Voor schrijvers, door schrijvers
Blog

Column

Aantal gepubliceerde inzendingen: 658

Gezond verstand

Veel spreekwoorden waarin het woord verstand voorkomt hebben meestal betrekking op onwetendheid. Wat te denken van: Daar staat mijn verstand bij stil = daar snap ik niets van; Dat gaat mijn verstand te boven= dat is te ingewikkeld voor mij; Het verstand komt met de jaren = op oudere leeftijd begrijp je het beter; Het verstand komt met het ambt = al doende leert men (of ervaring is de beste leermeester).

Interessant wordt het vanzelfsprekend als ook nog blijkt dat je met onwetendheid geluk afdwingt, getuige het spreekwoord: Hoe minder verstand, hoe gelukkiger hand = de domste mensen hebben vaak het meeste geluk.

Waar is al dat studeren dan nog goed voor en wat moeten docenten met deze wetenschap. Waarom streven we eigenlijk naar meer verstand als dat streven tot “minder geluk” kan leiden. En wat blijft er dan nog over van het spreekwoord dat je geluk af kan dwingen.

Volgens het Prisma woordenboek ‘Spreekwoorden verklaard’, is een spreekwoord een waar woord. Een leek zal zich misschien hierin kunnen vinden, een wetenschapper zal bij deze uitspraak zeker zijn bedenkingen hebben, zijn schouders ophalen of als een bezetene het tegendeel proberen te bewijzen dan wel het begrip ‘waar’ ter discussie stellen. In het handwoordenboek van Van Dale staat: "een spreekwoord is een kernachtige, vaste uitspraak die een waarheid of wijsheid uitdrukt en die telkens weer toegepast wordt op zich voordoende situaties en verschijnselen." (onderstreping toegevoegd door schrijver dezes). De nuance zit hem in het woordje ‘een’. Het gaat niet om de waarheid, maar om een waarheid.

In het hoger onderwijs gaat het vaak niet alleen om waar of niet waar. De vraag is of informatie evidence based is getuige onderstaande dialoog van een docent met een student:

‘Wat je me nu vertelt, Is dat evidence based?’

‘Heb geen idee meneer, doet dat ertoe, het idee is toch prima.’

‘Zelf blijven denken is prima, maar jouw idee wijkt ver af van dat wat anderen ervan vinden.’

‘Waarom denken mensen toch altijd dat wetenschappers alles beter weten dan anderen. Zij zijn toch ook maar gewone mensen met ideeën en denkfouten’

‘Klopt, maar zij hebben er waarschijnlijk iets beter en in ieder geval langer over nagedacht. Er is geen enkele reden om ze niet te geloven.’

‘Nou meneer, dat weet ik zo net nog niet. De afspraken die ze zelf hebben gemaakt over methodologie en statistiek, geven hen gelijk. Zo kan ik het ook. Met jezelf iets afspreken en dan roepen dat het waar is.’

‘Dus jij denkt dat wetenschap zijn eigen waarheid bedenkt?’

‘Ja meneer, alles is gemanipuleerd, waarheid bestaat niet.‘

‘Nou, wen er maar aan. Als je uitspraken afwijken van de geldende norm, dan keur ik ze af.’ 

De laatste opmerking van de docent is gelijk een dooddoener. Het is hetzelfde als de man die na een felle discussie een ander nog niet heeft kunnen overtuigen met zijn argumenten en het gesprek besluit met: ‘Geloof me nou maar, het is gewoon zo.’ Wat een verstand. 

Dit artikel delen?
Auteur: ©Eelco Visser
Klik op de naam of afbeelding van de auteur voor meer informatie.
Hits: 224
Publicatie op .
Tags: Columns
 
  Meer van deze schrijver:

Geef een waardering voor: "Gezond verstand"

Geschreven door Eelco Visser . Geplaatst in Column.
Klik op de naam of afbeelding van de auteur voor meer informatie.

Jouw feedback hier?

Dat is mogelijk met een waardering en/of jouw commentaar te geven.
Ook kun je reageren op commentaar van anderen.
 
Periodiek verwijderen we 'oudere' inzendingen o.b.v. geen of lage waarderingen. Door een waardering te geven bepaal jij dus mede de continuïteit in publicatie van een inzending!