Column

Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.

308 Hits

Publicatie op:
Monologen

In het boek ‘Over het doppen van bonen’ van Wieslaw Mysliwski vertelt een man zijn levensverhaal terwijl hij samen met een bezoeker bonen dopt. Zijn monoloog geeft de lezer een mooi inkijkje in de wereld van de spreker. Tijdens het kijken naar het programma Zomergasten waarin Inez Weski de hoofdpersoon was, moest ik aan dit boek denken. Ik vroeg mij af: Wat zal er gebeuren als Janine Abbring Inez Weski nu uitnodigt om het verhaal van haar leven in een monoloog te vertellen? Hoelang zal Inez aan het woord blijven zonder dat Janine  een opmerking maakt of een vraag tussendoor stelt? Misschien was er een oorverdovende stilte ingetreden. We zullen het nooit weten en dat is spijtig. Want mensen die tijdens een monoloog hun eigen levensverhaal vertellen geven meestal terloops meer prijs dan ze willen. Al pratende verspreken ze zich en vertellen ze iets dat ze liever geheim hadden gehouden. Ook Inez is niets menselijks vreemd. Hoewel ze geoefend is in het ‘zich niet verspreken’ is een verspreking in een niet professionele setting zo gemaakt. Dan had de kijker nog een inkijkje gekregen in een deel van de geschiedenis van de plaats Vitebsk, de geboorteplaats van Chagall en Zadkine die, en dat was in ieder geval voor mij wel nieuw, deel uitmaakte van de familie van Inez.

Zomergasten kan blijven, maar het lijkt mij leuk om in een nieuw programma, te weten Lentegasten, een jongere zijn of haar monoloog te laten houden over datgene wat hem of haar bezighoudt. In een nieuw programma dat als werktitel Herfstgasten heeft, kunnen we dan een oudere een podium bieden om in een monoloog hun levensverhaal te laten vertellen. En dan maar hopen op de verspreking die gespreksstof of stof tot nadenken oplevert en dat we meer te weten komen dan tijdens een vraaggesprek.

Ik hoor u denken: en Wintergasten dan. Deze tegenhanger van Zomergasten die jaren geleden op tv was, kan wat mij betreft weer nieuw leven worden ingeblazen. 


Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Monologen"

© Eelco Visser

In elke boekenwinkel