• Column
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Column

  Column

  434 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Blog

  255 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  434 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  520 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  277 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1146 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  410 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  36 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  24 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1038 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  120 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Sociotoop en survival

In één van de talloze natuurprogramma’s die onze tv rijk is, werd laatst ingegaan op het karakter van de koolmees. Nu is het natuurlijk puur toeval dat we in het kabinet een minister van die naam hebben, maar de observaties in dat programma stuurden de gedachten ongewild toch richting politiek.

Koolmezen zijn – net als mensen – behept met een karakter, en de ene koolmees is de andere niet. Er is een categorie die wat schuchter en terughoudend is, en vooral op zijn hoede is voor rovers. Ze worden minder snel opgegeten, maar overlijden eerder aan stress. De tweede categorie moet dateren uit de jaren zeventig van de vorige eeuw: het begrip assertiviteit is ze in de snavel bestorven. Ze lopen meer risico om opgevreten te worden, maar stress is ze vreemd. Voor hen is de drukke stad, met zijn geringe aantal natuurlijke vijanden en zijn overvloed aan buitenkansjes, een ideale leefomgeving. Waar de koolmees op het platteland het moet hebben van oppassen en nijver foerageren, zo gedijt de koolmees in de stad het best met lef en een grote bek.

Als Darwin in deze tijd geleefd had en niet helemaal naar de Galapagos-eilanden was afgereisd, dan had hij ook hier kunnen zien hoe een veranderend biotoop geleidelijk een nieuwe soort schept. Het platteland verstedelijkt, de verscheidenheid van voedsel en vijanden maakt meer en meer plaats voor de eentonigheid van veiligheid en overvloed. Tegelijkertijd leggen koolmezen met een schuchterder natuur het meer en meer af tegen hun brutalere soortgenoten. En na een aantal generaties – in koolmeestermen enkele decennia – is de aard van het beestje een andere geworden.

Dat geldt niet alleen voor koolmezen. In ons democrtatisch bestel eigenen hele cohorten adviseurs en managers zich een steeds groter deel van het culturele en maatschappelijke territorium toe. Een groeiend aantal “professionals” moet het vooral hebben van het gekwetter en getwitter van de uitdelers van subsidies, posities en andere emolumenten. Zoals de brutale koolmees liever aanschuift aan een goedgevulde cafetafel met restjes dan nijver naar larven en zaden te gaan zoeken, zo produceert deze maatschappelijke ondersoort geen kunstwerken of onderzoeken, maar “beleidsdocumenten die de weg daarvoor vrij moeten maken”. 

Daarbij is geen spake van boos opzet of kwade trouw: het is gewoon een kwestie van “survival of the fittest”. Desgevraagd zou de brutale koolmees waarschijnlijk stijf en strak volhouden dat de essentie van het bestaan nijver foerageren is en voortdurend op je hoede zijn, ondanks het luxe leventje dat hij leidt. Zo zal ook de wetenschapper, kunstenaar of politicus die zich "met adviestaken bezighoudt" volhouden dat het in het door zijn advies getroffen vakgebied draait om talent, gedrevenheid en idealen. Waarschijnlijk heeft hij of zij niet eens in de gaten hoe groot de aangerichte schade is voor de noest doorploeterende kunstenaars, wetenschappers, idealisten. Het biotoop bepaalt welke koolmezen de meest geschikte overlevers zijn, en de overlevers zelf valt niets te verwijten.

Net als de brutale koolmezen volgen de leden van de beleidsbepalende kaste de beste overlevingsstrategie in hun biotoop, al zou “sociotoop” misschien een beter woord zijn. Als voedsel en veiligheid eenmaal zijn gewaarborgd blijft er bij ons mensen nog genoeg om te wedijveren over. Gesprekken, nieuws, reclame, amusement, ons hele bestaan is doortrokken van het belang dat wij hechten aan het aanzien van onze soortgenoten. Kruimels van tafel snaaien, een andere koolmees verdringen of luid scheldend op een vensterbank zitten is gewoon een manier om te scoren in de strijd om het bestaan, en datzelfde geldt voor het maken van beleidsplannen en adviezen die hele maatschappelijke sectoren ontwrichten. De kaalslag die dat op maatschappelijk en cultureel gebied aanricht is een bijkomstig effect – niet erger dan de invasie van exotische planten en dieren die onze autochtone fauna en flora verdringen. “Collateral damage” heet dat in beleidsmakerstaal. 

Natuur heeft geen boodschap aan intrinsieke waarde of waardigheid, maar vestigt zich en verdringt waar het biotoop het toestaat. Wat zouden we beleidsadviseurs en -makers dan voor verwijten kunnen maken? Net als de invasieve exoten in de natuur profiteren zij van de gunstige omstandigheden. Een constant wassende stroom van beleidsplannen, adviezen nota’s, commissies en organen is daar het bewijs van. De vertegenwoordigers van de nieuwe ondersoort doen hun best, en zowel het applaus van de principalen als het steeds nadrukkelijker stempel dat zij op allerlei maatschappelijke terreinen drukken bewijst dat ze het tij mee hebben. We leven in een democratie en dit sociotoop hebben we “met zijn allen gewild”. In de natuur en in het bestuur heeft degene die het langst overeind blijft de toekomst. 

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Sociotoop en survival"

© Bob de jong
02.07.20
Feedback:
Correctie ivm oude waarderingen
 • Kwaliteit
  3/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: