dat komt ook onder die categorie. Een rechtszaak is een onderzoek van aangeleverde feiten gevolgd door een conclusie, de uitspraak, meest in de vorm van een strafoplegging. Om slachtoffers hun zegje te laten doen in verplichte aanwezigheid van de dader(s) wordt die rechtszaak in de categorie van de gevoelens gemanipuleerd. Ik denk niet dat we dit moeten willen, want het is wel gebleken dat hoe meer gevoelens de overhand hebben de feiten verdraaid worden om die gevoelens aan te scherpen en om hun gelijk te “bewijzen”. Velen zijn hiervoor gevoelig en dat bewijst maar weer dat het met rechtspreken niets van doen heeft; dat moet het met feiten blijven doen, ver weg van gevoelens van betrokkenen.

Het is werkelijk frappant hoeveel mensen zich laten leiden door hun gevoelens en zich niets van de feiten aantrekken. Alleen Gerard Spong bleef zich concentreren op die feiten, maar de rest was gevoelsmens. En als je ergens niet mee te maken wilt krijgen in de rechtspraak zijn het gevoelsmensen. Het bewijst wel dat mensen gewoon enorme kuddedieren zijn en eigenlijk geen eigen mening durven geven die niet algemeen aanvaard is, bang om dom te worden gevonden en het daarmee juist bewijzen. En daarmee blijven we het gevecht houden tussen gevoelens en feiten.

Ik hoop van harte dat er nog voldoende rechtschapen rechters zijn die zich niet laten leiden door gevoelens maar uitsluitend de keiharde feiten meenemen in hun beslissingen.

En Peter R. de Vries? Ik adviseer hem om zich te beraden om nog wel met De Raadkamer door te gaan, want zoveel manipulatieve onzin in een klein uurtje persen mag dan een prestatie heten, maar het doet niemand goed.
Dit artikel delen?

Graag je mening (waardering en/of commentaar) over deze inzending.
Schrijvers stellen je waardering en/of commentaar bij een artikel erg op prijs!

Je waardering voor een artikel

Hits: 435

4.55

(De gemiddelde waardering is 4.5 door 2 stem(-men)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Login of registreer om een reactie te plaatsen

Tags: Columns
Misschien wil je de volgende inzending ook wel lezen...

Ilse

Geschreven door Jane Doo. Geplaatst in Kort verhaal.
Let op. Verhaal bevat volwassen inhoud. 18 jaar en ouder.   Verlegen is geen woord dat je met Ilse zou associëren... integendeel. Tante Ilse is..hoe zal ik het zegg...
Actuele Top 3 van deze rubriek

Herhaling

22, mei, 2020 Tryntsje van der Meer

Bang voor de dood

24, mei, 2020 Lotte Akkerman

Bitterzoete initiatieven

14, mrt, 2020 Marieke Vos
 
Periodiek verwijderen we 'oudere' inzendingen o.b.v. geen of lage waarderingen door bezoekers. Door een waardering (1-5 sterren) te geven bepaal jij dus mede de continuïteit in publicatie van een inzending!