Voor schrijvers, door schrijvers
Column
469 publicaties

Ook jouw artikel is welkom en meedoen is gratis.

Column

Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos. Columns zijn wat minder uitgebreid en graven doorgaans minder diep dan essays, maar gaan verder dan de meeste cursiefjes.

135 Hits

Publicatie op:
Een Beter Scenario
Van mij mag opa Joe gerust wederkeren in het Witte Huis. Mits hij het verkiezingsprogramma van opa Bernie uitvoert, een manifesto waar een meerderheid van de Amerikanen zich in kan vinden. Zo ontwijkt hij de valkuil waar zijn voormalige baas intrapte, die zijn oor te luister legde bij dezelfde Wall Street Boys die de crisis van 2008 hadden veroorzaakt.
 
Zo’n gek idee is dit niet. In de jaren ’50 en ’60 werd de politiek in veel Westerse landen gedomineerd door conservatieve staatsmannen (Eisenhower, De Gaulle, Adenauer), onder wiens leiding de naoorlogse welvaartsstaat werd opgetuigd. Omgekeerd hebben veel sociaaldemocraten (Clinton, Blair, Mitterand, Schröder) sinds de jaren ’90 keer op keer hun steun verleend aan de afbraak van diezelfde welvaartsstaat.
 
Sinds de coronapandemie zien we die klepel weer de andere kant opslaan; ineens wedijveren links en rechts over wie dit bezuinigingsbeleid het fanatiekst ten grave kan dragen. Al wijzen hun daden niet altijd in die richting.
 
Ik wil maar zeggen: u moet al dat drama over ideologische kleuren met een korrel zout nemen. De toneelspelers mogen elkaar dan voor rotte vis uitmaken, maar ze lezen dikwijls hetzelfde script. We zouden wat vaker dit script in de schijnwerpers mogen zetten, en het podium te laten voor wat het is. Opdat we samen een beter scenario kunnen schrijven.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Een Beter Scenario"