• Column
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Column

  Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Blog

  253 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1145 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  411 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  25 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1044 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  972 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  122 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Democratie
 
Democratie betekent letterlijk: volken heersen. Het is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening.
In het westen kiezen we voor deze bestuursvorm omdat zij de minst slechte vorm van besturen is. Het valt, wat mij betreft, vanzelfsprekend te prefereren boven een fascistische bestuursvorm of bijvoorbeeld een communistische vorm.
Tot dusverre dan. Staat het oude Griekse systeem nog wel zo sterk in deze tijd? Het wankelt de laatste jaren zichtbaar. Democratie kan alleen bestaan en functioneren wanneer de minderheid zijn verlies respectvol kan nemen en de meerderheid de winst evenzo respectvol kan delen.
Na de oorlog was men de mening toegedaan dat sterk rechtse overtuigingen zich nooit meer zouden moeten kunnen nestelen in ons vrije, liberale gedachtengoed.
Elke neiging tot rechts, of rechtser dan gewenst, werden de kop ingedrukt.
En tot op zekere hoogte werkte dit, of leek dit ook te werken.
Maar omdat vrijheid een democratisch principe is, en een voorwaarde om zich gezond te kunnen voortzetten in de maatschappij, wrong daar juist wel de schoen.
Een discussie zou altijd gevoerd moeten kunnen worden, zolang deze respectvol en open blijft.
Is dat de reden voor het schijnbaar uiteenvallen van ons oude systeem?
Het gebrek aan een respectvolle discussie, openstaan voor een ander geluid,
agree to disagree, no hard feelings.
Ik geef het eerlijk toe, als kind van de jaren zeventig ben ik links opgevoed, met respect voor mijn medeburger,
ontzag voor de leraren, mijn ouders en de staat. Mijn ouders stemden op Hans van Mierlo.
Ik ging naar een Jenaplanschool, een school met een systeem dat gericht is op vier basisprincipes: spreken, spelen, werken en vieren.
Het principe was gestoeld op de ontwikkeling van de individuele kwaliteiten van een leerling.
Voor mij hield dat in dat ik veel toneelstukken mocht schrijven. Ik genoot ervan.
Ben ik te links?
Want dat is wat ik ben. En waar dat vroeger een pre was, is het nu een garantie op het krijgen van schampere reacties op een dergelijke ontboezeming.
Want ik wil 'de buitenlanders' binnenlaten, ben tegen zwarte Piet, vóór het milieu en anti Nederland. Eigenlijk ben ik gewoon dom en naïef, kortom een salonsocialist.
Op sociale media zie ik accounts rondzwerven met als profiel de Nederlandse vlag, de Hollandse leeuw, en andere patriottische uitingen. Alleen dan ben je kennelijk een echte Nederlander.
Als je gelooft dat Covid een hoax is, Trump eigenlijk de verkiezing heeft gewonnen en dat alle donkere mensen terrorist zijn.
Ik geloof dat niet.
Ik geloof in het geven van goede voorlichting, in lezen, boeken, geen blogs, en minder sociale media. Compassie. Begrip. We zitten zo snel op de kast tegenwoordig. Ja, ik ook.
De redelijkheid gebiedt me dan ook te melden dat het te begrijpen valt waarom mensen boos zijn. Er is meer verschil tussen arm en rijk, er zijn minder gelijke kansen dan vroeger en de overheid lijkt zich voornamelijk te kakken te zetten door het doen van onhandige uitspraken en zetten.
Maar toch, soms is niet alles zwartwit. Soms is er grijs.
Donkergrijs, zachtgrijs en lichtgrijs.
We zijn allen mens, dat kunnen we toch met elkaar eens zijn.
En ieder mens is gebaat bij dezelfde basisbehoeften.
Een dak boven het hoofd, warmte, voedsel en liefde.
Hoe moeilijk kan dat zijn.
Morgen is het zes januari. Dan wordt de verkiezingsuitslag in Amerika door vice-president Mike Pence officieel gemaakt. Of niet.
Nee, onze zaken zijn dat niet.
Zij hebben hun land, wij het onze. Maar ons land kiest onze volksvertegenwoordigers in maart. En de sfeer is ronduit grimmig. Ook hier. Juist hier. Niets is perfect. Bestaat perfectie wel? Nee. Laten we realistisch zijn. Maar kunnen we genoegen nemen met het minst slechte?
Ik hoop dat we hier niet te lang over hoeven na te denken.
Een wankelende Democratie hoeft niet te vallen.
Maar ik denk dat we het erover eens kunnen zijn dat ruimdenkendheid, vrijheid en respect drie pijlers zijn waarop onze bestuursvorm steunt. Laten we een lans breken voor onze Democratie.
Want de grootste ramp zou zijn, wanneer we onze eeuwenoude bestuursvorm, nu, bovenop alles, ook nog zouden verliezen.


Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Democratie"

© Nicole Schilder
06.01.21
Feedback:
Je bent uitgeroepen tot schrijftalent van 2020. Gefeliciteerd met je prijs. Het schept, denk ik, wel verplichtingen. In jouw column kun je mijnentwege allerlei twijfelachtige meningen ventileren, maar over de feiten mag geen misverstand bestaan. Je schrijft: 'Staat het oude Griekse systeem nog wel zo sterk in deze tijd? Het wankelt de laatste jaren zichtbaar.' Het oude systeem, Nicole, bestaat al meer dan tweeduizend jaar niet meer. En dat is maar goed ook, want tegenwoordig tellen vrouwen ook mee in de politiek. Ik raad je daarom aan de gewraakte passage te schrappen.
 • Kwaliteit
  2.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Nicole 06.01.21
  Zoals eerder geschreven, ik heb nooit eerder een column geschreven. Ik houd het maar weer bij mijn korte verhalen. Jammer dat u mijn overwinning op een dergelijke wijze naar beneden wenst te trekken. Gelukkig heb ik 2 hele dagen plezier gehad van de titel. Een trap na was dan ook niet nodig mijnheer Villerius.
  • Ingrid Karsten 19.06.21
   @Nicole niet doen Nicole! Hij is tegen mij ook altijd heel kritisch! Het zit gewoon in zijn natuur! Niet op reageren en doorgaan met schrijven want dat kan je heel goed, het belooft veel je stukje, echt waar! Ik vind het prachtig en zo filosofisch! Een dikke pluim!
  • W.J. (Hans) Villerius 06.01.21
   @HansVillerius Na grondige revisie: Column nu veel helderder- met als enige (overkomelijke) nadeel voor nieuwe lezers duister geworden commentaar.
  • Nicole Schilder 06.01.21
   @HansVillerius Beste heer Villerius,
   Mijn reactie was wat overtrokken, dat geef ik toe. Ik ben een emotioneel persoon en heb wat snel gereageerd. Ik ben blij met mijn prijs en dankbaar voor het toekennen daarvan. Kritiek moet zeker kunnen, maar de manier waarop, is waar bij mij de schoen wrong
  • W.J. (Hans) Villerius 06.01.21
   @Nicole Helemaal stoppen met schrijven na een kleine kanttekening bij twee zinnetjes in je allereerste column? Kom nou toch, waarom zou je ‘kind met badwater weggooien’? Tegenover mijn bijdrage staan welgeteld drie dolenthousiaste reacties.
  • Nicole 06.01.21
   Ik ben dan ik klaar met het schrijven van wat dan ook. Sterker nog ik schrijf nooit meer
06.01.21
Feedback:
Allereerst gefeliciteerd met de bekroning van je talent. Terecht.

Knap geschreven.
Inhoudelijk heb ik het steeds moeilijk met wat ik onbewust insinueren zou durven noemen

Een voorbeeld
(Niet uit de tekst en geen persoonlijke voorkeur).
Ik ben opgevoed in een warm nest met respect voor de medemens en een empathische blik. Ik stem liberaal.
Insinueert dat een niet liberaal niet empathisch kan zijn. De kracht van iets niet te duiden.

Het omgekeerde gaat men doen als de kenmerken van de tegenpartij worden gesommeerd.

Facts an figures dachten we. Echter is de interpretatie die beste oneliner wat blijft hangen.

Eeuwenoude systeem zit met een emotioneel probleem.

Geniet van je prijs!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Nicole Schilder 06.01.21
  Je zou kunnen zeggen dat de auteur, in dit geval ikzelf, toch niet voldoende objectief, een verhaal inkleurt, dat ben ik wel met je eens. Het is dan ook een onderwerp dat me zeer aan het hart gaat. In een column kan dat niet, en ik zal zeker moeten leren een meer gebalanceerd stuk te schrijven. Het was mijn eerste column en hopelijk kan ik mijn eigen emoties in de volgende pogingen wat meer buiten mijn werk houden. Dank voor je mooie en zinvolle reactie. Kan ik mee verder leren. En eveneens dank voor je felicitatie.
  • Nicole 08.01.21
   @Annemagenta Dat waren korte verhalen, geplaatst in de verkeerde rubriek. Dat zie je ook terug in de reacties die ik ontving. Het waren mijn eerste stappen die ik hier zette, na 3 jaar niets te hebben geschreven.
  • Annemarie Steenbergen 07.01.21
   Nicole, je zegt dat dit je eerste column is, maar jouw eerste stukjes waren columns die jij geplaatst hebt. Kijk maar terug in je lijst met schrijfactiviteiten.
  • Nicole Schilder 06.01.21
   @Eggerik Dank voor je reactie
  • Eggerik 06.01.21
   Nicole is dit je eerste column? Doe dan aub verder. Temeer onderstreept het je talent. En je hebt gelijk in een column mag je hart aan bod komen. Daar zit ik dus fout.
05.01.21
Feedback:
Nicole, in ons kikkerland zul je altijd compromissen moeten sluiten. Politieke partijen trekken , welke dan ook , te weinig kiezers om het alleen voor het zeggen te hebben zoals in Amerika. Ik vind dat prima. Gelukkig is Trump over een paar weken verdwenen uit het Witte Huis en slaagt hij er nooit meer in om weer president van Amerika te worden.
Van Mierlo was trouwens van D'66. Hans van Mierlo richtte o.a. de partij op. Trouwens nog gefeliciteerd met jouw uitverkiezing tot talentvolle schrijfster.

 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Nicole Schilder 05.01.21
  Ik weet wie van Mierlo was. ;-) D66 is tegenwoordig vrij links, maar vroeger wel minder. Een compromis heb ik geen bezwaar tegen, maar schofterigheid, is tegenwoordig meer het probleem. Dank voor je reactie. :-)
05.01.21
Feedback:
Sterk geschreven. Maar....van Mierlo? Volgens mij groen links haha
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: