Voor schrijvers, door schrijvers

Column

Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos. Columns zijn wat minder uitgebreid en graven doorgaans minder diep dan essays, maar gaan verder dan de meeste cursiefjes.

131 Hits

Publicatie op:
OpRutte...
Begin deze week vond Mark Rutte persoonlijk het nog niet nodig dat het kabinet zou opstappen. In de afgelopen week kwam het besef bij de overige partijen in de coalitie dat er niets anders opzat dan dat het kabinet aftrad naar aanleiding van het vernietigende rapport van de toeslagencommissie en telde Rutte zijn knopen. Vrijdag viel het kabinet.
Zoals ik in mijn vorige column (wat zit dat pluche toch lekker..) al schreef over dit onderwerp hoeft dit niets uit te maken voor de aanpak van de coronacrisis. Daarover is een meerderheid in de Tweede Kamer het over eens.
Het aftreden van het kabinet doet niets af aan het leed dat betrokkenen is berokkend en daarom zal zo snel mogelijk handelend moeten worden opgetreden in deze kwestie. Waarom moet het zolang duren dat geld dat rond de kerstdagen gedupeerden werd toegezegd nog steeds niet is uitgekeerd?
Wat mij in sterke mate verbaasd is dat Rutte er geen conclusies aan verbindt voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Het zou me niet verbazen dat dit komt omdat de VVD zich nooit erg heeft ingespannen voor mensen die in de problemen kwamen en voor de minderbedeelden in de maatschappij. Zoals dit jaar o.a nog bleek uit het hemeltergende vluchtelingenbeleid en het afgelopen decennium bij de toeslagenaffaire. 
Slechts honderd vluchtelingen uit het vluchtelingenkamp Moria in Griekenland werden naar ons land gehaald. Dit aantal werd bovendien nog afgetrokken van de groep vluchtelingen die jaarlijks via de VN-vluchtelingenorganisatie naar Nederland komt, waardoor het totale aantal vluchtelingen niet zal stijgen. Ik schaam me als Nederlander de ogen uit de kop als je de mensonterende toestand ziet in het kamp waarin deze mensen leven.
 
Niemand weet waar het naar toe gaat in de coronacrisis maar 10 jaar kabinetsbeleid onder leiding van Rutte is verantwoordelijk voor de afbraak van ons zorgstelsel ( ziekenhuisbedden weg bezuinigd, thuiszorg uitgekleed etc). waardoor de ziekenhuizen nu zo in de knoop zitten.
Het zou Mark Rutte sieren als hij net als Asscher en Wiebes wel consequenties verbindt aan de uitkomst van het rapport en afziet van het lijsttrekkerschap van de VVD. Mijns inziens is de houdbaarheidsdatum van Mark Rutte verstreken. 

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "OpRutte..."

05.02.21
Feedback:
Mee eens!
  • Schrijfkwaliteit
    5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
  • Harry Boerkamp 07.02.21
    Bedankt voor je reactie, Paco. Helaas heb ik de indruk dat vele schrijvers en schrijfsters het wel prima vinden dat Rutte al 10 jaar aan de macht is en daarbij voorbij gaan aan vele dingen die er in die 10 jaar helemaal de verkeerde kant zijn opgegaan . Het is te hopen dat ze zondagavond Zondag op Lubach hebben gezien en daardoor misschien nog op andere gedachten komen als ze in het stemhokje staan. Komt het misschien toch nog goed met ons mooie land.