Voor schrijvers, door schrijvers
Column
471 publicaties

Ook jouw artikel is welkom en meedoen is gratis.

Column

Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos. Columns zijn wat minder uitgebreid en graven doorgaans minder diep dan essays, maar gaan verder dan de meeste cursiefjes.

363 Hits

Publicatie op:
Meningenfabriek

Mensen beweren dat boektitels boekdelen spreken. Boektitels als: In het licht van wat we weten (Zia Haider Rahman); Als mijn geheugen me niet bedriegt (Douwe Draaisma) en Ons feilbare denken (Daniel Kahneman), doen dat zeker. Het aansprekende aan deze titels is dat ze ons wijzen op een menselijk tekort. Een tekort - ons beperkte weten- waar we zelden een uitspraak over doen. Zo zal het heel lastig zijn om een opname van een praatprogramma te vinden waarin een gast, als reactie op een vraag van de talkshowhost, antwoordt dat hij geen kennis heeft over het onderwerp en daarom geen mening heeft. Door wel een mening te verkondigen geven mensen er onbewust in het openbaar blijk van niet alles te weten. Hoe vaak heeft u iemand al op een kennishiaat kunnen betrappen?

Vanuit onze kennis creëren we onze eigen werkelijkheid. We kiezen een perspectief van waaruit we onze mening over hedendaagse gebeurtenissen formuleren. Daarbij gebruiken we alleen onze kennis die in het plaatje past. Het plaatje dat wij de omgeving willen tonen. Hetzelfde doen we als we informatie uit ons geheugen diepen. 

Iedereen heeft een mening over van alles en nog wat. Draaisma geeft met zijn boektitel ‘Als mijn geheugen me niet bedriegt’ aan dat hij twijfelt aan de betrouwbaarheid van het geheugen. De titel heeft een negatieve connotatie. Hij wekt de indruk dat wij slachtoffer zijn van ons eigen geheugen. Ook stelt hij dat wij kennis uit het verleden inkleuren vanuit de kennis van nu. Dit is overigens wel een heel positieve voorstelling van zaken. We houden toch doelbewust heel veel informatie uit heden en verleden achter als ons om een mening wordt gevraagd. 

De titel van het boek van Zia Haider Rahman ‘In het licht van wat we weten’ heeft een positieve connotatie. Alles overziend zou ik de titel graag willen veranderen in: ‘In het licht van wat wij prijs willen geven.’ Afgaande op die titels komen Draaisma en Rahman wel heel dicht bij elkaar. 

Het geheugen bedriegt je niet en we weten lang niet alles. Van ‘Ons feilbare denken’ is alleen maar sprake als we de eerlijkheid van de mens als uitgangspunt nemen. Echter, het feilbare denken overkomt ons niet. Nee, wij kiezen ervoor. Daarom is een mening slechts een mening en doet een mening er meestal niet toe. 


Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Meningenfabriek"