Voor schrijvers, door schrijvers

Column

Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos. Columns zijn wat minder uitgebreid en graven doorgaans minder diep dan essays, maar gaan verder dan de meeste cursiefjes.

381 Hits

Publicatie op:
Koffiedikkijkers

De schoenlapper bij mij in de buurt heeft het zwaar. Hij is van alle markten thuis. Zo kan hij schoenen oplappen, sleutels maken, kleren stomen en tassen vermaken. Toch komt er niemand naar zijn zaak. De meeste klanten zijn hoogbejaard en durven de deur niet uit. Ze zijn bang om besmet te raken. Hij snapt dat wel, maar ziet met lede ogen aan dat een faillissement onafwendbaar is als deze crisis nog lang zal duren. De regering komt bedrijven tegemoet, maar de schoenlapper krijgt maar weinig geld omdat hij de winkel niet heeft hoeven sluiten. Dat heeft hij te horen gekregen. Hij is teleurgesteld omdat de tegemoetkoming voor hem niet kostendekkend is. Ik heb met hem te doen. Helpen kan ik hem slechts ten dele. Zoveel kapotte schoenen heb ik ook weer niet. 

Met hoeveel andere ondernemers zouden wij het te doen kunnen hebben?

Hoewel iedereen last heeft van de gevolgen van corona zijn er beroepsgroepen die extra getroffen zijn. De contactberoepen en de horeca moeten de eerstkomende weken het hoofd boven water zien te houden zonder geld te verdienen. De contactberoepen binnen de individuele zorgverlening, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten, weten zelfs meer dan een maand na de start van de crisis nog steeds niet waar ze financieel aan toe zijn. Praktijkhouders in de individuele zorgverlening hebben geen idee hoeveel geld zij van de zorgverzekeraar krijgen om hun personeel te betalen. Hebben ze zelf genoeg geld in een potje om dit te kunnen? 

Ook voor de horeca is deze tijd, op zijn zachtst gezegd, vervelend. Zij zijn dicht, maar hebben gelukkig iets meer duidelijkheid over financiële tegemoetkoming. Wel maken zij zich zorgen over hun bestaanskansen binnen een 1,5 meter maatschappij. Dat snap ik, terwijl ik stiekem ook wel een beetje hoop op terrassen waar je nog wel tussen de tafeltjes en stoelen door kan lopen zonder iemand aan te raken of glaswerk om te stoten. Want wat mij betreft is het met het aantal horecabedrijven en de bezettingsgraad binnen kroegen en op terrasjes de laatste jaren behoorlijk uit de hand gelopen. Hele winkelstraten zijn bijkans veranderd in horeca. Het mag wel ietsje minder. Maar ach, ter geruststelling voor velen, mijn mening doet er niet toe. Ik heb geen invloed laat staan macht. 

Voor invloed en macht moet je bij de politiek, de RIVM en het crisisteam zijn. In het crisisteam is de medische sector goed vertegenwoordigd. Zo goed zelfs dat andere sectoren, nu alles iets langer duurt dan gehoopt, een beetje beginnen te morren. Zo vinden economen en gedragswetenschappers dat het crisisteam vanuit een te eenzijdig, lees biomedisch, perspectief naar oplossingen zoekt. Financieel-economische gevolgen en ook sociaal-psychologische aspecten wegen volgens hen te weinig mee binnen de besluitvorming om de crisis het hoofd te bieden. Gedragswetenschappers vrezen een toename van psychische problemen en depressie bij de bevolking. Economen en anderen die ervoor doorgeleerd hebben vrezen faillissementen al zeggen ze ook dat goed ondernemerschap inhoudt dat er een buffer is als de zaken even tegenvallen. Dat laatste vraag ik mij af. De huur- en pachtprijzen voor bedrijfsruimten en horecabedrijven die vaak niet in eigendom zijn van de ondernemers zelf, liegen er niet om. Ik vrees dat er aan het einde van de maand weinig aan buffer overblijft als alle kosten zijn betaald. Meedenken bij tegenslag is door eigenaren van onroerend goed niet uitgevonden. Toch zouden ze er verstandig aan doen om nu even de winkeliers en de horeca in bescherming te nemen. Wat hebben ze aan lege panden als na de coronacrisis blijkt dat de bedrijven zijn omgevallen. Wie stapt in als nieuwe ondernemer als straks voor iedereen het normale leven weer op gang komt, maar de mensen voor even de hand op de knip houden. 

Morren van economen en gedragswetenschappers zal kunnen leiden tot “polderen”. Als je de wereld en haar problemen vanuit een ander perspectief bekijkt, ziet alles inclusief de oplossingen er anders uit. Wat mij betreft zijn wij nu het beste af met oplossingen vanuit het biomedische perspectief alleen. Of polderen leidt tot een adequate oplossing is voor mij geen vraag. Laat het polderen maar even zitten. Halfbakken oplossingen om iedereen te vriend te houden, daar gruw ik van.

Straks, na de crisis, zit de Nederlander net als ik met de vele ogenschijnlijk simpele vragen zoals: Wie lapt straks mijn schoenen; wie knipt mijn haar en na hoeveel wachttijd dan wel; hoe lang zullen de wachtlijsten zijn bij zorgverleners die het extra druk krijgen omdat cliënten tijdens de crisis zelf besloten hebben niet te gaan of gesommeerd zijn om in crisistijd niet te komen; wie vult de lege winkelstraten; hoe richten we de 1,5 meter maatschappij in. Allemaal vragen waarop we nu geen antwoord hebben. En wij niet alleen, niemand weet heet. Zelfs de personen die het nu zeggen te weten, weten het niet. Dus, geloof ze niet. We zitten met ons allen in een heel vervelend schuitje. De regering doet al het mogelijke om bij beperkt zicht in de dikke “mist” die voor ons hangt, het hoofd koel te houden. We koersen aan op .... ja zeg het maar. Achteraf kunnen we evalueren of iets eventueel anders had gekund. 

Voor nu geldt: We kijken in koffiedik. 


Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Koffiedikkijkers"