Voor schrijvers, door schrijvers

Column

Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos. Columns zijn wat minder uitgebreid en graven doorgaans minder diep dan essays, maar gaan verder dan de meeste cursiefjes.

524 Hits

Publicatie op:
KEUZESTRESS
Weken voor de landelijke verkiezingen bestudeer ik de programmapunten van alle politieke partijen en volg geamuseerd de talrijke discussies op de televisie. Als uiteindelijk de grote debatten plaatsvinden en de verschillende standpunten sterk worden belicht, dan krijg ik last van keuzestress. Twee partijen hebben mijn voorkeur, maar ik word gedwongen te kiezen.

Terwijl daarnaast standpunten van andere partijen me af en toe ook aanspreken. Ik zie wel iets in de maatschappelijke dienstplicht. Van mij mag absoluut meer geld worden gestoken in de bestrijding van cybercrime. De enorme uitgaven van Brussel en met name Straatsburg riekt inderdaad naar pure geldverspilling. Ik ben voor afschaffen van de eigen bijdrage in de zorg en vind korten op de pensioenuitkeringen een oneerlijke oplossing. De generatie die rond deze tijd AOW mag ontvangen, heeft al genoeg tegenslagen achter de kiezen. Grote recessies in 1974, 1981, 2008 en daarbij hebben ze ook nog eens een kwart eeuw maandelijks VUT premie afgedragen, tot opeens het hele gebeuren werd afgeschaft. Jarenlang zijn ze dus slechts financier geweest voor de generatie boven hen.

Uiteraard vind ik aandacht voor het milieu een must. We kunnen niet doorgaan met vuile troep uitstoten, stapels plastic in de zeeën mikken en de aarde leegroven. Toch de huidige absurde klimaatvoorstellen gaan me echt te ver. In mijn opinie wordt niet het klimaat maar de geldverslindende lobby hier beter van. Dus een flinke pot duiten naar bijvoorbeeld studenten van Delft en Wageningen voor innovatieve ideeën, lijkt me een veel beter plan.

Helaas mag ik slechts één vakje rood kleuren. Mijn volledige stem gaat naar een partij waar ik niet volledig achtersta. Vandaar mijn dringend verzoek aan de regering om de wet van het stemrecht te herzien. Geef me de kans echt te kiezen door drie vakjes in te vullen. Onderverdeeld: 50% op de partij waar ik het meest achtersta en twee maal 25% op partijen waar ik een stukje mee eens ben. Hierin te variëren moet mogelijk zijn. Dus de mensen die honderd procent achter één partij staan, kunnen daar gewoon drie keer voor kiezen.

Volgens mij helpt dit stelsel in het proces van de coalitievorming. Bovendien zie ik als voordeel dat stemmen naar toekomstige opportunistische partijen wat genuanceerder worden. De ontevreden stemmer kan zich uiten, maar hoeft niet geheel zijn/haar stem op te hangen aan een nieuwe partij, waarvan hij/zij ook niet weet of die wel hun beloften waarmaken.

Kan ik over dit idee het standpunt van de politieke partijen voorspellen?
CDA, Christenunie en SGP Zij zijn gewend te denken in de drie eenheid. Hier verwacht ik geen tegenstand.
VVD De volkspartij voor vrijheid en democratie zal het vast in overweging nemen.
PvdA Zij vinden drie nadrukkelijke rode stippen van hun trouwe achterban waarschijnlijk een geweldig vooruitzicht.
D66 Dit plan komt aardig in de richting van hun originele referenda gedachtegoed.
PVV Zal tegen zijn. Drie oneliners aanstippen is wel erg vermoeiend.
Forum van democratie Hoe zij hierover denken is voor mij difficile dictu.
Groen Links Past dit bij het eenkleurig beleid?
SP Willen zij überhaupt delen met andere partijen?
Denk Zoekt balans in de samenleving, dus deze partij zal zeker achter mijn voorstel staan.
Partij voor de Dieren en 50Plus Positief. Ze hebben momenteel wel vaak de sympathie van de kiezer, maar voor een hele stem zijn ze teveel gericht op één doelgroep. Door drie keuzestelsel stijgt hun kans op meer zetels.

Voorlopig vind ik het een goed idee. Maar ja, wie ook?

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "KEUZESTRESS"