Voor schrijvers, door schrijvers

Column

Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos. Columns zijn wat minder uitgebreid en graven doorgaans minder diep dan essays, maar gaan verder dan de meeste cursiefjes.

401 Hits

Publicatie op:
Gezond verstand

Veel spreekwoorden waarin het woord verstand voorkomt hebben meestal betrekking op onwetendheid. Wat te denken van: Daar staat mijn verstand bij stil = daar snap ik niets van; Dat gaat mijn verstand te boven= dat is te ingewikkeld voor mij; Het verstand komt met de jaren = op oudere leeftijd begrijp je het beter; Het verstand komt met het ambt = al doende leert men (of ervaring is de beste leermeester).

Interessant wordt het vanzelfsprekend als ook nog blijkt dat je met onwetendheid geluk afdwingt, getuige het spreekwoord: Hoe minder verstand, hoe gelukkiger hand = de domste mensen hebben vaak het meeste geluk.

Waar is al dat studeren dan nog goed voor en wat moeten docenten met deze wetenschap. Waarom streven we eigenlijk naar meer verstand als dat streven tot “minder geluk” kan leiden. En wat blijft er dan nog over van het spreekwoord dat je geluk af kan dwingen.

Volgens het Prisma woordenboek ‘Spreekwoorden verklaard’, is een spreekwoord een waar woord. Een leek zal zich misschien hierin kunnen vinden, een wetenschapper zal bij deze uitspraak zeker zijn bedenkingen hebben, zijn schouders ophalen of als een bezetene het tegendeel proberen te bewijzen dan wel het begrip ‘waar’ ter discussie stellen. In het handwoordenboek van Van Dale staat: "een spreekwoord is een kernachtige, vaste uitspraak die een waarheid of wijsheid uitdrukt en die telkens weer toegepast wordt op zich voordoende situaties en verschijnselen." (onderstreping toegevoegd door schrijver dezes). De nuance zit hem in het woordje ‘een’. Het gaat niet om de waarheid, maar om een waarheid.

In het hoger onderwijs gaat het vaak niet alleen om waar of niet waar. De vraag is of informatie evidence based is getuige onderstaande dialoog van een docent met een student:

‘Wat je me nu vertelt, Is dat evidence based?’

‘Heb geen idee meneer, doet dat ertoe, het idee is toch prima.’

‘Zelf blijven denken is prima, maar jouw idee wijkt ver af van dat wat anderen ervan vinden.’

‘Waarom denken mensen toch altijd dat wetenschappers alles beter weten dan anderen. Zij zijn toch ook maar gewone mensen met ideeën en denkfouten’

‘Klopt, maar zij hebben er waarschijnlijk iets beter en in ieder geval langer over nagedacht. Er is geen enkele reden om ze niet te geloven.’

‘Nou meneer, dat weet ik zo net nog niet. De afspraken die ze zelf hebben gemaakt over methodologie en statistiek, geven hen gelijk. Zo kan ik het ook. Met jezelf iets afspreken en dan roepen dat het waar is.’

‘Dus jij denkt dat wetenschap zijn eigen waarheid bedenkt?’

‘Ja meneer, alles is gemanipuleerd, waarheid bestaat niet.‘

‘Nou, wen er maar aan. Als je uitspraken afwijken van de geldende norm, dan keur ik ze af.’ 

De laatste opmerking van de docent is gelijk een dooddoener. Het is hetzelfde als de man die na een felle discussie een ander nog niet heeft kunnen overtuigen met zijn argumenten en het gesprek besluit met: ‘Geloof me nou maar, het is gewoon zo.’ Wat een verstand. 


Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Gezond verstand"