Column
Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. FTbannerEen column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.

Wil je ook een column publiceren op Schrijverspunt? Dat is mogelijk door eerst in te loggen. We publiceren columns in volgorde van ontvangst en maximaal een per dag. Bij veel inzendingen is het dus mogelijk dat je column pas weken later zichtbaar is.

Columns

Het sanitaire wijwaterbekken

De Small Bos had wat problemen met de waterkraan op het krappe toilet, de enige kraan die ons optrekje rijk was, beter gezegd arm, want warm water ontbrak uiteraard ook, dus de afwas van de koffie en thee was een uiterst primitief en hygiënisch zeer bedenkelijk gebeuren aan een microscopisch klein wastafeltje, dat het formaat had van een wijwaterbakje, hoewel voor minder verheven doeleinden dan het afbetten van zonden en noden, hetzij tegen gewoon warmte bij de atheïsten, die ook een penitentie kan betekenen, vooral als opvlieger in de omgeving van kerken of, en dat was voor discussie vatbaar, het afwenden van kwade invloeden en mogelijke rampen, daarom volgde wellicht ook geen heil bij deze toepassing op een tamelijk oneerbiedige plaats.

Maar verder niet zelden een ruimte waar diepgaande, berouwvolle gedachten omtrent de levenswandel opborrelden, om die vervolgens met een nonchalant gebaar door te spoelen. We leefden hier in een tweetal gescheiden ruimtes die deel uitmaakten van een hoofdgebouw en zodoende was er een Heilige der Heiligen ontstaan in de vorm van het egoïstische, exclusieve verblijf in een van de ruimtes door één man, die thuis niets in te brengen had bij een vrouw die een Rinoceros leek en niet één, maar wel twee broeken aan had, die je bij dat formaat ook wel nodig had, een soort precoloniale, leepogige Verdonk in extremis met een pantserhuid.

The Big Boss was een antisociale psychopaat, proleet en cryp van formaat, die ogenschijnlijk het liberalisme aanhing in de vorm van in alles eerst ik en een God voor de rest. Zijn schijnbare jovialiteit of ruimdenkendheid moest een niets ontziend reptielenbrein camoufleren en evenals deze koudbloedige ondersoort, was het een aaseter van de Homo Tirannicus achtigen. Zijn grote, bijna zwarte ogen, verkilden je tot op het bot en daarin keek je in de diepste poelen van het voorgeborchte, want een ziel bezat hij niet. Zijn gevorkte tong speelde altijd dubbel met blufpoker. Met gewetenloze arrogantie buitte hij iedereen uit en sorteerde hen als nullen en enen, daarbij zelfvoldaan grijzend als hij weer een schurkenstreek had geleverd, wat zijn voornaamste bezigheid was en zichzelf prijzend om zijn duivelse arglistigheid. Dat het om niets anders ging dan puur machtsmisbruik, waarvan hij zichtbaar genoot, dreef mensen tot het uiterste. Zijn Standaard uitdrukking was: “Take it or leave it” Alsof de schoft je een keus liet. Gevoel kende hij niet.

Verder was het een onhandige jongen waar het sociale omgang betrof, want van enig takt was hij volkomen gespeend en het was een hork waar je werkelijk perplex van stond. Hij dweepte met alles wat Amerikaans was en liep rond met oerouderwetse bretels en mouwophouders en het zou mij niets verbaasd hebben als hij ook nog sokophouders droeg als jarretels. Hij was in principe een Hyena van de lafste soort met de papperige, weke handdruk van een siliconenkloon, en feitelijk aartsconservatief in opvattingen. Droeg kaarsrechte zwarte brilmonturen, die zijn rechtlijnig denken onderstreepten, waar hij ten onrechte prat op ging, maar het ontging hem hoe beperkt dit was in de intermenselijke relaties en dialoog bestond niet in zijn woordenboek. Van techniek of logica had hij geen snars verstand, maar meende desondanks God zelf te zijn. Dit soort ontstaat uit verwende loedertjes, die altijd hun zin kregen en daarom menen dat het zo hoort. Het gevolg is Narcisme. Hoe dergelijke lieden op de ladder omhoog komen, begrijp je alleen als je beseft dat wat boven hem stond minstens zo verdorven was. En was het niet zo, dat de zonen van de Boze op aarde succesvol zijn?

Scrooge was bij hem vergeleken een heilige en hij geneerde zich niet om mensen van hun vakantie terug te roepen en hun vrouw en kinderen te laten zitten op locatie. Totale onderwerping was zijn motto, verdeel en heers, en alleen wie op zijn schaamteloze veeleisendheid in ging en zijn hielen likte, kwam hogerop. Dit soort lieden kiest bij voorkeur lafaards uit en andere ambitieuze crypjes of yuppies, die geen gevaar opleverden voor de stoelpoten van de troon waarop hij zat. Zijn virtuele macht reikte tot in het huwelijksbed als hij je rustig in het holst van de nacht sommeerde op te draven. Hij broedde in IJsland op zwavelige drakeneieren en wraak voor wie dit niet opvolgde en je werd geviseerd bij de eerste salarisronde. Eigenlijk hoorde hij achter de tralies.

Uit zuinigheidsoverwegingen en wellicht ook door een volkomen, maar typisch mannelijk Spartaans gebrek aan smaak, lag er een ouderwets stuk Groene Zeep op het toilet. De goedkoopste troep die denkbaar is en bovendien onaangenaam ruikt en waarvan je handen krijgt als karton. Tenminste voor mijn fijngevoelige huidje een ramp.

Ik kan mij herinneren dat wij thuis altijd Sunlicht Zeep hadden, dat onveranderlijk als sun-ligt werd uitgesproken, want er heerste een duidelijke, onbeleerbare taalachterstand, als er al van enige ontwikkeling sprake was, en al helemaal nooit op gebied van vreemde taal, Blue Band bijvoorbeeld werd ook letterlijk plat uitgesproken, dus niet als: Bloe Bend (*fonetisch) maar als Bleuband, want van Engels hadden ze totaal geen verstand. Van dit Sunlight bocht nu kreeg je na het boenen een rode kop als een opgerichte Fallus en strakke gezichtshuid waaraan alle huidvet onttrokken leek, alsof je bij wijze van spreken in de loog had gestaan, wat er overigens ook in zit. Na een wasbeurt moest je eerst je gezichtspieren oefenen om te zien of je oogleden nog wel sloten. Je wangen leken plots crêpepapier en kraakten hoorbaar. Mijn pa gebruikte het om hard geworden kwasten weer bruikbaar te maken. Wat dat voor verdere verderfelijke invloed had op je haardos laat zich raden en hij was al vroeg kaal, hoewel niet direct bewijsbaar was, dat dit door de verdachte zeep kwam.

In elk geval hielden een aantal huidklachten voor mij op te bestaan toen ik geen Groene Zeep meer hoefde te gebruiken en mijn lichaamsgeur een minder proletarisch voorkomen kreeg. Groene Zeep was universeel in gebruik en mijn moeder deed op klompen, met geitensokken aan en een schort voor de was middels een kale, houten plank en een borstel met de beruchte zeep. Een soort Ma Flodder, flodderend met een dikke laag schuim, rode handen, kokendheet water en een opgeblazen hoofd, een peuk in het hoofd, zij het dat ze geen sigaren maar sigaretten smookte tot je de rook kon snijden in partjes.

Met dat zelfde bocht en borstel werden onze ruggen en lijven geboend tot je rood als een gestoofde Kreeft in bad stond, liefst nog in koud water, want daar werd je flink van. In de winter werd er in de zinken teil een ketel heet water gegoten, maar je moest dat wel met drie delen. Mijn verwende jongste broertje mocht altijd als eerste. Daarna de oudste en ik als laatste, want de volgorde naar leeftijd had alleen betekenis als eerst de jongste, geliefde, "de Eniggeboren Zoon" was afgehandeld en net als de Godenzoon in Paradijselijke onschuld als onbevlekt ontvangen werd beschouwd, vooral na het bad, in tegenstelling tot zijn dwangmatige leugens en fantastische bedenksels die een Baron Von Münchhausen in verlegenheid zouden brengen en bovendien in de genen van mijn moeder zaten, waarvan ik ze niet tot uiting bracht. Een redenering die werd gevolgd was de stelling; dat ze van allemaal even veel hield, terwijl het alleen een blinde kon ontgaan welk een hypocriete sympathieën hier werden gedemonstreerd. Die voorinstelling gold overigens op alle gebieden.

Opvallend was het blonde haar van dit Narcistische Engeltje, dat verder bij niemand voorkwam en daarom een verdachte oorsprong had. Maar de dominante genen van mijn vader of een blonde melkboer die sprekend op hem leek, deden mij wel twijfelen, vooral ook omdat geen van zijn lichamelijke kenmerken ook maar de vergelijking konden doorstaan met de anderen. Maar wie weet was zij toch door de (on-) Zalige Geest bevrucht toen het raam openstond, wat steeds het geval was, zomer en winter, want het stonk immers altijd in huis, vooral wij, vandaar het geboen op je lijf. Het zal duidelijk zijn dat het mormel zoals ik Hem benoemde, met een zacht washandje werd gezegend en een babyzeepje, poedertjes voor zijn verwende huidje en olie, daarbij koesterende woordjes en kusjes kreeg toegevoegd. Ze kon het nooit laten om tijdens een wasbeurt openlijk met zijn tuitje te spelen, omdat haar zoon/geliefde daar zo guitig om kon lachen.

Walgelijk om te zien. Wat mij betrof niet uit jaloezie maar afkeer vanwege het onrecht, de verschillen en het gekweel waaraan ik niet de minste behoefte had. Wij waren immers, zo als zij benadrukte, “Addergebroed” en Hij, de Verhevene, de reine ziel en het modelkindje, de Adonis en Cupido die onbewust zijn pijltje in mijn gewillige moeder had geschoten.

Dat een zaak zo een kruideniersmentaliteit hanteert heeft mij altijd verbaasd. Dat was niet op gebied van zeep alleen. Koffie en thee moesten we zelf betalen, terwijl die op het hoofdgebouw elders gratis waren. Het behoort toch tot de elementaire arbeidsvoorzieningen, dat je minstens je personeel iets te drinken geeft.

Verder hing er dan een rol bandschuurpapier, zoals ik de inferieure kwaliteit toiletpapier van grijzige substantie betitelde. Die allergoedkoopste arbeiderskwaliteit hing thuis ook, want dat nam ten minste iets af, in tegenstelling tot de: “Fluwelen frutsels”, die bij de decadentie behoorden, zo meenden mijn ouders. Je moest die niet te vaak gebruiken wilde je geen permanente schaafwond maken van je delicate achteruitgang. Overigens maakte ik zelden tot nooit gebruik van dit toilet wegens mijn afkeer van ieder openbare plee en zeker als die in een mannengemeenschap staat. Ze zijn namelijk altijd te beroerd om de bril op te lichten, vooral omdat ze die vies vinden, wat overigens een cirkelredenering vormt met hun nalatigheid. Zelf water ik nooit staande. Het werd wel bijgehouden door een verloren tante, die in de zielskwijnende, kille omgeving van dit industrieterrein en uit pure ellende een huishoudsterbaantje had gezocht, omdat ze woonde in een van de bedrijfspanden en van eenzaamheid of ouderdom als een te lang liggend appeltje rimpelend opdroogde. Dat laatste zou tijdelijk worden verholpen.

Nu was dat simpele toiletkraantje niet meer in orde en besloten werd om dit te vervangen voor een zo mogelijk nog goedkoper prul, vanwege de azijnzure, Calvinistische bezuinigingen. Waar de hoofdkraan zat wisten we niet en die bevond zich in elk geval ergens in het hoofdgebouw, dat niet onder onze habitat viel. Maar mijn baas vond dat geen probleem, wimpelde alle bezwaren weg en meende dat hij dat wel even kon vervangen. Een misplaatst gevolg van het flinkheidideaal. Hoe wij ook argumenteerden, hij sprak grootmoedig dat je gewoon even moest durven en vooral snel zijn, doelgericht, rechtlijnig denken enz. De bekende mannelijke kortzichtigheid die alle gerede twijfel moet overbluffen, (die als een vrouwelijke zwakheid moest worden gezien) en in een overschat zelfvertrouwen.

En dus ging hij aan de slag met het kraantje. Zekerheidshalve, en dat onderstreepte de innerlijke onzekerheid die moest worden ontkend, had hij wel even zijn jasje uitgedaan, je kon immers niet weten en inderdaad, hij wist het ook nog niet.

Het demonteren van het kraantje leek geen probleem en vlotte steeds beter, geen wonder met de volle waterdruk erop. Het was volgens hem niet nodig om de hoofdkraan even te sluiten.

Hij stond in de aanvalshouding om bij het loskomen direct de nieuwe kraan in het vrijgekomen gat te steken. Hij had echter niet gerekend op complicaties. Op het moment dat de oude kraan hem bijna om de oren vloog door de volle waterdruk, spoot uiteraard een stevige straal water uit de open leiding, midden in zijn gezicht en wat hij ook probeerde, hij zag of vond de opening niet, omdat hij zich moest weren tegen de krachtige waterstraal, die tamelijk wild en met zeker 30 liter per minuut op hem inbeukte, maar die toch duidelijk als bron tevoorschijn kwam. Aangezien hij helaas geen duikersbril op had en zijn gewone kijkglazen weggespoeld werden, ontbrak hem toch al ieder helder zicht. Het tafereel herinnerde aan het stichtelijke tafereel, waarbij het water uit de rots werd geslagen in meer bijbels, mythische sagen, hoewel ik in hem ook wegens het ontbreken van een herderlijke staf of verdere pastorale zielsbekwaamheden, alleen al daarom geen wonderdoener zag, want dan zou hij het per slot ook hebben moeten klaren om de wateren net als in Egypte te scheiden. De vergelijking was niet eens vergezocht, vanwege de kleur vloerbedekking die in een Rode Zee veranderde en omdat het om twee gescheiden ruimtes ging, waar tussendoor wij een doorwaadbare plaats zochten. Ik mepte wat met een bezemsteel als toverstaf op het water, onder het reciteren van gebeden, net al Mozes, maar die werden begrijpelijkerwijs niet verhoord.

Iedereen weet wat er gebeurd als je een vinger op een tuinslang zet of afknijpt, als jongen leer je dat al vroeg door te proberen, bij wijze van spreken, het glazuur eraf te spuiten op het toilet, het ding begint dan heel gemeen te sproeien en in elke richting. Dat gebeurde ook hier. Je hebt niet alleen veel kracht nodig en de eerder genoemde flinkheid of zelfoverschatting om de waterdruk te overwinnen, maar ook moet je dekking zoeken voor de steeds wisselende richting van de waterfontein en daarbij en dat is zeker nog het meest moeilijk, het begin van de schroefdraad zien te vinden, wat op de tast ten enen male onmogelijk bleek in deze weinig deskundige operatie. Kortom, hij was tot op de huid doorweekt en zijn haast middeleeuwse Tweedpak kon eindelijk afgeschreven worden, omdat het een onduidelijke vorm had aangenomen en de wol waarschijnlijk nooit meer op fatsoen zou zijn te brengen. Het was letterlijk hoog water en dat zag je aan de onheilspellend krimpende pijpen om ’s mans akelig witte, kale krijtpijpjes, die bij sommige mannen bijna ten onrechte benen heten. Tegenwoordig zouden we even Apeldoorn bellen.

Intussen stroomde het water met volle kracht en vooral op dit industrieterrein was de waterdruk behoorlijk hoog. Met een gewone kraan kom je al gauw op 20 liter/ minuut, met een open leiding nog veel hoger, dus in de kortste keren liep de hal onder, gevolgd door de kantoorruimtes. We moesten beter even op zoek naar de nog onbekende locatie van de hoofdkraan en dat was minstens een honderd meter verder. Dan was het bovendien lunchpauze, want uit Calvinistische overwegingen kun je dergelijk ingrepen beter doen als het even rustig was, aldus de zelf uitgeroepen waterfitter en dat was het. Iedereen was dus lunchen. Het duurde geruime tijd vooraleer iemand gevonden werd en dan moest de hoofdkraan nog worden ontdekt. Het heeft zeker een kwartier geduurd, wat een totaal waterverbruik opleverde van een geschatte 400 tot 600 liter.

Je begrijpt, het hele kantoor stond zwaar onder water en ik overwoog alvast een feestelijke opening van het zwembad voor personeelsleden, die verplicht in zwembroek of bikini moesten verschijnen, dit laatste omdat het onpraktisch leek een kostuum te dragen in dergelijke omstandigheden.

Op zich geen onaardige gedachte, zeker niet met een aankomend aantrekkelijke secretaresse, die in minirok en witte laarzen ons verblijf wat aangenamer maakte als delicate bezienswaardigheid.
Dit artikel delen?
Pin It

Column

 • Hits: 454
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Login of registreer om een reactie te plaatsen

Nomineer deze schrijver!

Bezoekers van Schrijverspunt kunnen 2 verschillende schrijvers nomineren voor de titel van talentvolle schrijver 2019. Je kunt de schrijver van dit artikel nomineren door op de groene button te klikken.

Dank voor je nominatie!

Elke bezoeker van Schrijverspunt kan schrijvers nomineren voor de titel van talentvolle schrijver. In totaal mag elke bezoeker 2 verschillende schrijvers nomineren over heel 2019. Nomineren is mogelijk tot 31 december 2019.

Omdat we streven naar een eerlijke nominatie voor Talentvolle schrijver 2019 controleren we elke nominatie op geldigheid. Ongeldige nominaties tellen niet mee in de score en verwijderen we.

Om de geldigheid van een nominatie te controleren vragen we je hieronder je e-mailadres in te vullen.  We garanderen dat we dit emailadres niet aan derden verstrekken en slechts gebruiken voor controle. Na afronding van de nominatie verwijderen we  dit e-mailadres.
Ongeldige invoer

Alle gepubliceerde inzendingen

 • juli 2019
 • juni 2019
  • Happy (68) Vera Bijma 30-06-2019

   Zo ligt hij nog aan de borst en zet wankelend zijn eerste stapjes en het volgende moment – zo...

   Lees meer...

  • Hygiëne (92) Machteld Berkelmans 29-06-2019

   Ik kan met verbazing kijken naar Stef als hij bezig is met zijn dagelijkse hygiëne-ritueel. Met...

   Lees meer...

  • Beslobberingen (69) Harmen Sneer 28-06-2019

   In de naweeën van Hetty’s overlijden Hetty is niet meer. Mijn schat ging zonder al teveel lijden...

   Lees meer...

  • Jong geleerd (88) Vera Bijma 27-06-2019

   Van school naar ons huis is amper tien minuten fietsen. Maar mijn vijfjarige zoon wil toch even op...

   Lees meer...

  • Snappen jullie dat nou? (59) Jac Babin 26-06-2019

   Snappen jùllie dat nou?Geconcentreerd typte ik een bericht op mijn mobiel. Met twee vingers en één duim....

   Lees meer...

  • Verbijsterd (89) Machteld Berkelmans 25-06-2019

   Soms kom je mensen tegen die alles tegen lijken te hebben. Wat er maar fout kan gaan, gaat ook...

   Lees meer...

  • OM DE TUIN GELEID (62) Rebelle van Reymerswael, schrijfgek 24-06-2019

   "Toevallig" gaat zij tuinieren, op het moment dat de medewerkers van de plantsoenendienst,hun...

   Lees meer...

  • DuDi (90) Robert Beernink 23-06-2019

   Wie zijn oor goed te luister legt, komt er niet meer uit. Voor het goede begrip: ik bedoel hier...

   Lees meer...

  • Koffertje (70) Vera Bijma 22-06-2019

   Hieperdepiep … hoera! Zoonlief is zes jaar geworden en dat betekent dat hij vandaag hét koffertje...

   Lees meer...

  • Gespreksonderwerp (89) Machteld Berkelmans 21-06-2019

   We kennen het allemaal wel denk ik. Je zit samen met mensen en vallen er stiltes. Het valt niet...

   Lees meer...

  • onbesuisd (117) Dorine Van der Marel 20-06-2019

   Met de zilveren Renault Modus tot het dak toe volgepropt komen dochter en vriendin het plein...

   Lees meer...

  • Re-Ellie-ty (86) Robert Beernink 19-06-2019

   Wat zou de echte reden zijn van het ontslag van Ellie Lust bij de Amsterdamse politie? Haar...

   Lees meer...

  • Bevalling (93) Vera Bijma 18-06-2019

   Nog voor de wekker gaat, hoor ik al gerommel in de kamer naast ons. Ik kijk om het hoekje en zie...

   Lees meer...

  • Omkeren, de dood tegemoet. (143) Gerard Treffers 17-06-2019

   Bekend zijn de verhalen van mensen die aan de dood ontsnapten toen ze een vliegtuig misten dat...

   Lees meer...

  • Dacht het niet (93) Vera Bijma 16-06-2019

   We zitten met zijn drieën in de auto op weg naar huis. Onze 5-jarige zoon telt de tractors die hij in...

   Lees meer...

  • Verhalen vertellen (105) Machteld Berkelmans 14-06-2019

   Een collega-schrijver las mijn verhalen en vond dat er nog veel verhalen verteld moesten worden....

   Lees meer...

  • Plat (96) Vera Bijma 13-06-2019

   Het is zondagmiddag en we voelen ons alle drie wat plattekes. Maar het is prachtig weer en dus...

   Lees meer...

  • Rugzak (91) Robert Beernink 11-06-2019

   Mijn vader vertelde dat ze in zijn RK lagere schooltijd na de laatste bel soms protestante...

   Lees meer...

  • EHBO-cursus (106) Vera Bijma 09-06-2019

   Toen ik onlangs op het werk de kans kreeg om een EHBO-cursus te volgen, greep ik deze met beide...

   Lees meer...

  • Snappen jullie dat nou? (113) Jac Babin 07-06-2019

   Geconcentreerd typte ik een bericht op mijn mobiel. De ogen strak gericht op het toetsenbord. Ik...

   Lees meer...

  • Lekker is dat (109) Vera Bijma 03-06-2019

   Kun jij ook zo genieten van frisgewassen kleding waarin je de zon nog kunt ruiken? Dat is voor mij één...

   Lees meer...

 • mei 2019
  • Wereldverbeteraars (94) Martin Oosting 01-06-2019

   Wereldverbeteraars zijn mensen die meteen het hele huis afbreken als er ergens een deur piept. Men...

   Lees meer...

  • Reclame (111) Vera Bijma 30-05-2019

   ‘Ik zou toch logopedie willen aanraden’, zegt de juf tijdens het oudercontact. Onze vijfjarige...

   Lees meer...

  • Retraite (96) Robert Beernink 29-05-2019

   Bijna Hemelvaart: een dag van tegenstellingen. Wat is het nut van massaal voor dag en dauw opstaan en gaan...

   Lees meer...

  • Peuter-influencer (102) Machteld Berkelmans 28-05-2019

   Ik heb een nieuw begrip geleerd. Dat is op zich niet bijzonder, ik leer iedere dag bij. Maar dit...

   Lees meer...

  • Huisdier (122) Vera Bijma 26-05-2019

   We zitten in de auto op weg naar huis, als onze vijfjarige zoon plots meedeelt dat hij een...

   Lees meer...

  • lentekriebels (128) Dorine Van der Marel 25-05-2019

   Lentekriebels. Ik weet er even geen raad mee. Het sast uit de hemel en het is droevig koud.  Mede...

   Lees meer...

  • Harris Mopulu (160) Lieven Vandekerckhove 24-05-2019

   We waren nog volop bezig, ons in de nieuwe woning te nestelen, kort na onze landing op Afrikaanse...

   Lees meer...

  • Cool (109) Vera Bijma 22-05-2019

   Als ik mijn vijfjarige zoon een kus op zijn wang geef, trekt hij tegenwoordig een zo vies mogelijk gezicht...

   Lees meer...

  • Plurieldakjesspecialist (118) Dorine Van der Marel 20-05-2019

   Met bakken kwam het uit de lucht. Rukwinden smeten takken over de weg en tergde het met...

   Lees meer...

  • Nanomol (111) Robert Beernink 18-05-2019

   Het allereerste schisma op aarde was dat tussen mens en dier. In onze stamlijn was zoveel...

   Lees meer...

  • Mindful (134) Vera Bijma 16-05-2019

   Ik hoef de deur niet uit voor een sessie mindfulness. Dankzij mijn zoon heb ik namelijk ontdekt...

   Lees meer...

  • Zo maken ze ze niet meer... (125) Machteld Berkelmans 14-05-2019

   Mijn middelbare schooltijd speelde zich af eind jaren 70 en begin jaren 80. De tijd van punk, new...

   Lees meer...

  • Luizenkammers (121) Robert Beernink 12-05-2019

   Ik kijk best redelijk veel televisie en denk ineens: stop ermee! Ik zit niet middenin een...

   Lees meer...

  • Luizen (152) Vera Bijma 10-05-2019

   Oh nee, hè! denk ik als ik een briefje in mijn kleuters boekentas vind waarop staat dat er weer...

   Lees meer...

  • Stage in de grote stad (138) Dorine Van der Marel 08-05-2019

   Nog wat onwennig zat hij samen met zijn stagebegeleider een broodje kaas te eten in het...

   Lees meer...

  • Reclame (139) Vera Bijma 06-05-2019

   ‘Ik zou toch logopedie willen aanraden,’ zegt de juf tijdens het oudercontact. Onze vijfjarige...

   Lees meer...

  • Het is altijd jammer (180) Henny A.J. Kreeft 04-05-2019

   Een lokale krant, meestal het lokale sufferdje genoemd, is iets wat hard nodig is voor een...

   Lees meer...

  • Herfst van mijn leven (126) Everdien Sambrink Sanderink 02-05-2019

   Ik ben in de leeftijdloze herfst beland. Herfstlieden zoals ik zitten pakweg tussen de...

   Lees meer...

 • april 2019
  • Golflengte (127) Robert Beernink 30-04-2019

   Zondagmorgen, onderweg naar mijn uitgever om de Overeenkomst van Uitgeven te ondertekenen voor...

   Lees meer...

  • Billen (132) Vera Bijma 28-04-2019

   ‘Wat heb je mooie billen!’ roept mijn 5-jarige zoon verrast als hij me in mijn panty in de...

   Lees meer...

  • Kom je buiten spelen? (183) ruby thijs 26-04-2019

   Ik herinner me nog goed dat als jong meisje ik samen met mijn grote broer en zus buiten speelden....

   Lees meer...

  • Een vreemde vogel (112) Lizzie Bizzie 24-04-2019

   Op mijn achttiende heb ik voor het eerst kennis gemaakt met Alfred Hitchcock, Dat wil zeggen met...

   Lees meer...

  • BoekenBal (117) Robert Beernink 22-04-2019

   ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid:’ is wellicht de beroemdste dichtregel uit de vaderlandse...

   Lees meer...

  • Paasvuur (128) Robert Beernink 21-04-2019

   De ene brand is de andere niet. De wereld rouwt om de enorme schade aan de Notre-Dame de Paris....

   Lees meer...

  • Vrolijk Pasen (143) Dorine Van der Marel 20-04-2019

   Help. Echtgenoot heeft weer een nieuwe hobby. De voorlaatste keer dat hij een nieuwe hobby had,...

   Lees meer...

  • Het dak eraf (127) Vera Bijma 18-04-2019

   Rond half vijf ’s nachts schrik ik wakker van een geluid. Het klinkt alsof er iemand de trap...

   Lees meer...

  • Politiek (142) Machteld Berkelmans 16-04-2019

   Vroeger was politiek een ernstiger zaak dan tegenwoordig. Politiek werd bedreven door bezadigde...

   Lees meer...

  • Onthouden (121) Robert Beernink 14-04-2019

   Het vat is leeg, de bok verbrand, het hoofd bonkt onder het askruisje. Alle rituelen zijn...

   Lees meer...

  • Vervelendigheid staat voor de deur (133) Edith E (©Inspiratiewater) 12-04-2019

   Hij is één van de grootste irritaties in het leven. Hij jaagt de schrik in de benen, omdat hij...

   Lees meer...

  • De zeiklijn (158) Dorine Van der Marel 10-04-2019

   Ik wil net de eerste hap van mijn carpaccio de bœuf nemen als ik zoon aan de lijn krijg. Hij is...

   Lees meer...

  • Who's bad ? (152) Lydia Willemse 08-04-2019

   Hebt u Leaving Neverland gezien ? Ik wel of ik ook, zij het met tussenpozen. De vier uur durende...

   Lees meer...

  • Dialect (154) Machteld Berkelmans 06-04-2019

   Ik ben geboren in Tilburg, diep in het Brabantse land. Het land van de zachte g. Dat hoor je aan...

   Lees meer...

  • Wit (125) Robert Beernink 03-04-2019

   We hebben een groot tekort aan wit in ons land. Ho, voordat de radicalen hier de voordeur komen...

   Lees meer...

  • Alles voor niets geweest (162) Dorine Van der Marel 01-04-2019

   Jaren ben je bezig om je kinderen veilig en gezond groot te brengen. In hun prilste maanden geef...

   Lees meer...

 • maart 2019
  • Lekker door de modder (137) Machteld Berkelmans 30-03-2019

   Het baasje houdt niet van regen. Omdat het dan overal zo’n blubber wordt. Zelf houdt hij ook niet...

   Lees meer...

  • Energierekening (114) Robert Beernink 28-03-2019

   Met God als baas was de aarde het centrum van de schepping, daarna werden zon en mens het...

   Lees meer...

  • Cursiefjes (252) Lieven Vandekerckhove 26-03-2019

     Mijn boek, „In schuinschrift“ bundelt een aantal cursiefjes, die alle handelen over het wel en...

   Lees meer...

  • Selfie (166) Machteld Berkelmans 24-03-2019

   Met de komst van de smartphone is ook een heel bijzonder fenomeen ontstaan. Een fenomeen waar het...

   Lees meer...

  • Ontlijnen (162) Robert Beernink 22-03-2019

   Het is zo ingeburgerd dat je het pas door hebt als het niet gebeurt. Voorwaarde is dat je het zelf ook...

   Lees meer...

  • Barbie (187) Irma Moekestorm 20-03-2019

   Ik kan me niet heugen dat ik ooit een goede poppenmoeder was. Het enige dat ik me kan herinneren...

   Lees meer...

  • Kwantumtaal (135) Robert Beernink 18-03-2019

   In VPRO’s 2DOC was recentelijk ‘De Race’ te zien, over de ontwikkeling van de kwantumcomputer, met in...

   Lees meer...

  • Meelopen (145) john ten wolde 16-03-2019

   MEELOPEN Meelopen, omdat je geen eigen mening hebt? Al denk je van wel. Ga eens bij jezelf na......

   Lees meer...

  • Kalotjesclub (123) Robert Beernink 14-03-2019

   De Paus roept de leiders van de bisschoppenconferenties naar Rome om het eens diepgravend over...

   Lees meer...

  • sneeuw (211) Dorine Van der Marel 12-03-2019

   We hebben een wat koel onthaal in de Alpen als we ‘s avonds na vijf uur rijden moe aankomen. Het...

   Lees meer...

  • Maatneemland (137) Robert Beernink 10-03-2019

   Dit land is zo klein dat we alles en iedereen de maat kunnen nemen. Wie in de Verenigde Staten...

   Lees meer...

  • succes met de verhuizing (174) Dorine Van der Marel 07-03-2019

   Op weg naar de brievenbus kwam ik een dorpsgenote tegen. Nog voordat ik mijn mond open deed, zette zij...

   Lees meer...

  • Eeuwelingen (150) Robert Beernink 05-03-2019

   Onlangs vertoonde het onvolprezen geschiedkundig televisieprogramma Andere Tijden een compilatie...

   Lees meer...

  • Vrijheid, Gelijkheid en Big Brotherschap (112) wybo kuizenga 03-03-2019

   Ik vraag u af of u dat ook heeft. Dat je je afvraagt of de M in KLM, nu de M van Cora is? Cora van...

   Lees meer...

  • Voetballers (144) yves goudket 01-03-2019

   De voetballerij is de laatste 20 jaar enorm geevolueerd, niks is minder waar, net zoals alles...

   Lees meer...

 • februari 2019
  • Je zal het maar hebben (135) Machteld Berkelmans 27-02-2019

   Soms komen er toch wel eens programma’s op televisie waarvan je denkt, ja, daar moet ik even naar...

   Lees meer...

  • Cold War verdient geen Oscar (250) Reinder Veelinx 26-02-2019

   Regisseur Pawel Pawlikowski won met Ida een Oscar. Zijn Cold War werd twee keer genomineerd. Alle...

   Lees meer...

  • Komaf (144) Robert Beernink 24-02-2019

   Ik heb een DNA test laten uitvoeren om een indruk te krijgen van mijn afstamming. Dat is een...

   Lees meer...

  • neerslag (181) Dorine Van der Marel 22-02-2019

   Het was een slechte nacht, een heel slechte nacht. Uren na middernacht lag ik nog klaarwakker naar het...

   Lees meer...

  • Pianolastemming (114) Robert Beernink 20-02-2019

   In aanloop naar blue Monday op 21 januari voelt het weldadig ons wolkengrijze land, waar momenteel weinig te...

   Lees meer...

  • Er bij horen (151) Machteld Berkelmans 18-02-2019

   Een aantal jaren geleden heeft in China een, inmiddels volwassen, man zijn nier verkocht om met...

   Lees meer...

  • Samen boodschappen doen (119) Machteld Berkelmans 17-02-2019

   Ik stond in de supermarkt in de rij voor de kassa. Vrijdagmiddag, mijn laatste adres dus ik had de...

   Lees meer...

  • Kampioen (128) hans rol 16-02-2019

   Met een ongezonde spanning zit ik voor de buis. Ik wil graag zien hoe de kleinzoon van Poupou...

   Lees meer...

  • Robbie van Leeuwen - wat een verademing (140) Watze Witteveen 14-02-2019

   De Wereld Draait Door is al een paar jaar geen vaste kost meer in de vooravond. Daar waar ik...

   Lees meer...

  • Copulator (123) Robert Beernink 12-02-2019

   Er is geen enkel goed gebruik over dat niet onder vuur ligt. De zwartepietendiscussie is er zelf...

   Lees meer...

  • Lauwersoog - rampzalig (139) Watze Witteveen 10-02-2019

   Vrouw wilde iets leuks doen vandaag. Aangezien ik de laatste tijd niet in opperbeste stemming...

   Lees meer...

  • Wegen (183) Robert Beernink 07-02-2019

   Voornemens maken voor Nieuwjaar is flauwekul. Dat soort ambities is net als de horizon: die is er...

   Lees meer...

  • #Ceci n'est pas une sein (146) Inge Sleegers 04-02-2019

   Regelmatig heb ik gemengde gevoelens bij wat er in mijn newsfeed op facebook verschijnt. Posts van...

   Lees meer...

 • januari 2019
  • Waterlinie (172) Robert Beernink 31-01-2019

   Tussen het gesoebat over de kleur van de knecht, stabiliteit van de stint en valorisatie van...

   Lees meer...

  • De rat (210) Dorine Van der Marel 27-01-2019

   Het houtkacheltje brandt behaaglijk, de lampen zijn sfeervol gedimd en op de televisie legt Lubach helder...

   Lees meer...

  • Geniaal (185) Robert Beernink 23-01-2019

   Erkend China kenner Ruben Terlou vindt het geen verrassing dat in dat land voor het eerst...

   Lees meer...

  • Een Aanrader! (143) Emily Puck 19-01-2019

   Merci Liliane, voor deze kop. Het doet veel, en het is belangrijk, veel belangrijker dan het...

   Lees meer...

  • Bedekking (197) Robert Beernink 15-01-2019

   Het wettelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding polariseert naar een discussie over...

   Lees meer...

  • Klaar voor het nieuwe jaar (152) Titia Bosma 11-01-2019

   01-01-2019, 09.56 uur, een app van mijn schoonzus. 'Net niet in het oude jaar, maar nu eindelijk...

   Lees meer...

  • Erbarmen (181) Robert Beernink 07-01-2019

   In de aardige quiz Met Het Mes Op Tafel van Omroep Max vraagt de heerlijk anachronistisch gecaste...

   Lees meer...

  • 'Dag van...' (365) Lieven Vandekerckhove 03-01-2019

       In de krant vernam ik vanmorgen dat het vandaag wel een heel bijzondere dag is. Geen feestdag,...

   Lees meer...

 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
  • Omvallen ziekenhuizen. (155) Brigitte de Jong 30-10-2018

   Geschokt vernam ik het nieuws dat MC Slotervaart en de IJsselmeer ziekenhuizen op de fles zijn....

   Lees meer...

  • De kus (311) Heleen van Beek 27-10-2018

   In Nederland is het de gewoonte om elkaar drie kussen op de wang te geven, meestal beginnend op de...

   Lees meer...

  • Lateraal (186) Robert Beernink 24-10-2018

   Lateraal valt in een verzameling woorden die door zowel hun schrijfwijze als klank intrigeren. De...

   Lees meer...

  • De ‘kledders’ van Twan Huys en Jeroen Pauw (248) Han Maas 20-10-2018

   Twan Huys heeft de presentatie van RTL Late Night van Humberto Tan overgenomen omdat de...

   Lees meer...

  • Smaak (244) Robert Beernink 17-10-2018

   Valt over smaak te twisten? Chubby Checker zou dat volmondig met ‘ja’ hebben beantwoord. Ons oude...

   Lees meer...

  • Zombie (218) Luc van de Wiel 14-10-2018

   Als ik even opkijk, zie ik een zombie langs fietsen. Tergend langzaam fietst ze me voorbij, haar...

   Lees meer...

  • Perspectief (217) Robert Beernink 11-10-2018

   Mijn redacteur op de uitgeverij hamert voortdurend op adequaat schrijfperspectief en accuratesse...

   Lees meer...

  • Besef is alles, zonder besef bestaat niets (207) Jim Beta Beta 08-10-2018

   1 Besef is alles, zonder besef bestaat niets. We zien onszelf als beschaafd, maar zijn we dit ook? Hoe...

   Lees meer...

  • Fitwit (222) Robert Beernink 05-10-2018

   Onlangs werd in Den Haag een of andere smuck gearresteerd omdat hij voorbereidingen zou treffen...

   Lees meer...

  • Queen of Crime (236) Cisca Keesman 02-10-2018

   “Is ze nou nóg niet begonnen?” Een miss Marple-achtige vrouw met een hoedje op vraagt het me op...

   Lees meer...

 • september 2018
  • Zielkijker (203) Robert Beernink 29-09-2018

   Coen Verbraak heeft het beste tot het einde bewaard: het moment waarop de ziel zelf zich moet...

   Lees meer...

  • Wetenschappelijke slagers (162) Edith E (©Inspiratiewater) 26-09-2018

   Gisteren, 28 augustus 2018, heb ik me weer eens flink zitten opwinden over een nieuwtje in de...

   Lees meer...

  • Geweten (158) Henk van Veen 23-09-2018

   De fractievoorzitter van de Christen Unie (C.U.), Gertjan Segers, verwerpt de afschaffing van de...

   Lees meer...

  • Lokeend (206) Robert Beernink 20-09-2018

   De vijf vijfjes van de Staatsloterij branden in mijn binnenzak. Ik werp een blik naar binnen....

   Lees meer...

  • Varen (223) Henk van Veen 17-09-2018

   Varen op de Linge. De tocht in de haven van Leerdam. Het is zomer, het is erg warm 30°+....

   Lees meer...

  • GraaiGabbers (211) Robert Beernink 14-09-2018

   Ik moet iets bekennen: een geschil met het dorpstoneel brengt ons voor het hekje en begint op mijn...

   Lees meer...

  • Wielrenners hebben geen drinkpauze (231) Bas Oosterlaken 10-09-2018

   Ik zat met de familie te kijken verbaasd naar de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en PSV....

   Lees meer...

  • BlokBuster (212) Robert Beernink 05-09-2018

   Ik ken onze Minister van Buitenlandse Zaken nog uit zijn tijd bij De Bank. Behalve wat magerder,...

   Lees meer...

 • augustus 2018
  • Vrienden en familie (213) Trijntje Lamein 30-08-2018

   Soms heb je vrienden die als familie zijn. En soms ook heb je familie die niet eens vrienden van...

   Lees meer...

  • ©ZinderZinnen (194) Robert Beernink 25-08-2018

   Na een korte wandeling door de binnenstedelijke hittegolf glip ik de boekhandel binnen. Inkoper...

   Lees meer...

  • Alpha hulp -Huishoudelijke werkster (284) Gerard Treffers 21-08-2018

   Een alfahulp is iemand die in Nederland ingezet wordt voor het verlenen van huishoudelijke hulp....

   Lees meer...

  • Komkommertijd (231) Robert Beernink 16-08-2018

   Vroeger wisten we het van tevoren: zodra het buiten heet is, dansen de journalisten op de...

   Lees meer...

  • Verzamelwoede (286) Cisca Keesman 11-08-2018

   ‘Dat gaat hem niet worden, mevrouw’. Hij staat voor me met een beschuldigende blik in zijn ogen....

   Lees meer...

  • Stamtafel (256) Robert Beernink 07-08-2018

   De afbladderende bruine kroeg is gevuld met de opeengepakte weeïge geur en smaak van een niet...

   Lees meer...

  • Carmiggelt achterna (212) Kathelijne De Brauwer 04-08-2018

   Ze klampt zich vast aan de tapkast als aan de laatste strohalm. Ze is van kop tot teen gehuld in...

   Lees meer...

  • 65+ crisis (384) Gerard Treffers 02-08-2018

   Iedereen kent de grote trauma’s in zijn leven. Het begint al met de geboorte, als je met alle...

   Lees meer...

 • juli 2018

Hoogste beoordeelding:

Boekentip

Top 10 : Meest gelezen

BookBuster