• Column
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Column

  Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Blog

  253 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1145 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  411 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  25 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1044 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  973 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  122 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Kromtaal en beeldwoeker

Dat onderwijs in het Nederlands, of dat nu als eerste of als tweede taal moet dienen, een ereplaats in het verdomhoekje heeft is oud nieuws. Wat ook onze nationale trots moge zijn – klompen, tulpen, Rembrandt, Rutte, het belastingstelsel of een concern dat Van Oranje heet: onze taal is het niet. Waar een Italiaan moeiteloos de eerste regels van Dantes inferno citeert, al was het maar om te laten horen hoe verdwaaldheid klinkt, vindt Nederland het al meer dan genoeg als iemand als voorbereiding op een academische studie een aantal vragen naar aanleiding van een stukje tekst kan beantwoorden. Dan heeft de examinandus/a blijk gegeven “begrijpend te kunnen lezen” en daarmee wordt deze geacht zelfstandig een betoogje op te kunnen zetten.

Taalachterstand is inmiddels een betrekkelijk begrip geworden. In gangbaar Nederlands is “hun” inmiddels al de meervoudsvorm van “hij / zij”, en samengestelde woorden aaneen schrijven is te moelijk voor de gemiddelde communicatie deskundige. Maar gelukkig neemt niemand daar meer aanstoot aan: het meldpunt van de website SOS (Signalering Onjuist Spatiegebruik) heeft de pijp al enkele jaren terug aan Maarten gegeven. Dus staat er vrolijk “zware spullendoos” op een kleinformaat verhuisdoos, waar je uiteraard bij voorkeur kleine, lichte dingetjes in doet. En als je wasmachine meurt als een moddersloot, koop je de Stinkende Wasmachine Reiniger van HG: blijkens de verpakking verspreidt die een nog ergere stank.

Pogingen tot bloemrijk of betekenisvol formuleren kunnen  ook fraaie stijlbloempjes opleveren. Zo vraagt een christelijke omroep al programma’s lang “Voor wie steek jij een kaarsje op?” Hopelijk is de vraag ook gericht aan niet-rokers, maar dan nog blijft de vraag hoe (on)gezond paraffine is. Decennialang was de politiek de plek bij uitstek om kromme en idiote beeldspraken tegen te komen. Nu dreigt de journalistiek het stokje over te nemen als het gaat om formuleringen die taalliefhebbers de tenen doen krommen.

“In verpleeghuis Brinkhoven voltrekt zich een slagveld achter gesloten deuren” hangt dan als kop boven een artikel over het Covid-drama in een zorginstelling. De lezer moet wel meteen zien dat het erg was. Dus neme men enkele formuleringen met extra beeldende lading (“voltrekken”, “achter gesloten deuren” “slagveld”) gooie deze in een kom, even de staafmixer erop en hup, hapklare emotie. Op dezelfde manier belanden we in “een mondkapjesmaatschappij die het verlengde is van een proces dat al eeuwen bezig is”, en kan “het coronavirus opeens veranderen in zoiets als de Hulk en op hol slaan”.

Waren beeldspraken en vergelijkingen ooit bedoeld om iets aanschouwelijk te makene en daarmee inhoud te ondersteunen, tegenwoordig moeten ze vooral de auteur ondersteunen. Wie voldoende wereldvreemde vergelijkingen bij elkaar sprokkelt moet wel een cursus “creative writing” hebben gevolgd. Of is geschoold in communicatie via (oh, nee, middels) Jip en Janneke-taal. In beide gevallen moet “de doelgroep bereikt worden”. Lezen is niet langer het betrokken raken bij een verhaal, maar het tot zich nemen communicatie. Niet het genoegen van de lezer staat centraal, maar de identiteit van de afzender.

Want McLuhans stelling “the medium is the message” heeft een nieuwe dimensie gekregen. Het verhaal wordt voertuig voor de verteller in plaats van omgekeerd. Wat je te melden hebt waardeer je op tot “informatie”, en waar je het meldt is niet langer de kroeg of de dorpspomp, maar een  “podium” of “platform”. Daarbij krijgt ieder platform als vanzelf zijn eigen deelnemers: Bekende Nederlanders op de publieke media, brave burgers op Facebook en het droesem in de krochten van het internet. Sinds de uitvinding van de “alternatieve feiten” geeft niet alleen de vorm, maar ook de inhoud van het verhaal uiting aan de menselijke behoefte zich te profileren: iedereen zijn eigen werkelijkheid op zijn eigen platform.

Het zou interessant zijn om uit te zoeken of die onderscheidingsdrift zich meer dan elders in Nederland manifesteert. Ook zonder daar verschijnselen als “viruswaarheid” en “5g-pyromanie” bij te betrekken kun je stellen: bedachtzaamheid is in (het) Nederland(s) dun gezaaid. Engelsen kijken wel uit “to shoot off their mouth” of “to put their foot in their mouth”: uitdrukkingen waar het Nederlands geen tegenpool van heeft. In plaats daarvan gaan wij er prat op “geen blad voor de mond te nemen”. Geldt dat ook voor schrijven in het Nederlands?

Wie schrijft die blijft, maar of wat er komt te staan ook werkelijk beklijft? Beter goed gedacht en stil gezwegen dan alles in het wilde weg maar neergeschreven.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Kromtaal en beeldwoeker"

© Bob de jong
26.11.20
Feedback:
Compliment Bob, ik vind het een heel goede column geworden. Met plezier gelezen en veel herkend, misschien ook, omdat ik zelf in Hongarije woon en best wat verschillen bemerk tussen de twee landen.
(Niet het geneoegn in je tekst wil je vast nog wel even veranderen met de bewerk knop :) )
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: