Voor schrijvers, door schrijvers

Column

Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos. Columns zijn wat minder uitgebreid en graven doorgaans minder diep dan essays, maar gaan verder dan de meeste cursiefjes.

404 Hits

Publicatie op:
Dilemma(2).

Terwijl op IC afdelingen artsen vechten voor het leven van mensen, die het slachtoffer zijn geworden van het Coronavirus en er al een aantal dagen 100 of meer slachtoffers/dag te betreuren zijn, hoorde ik op de televisie in de afgelopen week verschillende gasten, waaronder de voorzitter van VNO-NCW, Hans  de Boer, in praatprogramma’s pleiten voor meer aandacht voor de economie.

Gisteravond ging een gast bij OP1 zelfs zover dat het tijd werd om beperkende maatregelen weer op te heffen. Hij vertelde, zonder blikken of blozen, dat tijdens de griepepidemie in 2018 zo’n 10.000 mensen overleden waren en dat toen ook niet het hele land was platgelegd. De economie draaide gewoon door. Het kwam er in feite op neer dat we meer slachtoffers maar voor lief moesten nemen. De presentatrice wilde het woord immoreel nog niet in de mond nemen, maar aan het gezicht van de virologe van UMC was te zien dat ze met kromme tenen aan tafel zat.

Zeker de coronacrisis zal tot veel economische schade leiden, hoe langer de crisis duurt. Iedereen zal daarvan de gevolgen ondervinden. Is het niet nu, dan wel in de komende jaren waarin ongetwijfeld bezuinigingen of belastingverhogingen nodig zullen zijn. Het is een dilemma voor Rutte c.s.  Toch zegt mijn gezond verstand, laat onze beleidsbepalers proberen het aantal slachtoffers zo laag mogelijk te houden. Ik wens hun veel wijsheid toe in deze moeilijke tijd.


Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Dilemma(2)."