• Column
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Column

  Column

  432 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Blog

  253 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  432 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1145 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  412 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  26 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1046 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  971 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  123 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  37 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  5 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  86 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Opsporing verzocht: draaiboek vermist

Sinds 10 maanden is er een draaiboek vermist. En niet zomaar één, nee, het draaiboek met de titel  ‘van virus tot vaccinatievolgorde’, eigendom van het Ministerie van Volksgezondheid is, zo blijkt, in ieder geval al tien maanden zoek maar waarschijnlijk langer. 
En, u zult het niet geloven, het is nog erger, de schrijver van dat draaiboek is ook vermist want, zo blijkt, het vermeende draaiboek is nog niet geschreven. 
Ach, zult u wel denken, dat is toch heel normaal in Nederland, althans, in het oude normaal? 
Wij Nederlanders beginnen ook pas te voetballen als we 2-0 achter staan, toch? Of, zoals een oerhollandse uitdrukking zegt: we gaan de put pas dempen als het kalf verdronken is. 
Een mentaliteit dat minister de Jonge in ieder geval heel erg aanspreekt, gezien het feit dat vooraanstaande mensen uit de zorg als de heer Gommers en de heer Kuijpers tussen alle bedrijven door en met angstvallig zicht op het doemscenario, de hielen van minister de Jonge zowat steriel hebben moeten likken om de acute ziekenhuiszorg tot de eerste vaccinatie ronde toe te laten. 
Inmiddels hebben de huisartsen zich ook verlaagd tot de bedelstand om tot deze eerste ronde toegelaten te worden.

Nu vraagt u zich misschien af of ik het erg vind dat ze toegelaten zijn? 
Nee, natuurlijk niet. De acute zorg van ziekenhuizen, huisartsen en ambulance-personeel moet ook als eerste gevaccineerd worden. 
Wat mij wèl mateloos irriteert is de wijze waarop deze besluiten genomen zijn. 
Ad hoc, via lobbyen en smeekbedes om gehoord te worden. Eerst nee horen, dan weer ja, dan weer nee en uiteindelijk toch gelijk krijgen. Zoveel tijd er verloren is gegaan. En zoveel extra druk en stress dit op de zorg oplevert.

Waarom in vredesnaam is er geen draaiboek voor dit soort scenario’s?  We kunnen in dit land allerlei statistische gegevens naar boven halen. We zijn toch bepaald niet achterlijk en onderontwikkeld in dit land. Waarom weet dan niemand te vertellen wie in welke ronde zit en hoe de boel verder georganiseerd gaat worden dit jaar? Een dergelijk draaiboek had toch klaar moeten liggen minister de Jonge?!

Ter illustratie, een voorbeeld in het klein. En ik realiseer me terdege dat mijn voorbeeld een peanut is qua organisatie maar toch. 
Ik ben bedrijfshulpverlener op mijn werk in de tweede ring, zoals dat op mijn werk genoemd wordt. 
Dat wil zeggen dat bij een ramp, maar ook bij een oefening, eerst de mensen van de eerste ring worden opgepiept en dan pas de tweede. Alle bedrijfshulpverleners bij ons bedrijf weten ook of ze in de eerste of tweede ring zitten. De mensen van de eerste ring hebben meer gebouwen kennis en ervaring als het erop aan komt, vandaar de eerste personen die opgeroepen worden. Een oproep kan en mag namelijk niet afhankelijk zijn van een verzoek of smeekbede: “oh Annemarie, kun je alsjeblieft, misschien, als je wilt, als je tijd hebt, hier komen?”  
Nee, als het gaat om rampen en ongevallen is iedereen, maar vooral het slachtoffer, gebaat bij een kordaat en autoritair optreden. “Annemarie, ontruim gebouw A eerste verdieping.” Klare taal. Spreekt u die ook, minister de Jonge?

Terug naar de zorg: mensen in de acute zorg staan in de frontlinie en hebben om die reden RECHT op de eerste vaccinatie. Zónder acties, overleg of publieke optredens, meneer de Jonge! U hoeft er niet trots op te zijn op de wijze hoe deze mensen hun recht hebben verkregen. De wijze waarop u gereageerd hebt is ronduit schandalig en frustrerend. U moet als minister, de baas van alle zorgmedewerkers maar ook als de drijvende kracht achter het Coronabeleid, duidelijk zijn, kordaat en zeker van uw zaak. Alle ogen in Nederland, van zorg tot economie, van tiener tot hoogbejaard, zijn op u gericht.

Ik ben benieuwd naar hoe u verder de vaccinaties gaat distribueren. Gaat dit naar leeftijdscategorieën? Risicogroepen? Beroepssectoren? 
Een voorlichtingsfilmpje of folder met de titel “corona-vaccin, het hoe, wanneer en het waarom van vaccineren’ wordt erg op prijs gesteld. Door corona-ontkenners en complotwappies, maar ook door weldenkende maar kritische mensen zoals ik, want beste meneer de Jonge, dit is toch geen systeem zo?

Tot slot wil ik u en de rest van het kabinet dít vragen. Als er een dijk doorbreekt in ons land, toch bepaald geen onrealistisch scenario, en sowieso een voorspelbaarder scenario dan Corona, want wie had dát een jaar geleden gedacht, is er dan wèl een draaiboek? 
Of zal ik maar vast zandzakken bestellen? Zullen we afspreken: geen bericht, goed bericht?

Feedback voor schrijfactiviteiten

Waardering(-en) voor: "Opsporing verzocht: draaiboek vermist"

© Annemarie Steenbergen
08.01.21
Feedback:
Goed stuk, Annemarie. Wel zie ik net als Han ook hier en daar een taalfoutje. Opvallend vooral: Een mentaliteit dat... Naar mentaliteit verwijs je met 'die'. En een volledige zin tussen aanhalingstekens begint ook na een dubbele punt met een hoofdletter.
 • Waardering
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Annemarie Steenbergen 08.01.21
  Hoi Romy, bedankt voor je waardering en je feedback. Ik heb de feedback van Han nog niet aangepast. Ik zal er nu meteen naar kijken, anders blijf ik natuurlijk deze opmerking krijgen. Dank je wel 8) nogmaals!
  • Annemarie Steenbergen 08.01.21
   Nou, dat is nou ook wat. De bewerkingsknop zie ik niet. Daar maar eerst achteraan.
05.01.21
Feedback:
Sterk stuk Annemarie!
 • Waardering
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
05.01.21
Feedback:
Annemarie, ik ga voor een groot gedeelte met je mee. Maar, hoewel ik geen fan ben van De Jonge, is hij een pion van een team dat het niet eens is. Hij heeft de ministeriële verantwoordelijkheid. Wat veel belangrijker is, was het 'opengooien' van de samenleving in het voorjaar, want 'we' moesten met vakantie, massaal naar het strand en zonder feestjes (alcohol) kan de jeugd niet, Zie nu het resultaat. Waar veel mensen samenkomen is de grootste kans op besmetting. Vergelijk het met een simpele verkoudheid of griep. En dat is een andere, persoonlijke verantwoordelijkheid.

Een paar opmerkingen:
moet ook als eerste gevaccineerd worden. - moeten ook als eerste gevaccineerd worden. - huisartsen en ambulancepersoneel (zonder koppelteken heeft de voorkeur) is het antecedent. Meervoud.
minister de Jonge?! - minister De Jonge?!
Ik ben bedrijfshulpverlener op mijn werk in de tweede ring, zoals dat op mijn werk genoemd wordt. - Ik ben bedrijfshulpverlener in de tweede ring, zoals dat op mijn werk genoemd wordt.
En zoveel extra druk en stress dit op de zorg oplevert. -En zoveel extra druk dit op de zorg legt wat veel stress veroorzaakt.

corona en coronabeleid schrijf je met een kleine letter
wèl moet zijn wél. • Waardering
  3.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Annemarie Steenbergen 05.01.21
  Bedankt voor je feedback Han. Ik zal sommige taalkundige opmerkingen doorvoeren maar niet alle. Dat van dat meervoud bijvoorbeeld klopt niet, Het onderwerp is namelijk de acute zorg. Wat betreft het beleid verschillen we blijkbaar van mening en dat kan.
  • Han Maas 05.01.21
   Ziekenhuizen, huisartsen... maakt het tot meervoud.
  • Han Maas 05.01.21
   Natuurlijk kun je van mening verschillen; dat is inherent aan een column. Het totale onderwerp is 'De acute zorg van ziekenhuizen, huisartsen en ambulance-personeel'. Het antecedent is echter huisartsen en ambulancepersoneel. Dus meervoud. Zorg wordt niet gevaccineerd.
04.01.21
Feedback:
Goede column. Knap geschreven.
 • Waardering
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Annemarie Steenbergen 04.01.21
  Heel erg bedankt voor je waardering Nicole, en nogmaals gefeliciteerd met je titel van talentvolle schrijver van 2020!
04.01.21
Feedback:
Duidelijk verhaal.
 • Waardering
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: