Voor schrijvers, door schrijvers
Blog

Column

Aantal gepubliceerde inzendingen: 668

Feministisch Protectionisme

Er was een tijd, nog niet eens zo lang geleden, dat onze vrouwen niet veel in de melk te brokkelen hadden. De wereld was een mannenwereld, waarin mannen de besluiten namen die de maatschappij vormden. Toen kwamen in de jaren 60 van de vorige eeuw de Provo’s die zich niet konden vinden in de besluiten van de mannenwereld, voornamelijk onder invloed van drugs als marihuana en LSD, maar ook de Dolle Mina’s die graag “Baas in Eigen Buik” wilden zijn; een licht seksuele inslag dus. Vrouwen wilden niet langer het speeltje van de mannen zijn.

Ziehier de wereld in een notendop in die periode: mannen maakten de dienst uit, vrouwen moesten beschikbaar zijn voor seks voor ongehuwden en voor gezinsvorming en opvoeding voor gehuwden, waarbij ook de christelijke kerk een duit in het zakje deed.

De tijden zijn veranderd. In pakweg 60 jaar zijn de rollen omgedraaid en is de maatschappij vooral feministisch geworden, waarbij de vrouwen dus de dienst uitmaken. Nog niet in alles, wel het meeste. En de maatschappij geniet! Ook vele mannen vinden het uitstekend dat het zo is gelopen en moedigen vrouwen aan om nóg meer deel te nemen in de maatschappij en de thuistaken te laten voor wat ze zijn – misschien dat mannen die dat kunnen overnemen, tenslotte zijn er in die tijd ook enorm veel homofielen (m/v) bijgekomen die het ook niet zo hebben op het zwaardere werk, al zijn huishoudelijke taken ook weer niet de lichtste maar met een glaasje sherry of witte wijn in de geregelde pauzes ook weer goed te doen.

Overal waar je kijkt is het vrouwen wat de klok slaat. Op TV is het vaak een heksenketel van vrouwen die met veel te luide stem door elkaar heen praten, waarbij de woorden met een “a” erg worden aangescherpt. Ook valt op dat de stemmetjes zijn veranderd, het lijken af en toe wel Mickey Mouse-stemmetjes! Hoog in frequentie en vooral ook in decibellen laten de dames van zich horen, de enkele man volkomen links laten liggend en geen kans geven ook maar een zinnig woord uit te brengen. Niet dat de dames iets zinnigs te zeggen hebben, maar ja, ze hebben het voor het zeggen en vallen elkaar niet af, in welke situatie dan ook. Tegenspreken is er zelden bij, wel meespreken en onderwijl een andere kant ter tafel brengen waardoor het primaire onderwerp op de achtergrond wordt gedrukt. Ook het verleggen van de klemtonen is toonaangevend geworden, waardoor mensen elkaar niet meer kunnen begrijpen zonder eerst de concentratie te verleggen naar “wat zegt ze nu weer?”.

Vrouwen in het onderwijs, vrouwen in de zorginstellingen, vrouwen in de regering, in overgrote getale zijn zij aanwezig en zetten de toon, gevoed door onderbuikgevoelens, ook waar de realiteit anders aangeeft. Besluitvorming die na een korte tijd weer wordt teruggedraaid of gewijzigd, en daarna weer, en weer, leveren geen eenduidige besluitvorming en al die veranderingen geven niets dan onbegrip. Kijk naar de boerenprotesten, ze hebben gelijk dat er steeds weer andere richtlijnen komen, zelfs nog voordat de vorige goed en wel in werking zijn getreden. In de rest van de maatschappij is het niet anders. De politie functioneert niet meer, een rijbewijs is niet meer te bemachtigen door chaos in de administratie, ga maar door; sla de krant op en in één oogopslag zie je het nieuws waarbij de maatschappij niet meer functioneert zoals dat eerder wel het geval was. Veranderingen op veranderingen liggen daaraan ten grondslag, niet gehinderd door kennis van zaken, gevoed door de onderbuik. CO2, stikstof, PFAS, defensie, immigratiebeleid, het maakt niet uit, ze zijn overal prominent aanwezig. Zelfs het beleid rond het coronavirus heeft alle tekenen van het creëren van totale chaos door foute besluitvorming, meest doordat de materie mentaal niet wordt begrepen, althans zo lijkt dit voor de bèta-man die zich vastklampt aan realiteiten die meetbaar en reproduceerbaar zijn.

Overal slaan de vrouwen door en er is geen halt mogelijk, nee, ze worden van regeringswege zelfs aangemoedigd en voorgetrokken boven reëel functionerende mannen; van het vrouwelijke geslacht zijn is voldoende om topposities te bekleden, intelligent geschikt of niet – een besluit vooral door vrouwen genomen.

Velen hebben de gang naar de rechtbank gevolgd om de chaos waaraan men werd blootgesteld gecorrigeerd te krijgen en kregen nul op het rekest: er zijn veel te veel vrouwen in de rechtspraak en ze vallen geen enkele andere vrouw in welke positie dan ook af. De redenatie gaat soms van: “nee, we hebben de protocollen niet gevolgd omdat er geen tijd genoeg was om ze te bestuderen (lees: we begrijpen maar de helft), maar achteraf bezien zou het resultaat niets anders geweest zijn als we dat wél hadden gedaan.” De werkwijze is dus van geen belang, het resultaat telt slechts.

Dit is hetzelfde als dat ik met mijn auto door het rode licht rijd en na aanhouding tegen de agent zeg dat als het licht op groen had gestaan ik ook hier had gestaan, dus het resultaat is precies hetzelfde, waar praten we dan over! Ik denk dat de agent ernstig aan mijn intelligentie zal gaan twijfelen en overwegen of ik überhaupt nog verder mag rijden.

Maar het wordt door de rechter (v) geaccepteerd en er volgen geen correcties op het gevolgde beleid, zodat zij carte-blanche hebben om te doen en te laten wat zij willen en er niet verantwoordelijk voor worden gehouden als het misgaat.

Zo lusten we er nog wel een paar, denk ik dan, maar de indoctrinatie van het vrouwenheiligdom zit al veel te diep om ook daaraan maar iets te kunnen veranderen.

Doordat de rechtsgang niets meer oplevert komen er steeds meer demonstraties, onvermijdelijk, want er blijft niets over!

Af en toe verlang ik dan toch weer even terug naar die fijne jaren 60 van de vorige eeuw, waarin we heerlijke muziek creëerden die zelfs nu, na meer dan 50 jaar, nog steeds wordt beluisterd op de radio, en waarin er maatschappelijke besluiten werden genomen die veelal hout sneden en niet na een paar maanden werden gewijzigd.

Nu klinkt dit allemaal vrouwonvriendelijk, zal mij worden verweten, wat zeker niet de bedoeling van deze column is, maar duidelijk moet zijn dat waar het de bedoeling steeds was om mannen en vrouwen als gelijken te behandelen dit station ver is gepasseerd en vrouwen de hoogste boventoon voeren die door feministische protectie van elkaar oncorrigeerbaar is geworden, met negatieve gevolgen voor de samenleving. Dáárover heb ik het hier.
Dit artikel delen?
Auteur van dit artikel:
© Harmen Sneer
Klik op de naam of afbeelding van de auteur voor meer informatie.
Hits: 308
Publicatie op .
Tags: Columns

Geef een waardering voor: "Feministisch Protectionisme"

Geschreven door Harmen Sneer . Geplaatst in Column.
Klik op de naam of afbeelding van de auteur voor meer informatie.
15.08.20
Feedback:
Ach ja, de problemen in de wereld... Dat is een interessant thema!
Ze werden al eens veroorzaakt door de Joden, door de Roma, door de kleurlingen en elders juist door de blanken.
Wie iets heeft geleerd van de geschiedenis, kan weten dat het niet zo eenvoudig is. De problemen beginnen bij onszelf.
De oplossing trouwens ook.
Maar schelden is makkelijker dan zelf iets proberen te doen.
  • Lezenswaardig:
    40%
Show more
2 van de 2 lezers vond deze review nuttig
15.08.20
Feedback:
Beste Harmen, je geeft in je laatste alinea aan dat je het niet vrouwonvriendelijk bedoelt. Echter, zowel uit je toon van het stuk als uit de tekst, stel je je duidelijk op het standpunt dat er teveel vrouwen teveel te zeggen zouden hebben en dat veel problemen door vrouwen veroorzaakt zijn. Het behoeft geen uitleg dat ik als vrouw geen prettig gevoel bij je stuk krijg. Maar los daarvan, veel van wat je zegt klopt helemaal niet. Kijk naar de sportwereld: Formule 1, voetbal, wielrennen. Etc. Mannenwereld. Leidinggevenden? Meestal mannen. Politiek? Meer mannen. Defensie? Mannen. Zakenwereld? Mannen. De sectoren die jij noemt hebben vrouwen altijd al gedomineerd qua aantal maar niet aan de top. En dat er meer problemen zijn in de wereld door vrouwen? Waar haal je het vandaan. Verder sluit ik me aan bij Criticopunt: ik mis de humor maar ik mis ook de “oplossing” zoals jij voor “het probleem” (voor zover die er is, maar uit jouw verhaal blijkt de vrouw een groot probleem te zijn) graag zou zien. Enne: een enkele reis Venus is geen oplossing. ?
Grammatica & Spelling:
Voldoende
  • Lezenswaardig:
    40%
Show more
2 van de 2 lezers vond deze review nuttig

Jouw feedback hier?

Dat is mogelijk met een waardering en/of jouw commentaar te geven.
Ook kun je reageren op commentaar van anderen.
 
Periodiek verwijderen we 'oudere' inzendingen o.b.v. geen of lage waarderingen. Door een waardering te geven bepaal jij dus mede de continuïteit in publicatie van een inzending!

Nu te koop...