Voor schrijvers, door schrijvers
Column
471 publicaties

Ook jouw artikel is welkom en meedoen is gratis.

Column

Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos. Columns zijn wat minder uitgebreid en graven doorgaans minder diep dan essays, maar gaan verder dan de meeste cursiefjes.

330 Hits

Publicatie op:
De (Duhh) mensentaal

De interpretatie van onderzoeksbevindingen door wetenschappers en datgene wat hierover in de pers verschijnt, het is een wereld van verschil. Wetenschappers zouden hebben ontdekt dat honden hun baasjes woord voor woord kunnen begrijpen, althans dat maakt de pers ervan. Dan zouden we vanaf nu kunnen concluderen dat de uitspraak “geen hond die er iets van snapt” volledig achterhaald is. 

Het begrijpen van taal gaat over passieve beheersing van die taal. Dat is totaal iets anders dan actieve beheersing van taal waarbij het gaat over het kiezen van “woorden” en het spreken (verbale communicatie). Of dieren kunnen praten is al jaren onderwerp van discussie. Hoewel wij weten dat er maar weinig dieren zijn die mensentaal spreken, met enige fantasie komt de papegaai een beetje in de buurt, zijn er reclamemakers die ons willen doen geloven dat dieren dat wel kunnen. Met pratende dieren willen ze ons verleiden tot de aankoop van artikelen. Ik wens daar niet aan mee te doen. Pratende dieren in een kinderprogramma vind ik nog acceptabel, maar bij pratende dieren binnen een reclame zap ik direct weg. 

De kat Nana in het boek ‘Reisverslag van een kat’ van Hiro Arikawa is net als de pers van mening dat dieren mensentaal begrijpen: “Mensen zijn gewoon zo stom om er zomaar van uit te gaan dat wij hun taaltje niet begrijpen. Stelletje verwaande kwasten” (Arikawa, blz. 42). De kat Nana mag van mensen beweren dat ze verwaand zijn, maar wat te denken van Jasper de hond van Gerbrand Bakker. Zal Gerbrand zijn boek ‘Jasper en zijn knecht’ deze titel hebben meegegeven om Jasper enigszins tot bedaren te brengen? Is Jasper zo verwaand? Laat mij niets verklappen.

Het is voor mij nooit een vraag geweest of dieren mensentaal echt woord voor woord begrijpen. Zo heb ik honden gehad (rip) waarvan ik nagenoeg zeker weet dat ze dat niet konden. Wel reageerden ze op de emotionele lading en de intonatie van gesproken taal. Andere honden zullen ook zo reageren. Probeer het maar eens uit. Als je in een melige bui op een vriendelijke manier de meest verschrikkelijke dingen tegen je hond zegt, zit deze jou waarschijnlijk met een scheef hoofd verliefd aan te kijken. Voor een kat geldt hetzelfde, alleen springt deze dan waarschijnlijk bij je op schoot.

Nana de kat in het boek van Arikawa vindt mensen voor wat taal betreft “verwaande kwasten.” Heeft Nana een punt? 

Laat ik mij niet te verwaand opstellen: Nana heeft deels gelijk. Deels gelijk vanuit haar eigen definitie van “begrijpen”. Dieren kunnen onderling communiceren, maar mensentaal niet woordelijk begrijpen (Nana’s ongelijk). Wel kunnen ze mensentaal duiden aan de hand van klanken en non-verbale gedragingen die de taal van mensen ondersteunt (Nana’s gelijk), al komen ze dan soms, zo we hebben kunnen lezen in het voorbeeld van de baas met zijn melige bui, bedrogen uit. 

Verwaandheid past de mens niet als het om taal gaat. De mens heeft de taal niet uitgevonden. De klank van taal, vocalisatie, heeft de mens bij de vogels vandaan. De non-verbale aspecten van taal zijn afkomstig van de apen. Wij mensen hebben de taal tot mensentaal “gemaakt” door het aanbrengen van complexe grammatica. Of dat in alle gevallen een meerwaarde is en het daar altijd duidelijker door is geworden, dat is maar de vraag. Zo blijkt in ruzieachtige situaties dat woorden vaak minder effect hebben, en er dus minder toe doen, dan de non-verbale gedragingen. Zelfs de geluidssterkte van het gesproken woord heeft in zulke situaties meer invloed dan de inhoud van de taal. 

Tot slot ben ik blij om na al het voorgaande te kunnen concluderen dat mijn honden geen afwijking hadden. Was het eerst een geloof, nu ben ik er helemaal zeker van. Mijn honden hadden geen afwijking. Maak dat de kat maar wijs.  

Wat overblijft van taal is dit: C’est le ton qui fait la musique. 


Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "De (Duhh) mensentaal"