• Column
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Column

  Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Blog

  255 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  519 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  276 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1148 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  407 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  22 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1034 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  40 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Koffiedikkijkers

De schoenlapper bij mij in de buurt heeft het zwaar. Hij is van alle markten thuis. Zo kan hij schoenen oplappen, sleutels maken, kleren stomen en tassen vermaken. Toch komt er niemand naar zijn zaak. De meeste klanten zijn hoogbejaard en durven de deur niet uit. Ze zijn bang om besmet te raken. Hij snapt dat wel, maar ziet met lede ogen aan dat een faillissement onafwendbaar is als deze crisis nog lang zal duren. De regering komt bedrijven tegemoet, maar de schoenlapper krijgt maar weinig geld omdat hij de winkel niet heeft hoeven sluiten. Dat heeft hij te horen gekregen. Hij is teleurgesteld omdat de tegemoetkoming voor hem niet kostendekkend is. Ik heb met hem te doen. Helpen kan ik hem slechts ten dele. Zoveel kapotte schoenen heb ik ook weer niet. 

Met hoeveel andere ondernemers zouden wij het te doen kunnen hebben?

Hoewel iedereen last heeft van de gevolgen van corona zijn er beroepsgroepen die extra getroffen zijn. De contactberoepen en de horeca moeten de eerstkomende weken het hoofd boven water zien te houden zonder geld te verdienen. De contactberoepen binnen de individuele zorgverlening, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten, weten zelfs meer dan een maand na de start van de crisis nog steeds niet waar ze financieel aan toe zijn. Praktijkhouders in de individuele zorgverlening hebben geen idee hoeveel geld zij van de zorgverzekeraar krijgen om hun personeel te betalen. Hebben ze zelf genoeg geld in een potje om dit te kunnen? 

Ook voor de horeca is deze tijd, op zijn zachtst gezegd, vervelend. Zij zijn dicht, maar hebben gelukkig iets meer duidelijkheid over financiële tegemoetkoming. Wel maken zij zich zorgen over hun bestaanskansen binnen een 1,5 meter maatschappij. Dat snap ik, terwijl ik stiekem ook wel een beetje hoop op terrassen waar je nog wel tussen de tafeltjes en stoelen door kan lopen zonder iemand aan te raken of glaswerk om te stoten. Want wat mij betreft is het met het aantal horecabedrijven en de bezettingsgraad binnen kroegen en op terrasjes de laatste jaren behoorlijk uit de hand gelopen. Hele winkelstraten zijn bijkans veranderd in horeca. Het mag wel ietsje minder. Maar ach, ter geruststelling voor velen, mijn mening doet er niet toe. Ik heb geen invloed laat staan macht. 

Voor invloed en macht moet je bij de politiek, de RIVM en het crisisteam zijn. In het crisisteam is de medische sector goed vertegenwoordigd. Zo goed zelfs dat andere sectoren, nu alles iets langer duurt dan gehoopt, een beetje beginnen te morren. Zo vinden economen en gedragswetenschappers dat het crisisteam vanuit een te eenzijdig, lees biomedisch, perspectief naar oplossingen zoekt. Financieel-economische gevolgen en ook sociaal-psychologische aspecten wegen volgens hen te weinig mee binnen de besluitvorming om de crisis het hoofd te bieden. Gedragswetenschappers vrezen een toename van psychische problemen en depressie bij de bevolking. Economen en anderen die ervoor doorgeleerd hebben vrezen faillissementen al zeggen ze ook dat goed ondernemerschap inhoudt dat er een buffer is als de zaken even tegenvallen. Dat laatste vraag ik mij af. De huur- en pachtprijzen voor bedrijfsruimten en horecabedrijven die vaak niet in eigendom zijn van de ondernemers zelf, liegen er niet om. Ik vrees dat er aan het einde van de maand weinig aan buffer overblijft als alle kosten zijn betaald. Meedenken bij tegenslag is door eigenaren van onroerend goed niet uitgevonden. Toch zouden ze er verstandig aan doen om nu even de winkeliers en de horeca in bescherming te nemen. Wat hebben ze aan lege panden als na de coronacrisis blijkt dat de bedrijven zijn omgevallen. Wie stapt in als nieuwe ondernemer als straks voor iedereen het normale leven weer op gang komt, maar de mensen voor even de hand op de knip houden. 

Morren van economen en gedragswetenschappers zal kunnen leiden tot “polderen”. Als je de wereld en haar problemen vanuit een ander perspectief bekijkt, ziet alles inclusief de oplossingen er anders uit. Wat mij betreft zijn wij nu het beste af met oplossingen vanuit het biomedische perspectief alleen. Of polderen leidt tot een adequate oplossing is voor mij geen vraag. Laat het polderen maar even zitten. Halfbakken oplossingen om iedereen te vriend te houden, daar gruw ik van.

Straks, na de crisis, zit de Nederlander net als ik met de vele ogenschijnlijk simpele vragen zoals: Wie lapt straks mijn schoenen; wie knipt mijn haar en na hoeveel wachttijd dan wel; hoe lang zullen de wachtlijsten zijn bij zorgverleners die het extra druk krijgen omdat cliënten tijdens de crisis zelf besloten hebben niet te gaan of gesommeerd zijn om in crisistijd niet te komen; wie vult de lege winkelstraten; hoe richten we de 1,5 meter maatschappij in. Allemaal vragen waarop we nu geen antwoord hebben. En wij niet alleen, niemand weet heet. Zelfs de personen die het nu zeggen te weten, weten het niet. Dus, geloof ze niet. We zitten met ons allen in een heel vervelend schuitje. De regering doet al het mogelijke om bij beperkt zicht in de dikke “mist” die voor ons hangt, het hoofd koel te houden. We koersen aan op .... ja zeg het maar. Achteraf kunnen we evalueren of iets eventueel anders had gekund. 

Voor nu geldt: We kijken in koffiedik.