Voor schrijvers, door schrijvers

Column

Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos. Columns zijn wat minder uitgebreid en graven doorgaans minder diep dan essays, maar gaan verder dan de meeste cursiefjes.
Aantal gepubliceerde inzendingen: 670

De Amerikaanse immigratiepolitiek

Een domme visie op US-politiek

Het is duidelijk dat iedereen weer een mening heeft en dat luidkeels moet verkondigen. Groen-Links, ja altijd links, had weer eens de mond vol over de politiek die Amerika aanhangt met immigranten die illegaal de grens oversteken. De Amerikanen arresteren die illegalen en sluiten ze in afwachting van een democratisch proces op, maar de meegebrachte kinderen mogen niet opgesloten worden, dus worden ze gescheiden van de ouders. De kritiek daarop is natuurlijk niet van de lucht, want hoe erg is het wel niet dat kinderen van hun ouders worden gescheiden. Meneer Jesse (James) Klaver, onze redder van de wereld, zei: “je blijft met je tengels van kinderen af!” en die opmerking vond overal natuurlijk weerklank.

Maar wat is er eigenlijk werkelijk aan de hand?
Punt één is: er komen mensen geheel vrijwillig maar willens en wetens illegaal de grens over, zelfs in de wetenschap dat hun kinderen van ze worden weggehaald. Slinks-links gaat er direct vanuit dat hun komst de normaalste zaak van de wereld is en dat die mensen ook alle rechten van de wereld hebben: je moet ze binnenlaten en goed verzorgen, want dat is je plicht.
Tja, daarom denkt de hele wereld dat ze bij ons in Europa wel goed terecht kunnen voor eten, een woning, een auto en alle voorzieningen, gratis en voor niks, en er ook nog eens niets voor te hoeven doen anders dan jezelf op de stoep van de grens presenteren! WELKOM!!! Té gek voor woorden, te gek voor de portemonnee ook.
Punt twee is dat Amerika een rechtsstaat is en men zich dus dient te houden aan de wet, en dat geldt voor alle Amerikanen. Dus als er illegalen over de grens komen zijn ze verplicht die mensen te arresteren, maar het mensenrecht zegt dat je de kinderen niet bij de ouders in de gevangenis mag zetten. Dan heb je een dilemma. Zet je de illegale volwassenen in het gevang en verzorg je de kinderen apart in afwachting van de vrijlating van de ouder(s) of geef je ze allemaal de gratie mee en laat je ze toe in het land – een onrechtmatige daad voor de ambtenaar die dat doet.

Ik denk dat de Amerikanen niet zulke ongeciviliseerde mensen zijn dat ze de apart gezette kinderen slecht behandelen, want daarvoor is geen enkele reden. Wel is het een argument van slinks-links om hun vreemde ideeën mee door te drukken, alsof iedere persoon die zich bij de grens aanbiedt als immigrant het recht op vrije toegang heeft. Wat zou dát een chaos worden.

Dus eigenlijk doen die Amerikanen precies wat de democratisch gemaakte wet hun voorschrijft en een verandering in de wet die slinks-links op de wenken gaat bedienen zit er nimmer in; een volslagen idioot concept dat nergens ter wereld haalbaar is, al heeft President Trump gelijk dat Europa wél zoiets doet en er de wrange vruchten van plukt. Tenslotte heeft Europa meer dan een miljoen volslagen onbekenden die zich vluchteling noemen toegelaten zonder voldoende te screenen wat ze in de zin hebben. De chaos die daarvan het gevolg is wordt steeds groter en groter, meest onder invloed van een histories gedachtengoed dat islam heet en de deelnemer daaraan verplicht om iedereen naar hun pijpen te laten dansen op straffe van hun dood. De religieus-politieke overname is nabijer dan ooit.

En wat een hypocrisie van meneer Klaver om te zeggen dat we van kinderen moeten afblijven! Want wat gebeurt er in ons land? Worden er hier geen kinderen gescheiden van hun ouders omdat men in Nederland vindt dat zij niet voldoen aan hun slinks-linkse normen? Hoeveel gezinnen zijn er niet uiteengerukt omdat hun kind of kinderen door de kinderbescherming zijn weggehaald, al dan niet door middel van een particuliere melding van kindermishandeling, die op zijn minst gesteld dubieus is? Het eerste waar ze bij Jeugdzorg aan denken is het kind weghalen uit een gezin dat niet volgens hun normen leeft, de ouders ontwricht achterlatend, zonder dat ze de mogelijkheid hebben in contact te komen met hun kind. Het zijn nu 2710 kinderen die door Jeugdzorg in een gesloten jeugdzorgfaciliteit zitten, en dat is acht procent meer dan het jaar eerder. Waarom blijven wíj niet met onze tengels van die kinderen af?

Nee, slinks-links heeft altijd een grote bek over anderen, maar ik vind dat je pas wat kunt zeggen over een ander als je je eigen zaken op orde hebt. En anders niet! Eerst de balk in je eigen oog! Anders is het domweg manipulatie van het gepeupel!
Wanneer stoppen die linkse domkoppen met het ziekelijk-fanatieke afkraken van alles wat niet in hun straatje past en gaan ze eerst eens kijken hoe de realiteit van de wereld er uitziet? Denken ze nu echt dat ze de hele wereld kunnen verbeteren naar hún normen? Zo’n waanzinnig idee is dat, dat ik vind dat ze opgesloten zouden moeten worden!

Dit artikel delen?
Auteur van dit artikel:
© Harmen Sneer
Klik op de naam of afbeelding van de auteur voor meer informatie.
Hits: 475
Publicatie op .

Geef een waardering voor: "De Amerikaanse immigratiepolitiek"

Geschreven door Harmen Sneer . Geplaatst in Column.
Klik op de naam of afbeelding van de auteur voor meer informatie.
Grammatica & Spelling:
Passend in deze rubriek:

Jouw feedback hier?

Dat is mogelijk met een waardering en/of jouw commentaar te geven.
Ook kun je reageren op commentaar van anderen.
 
Periodiek verwijderen we 'oudere' inzendingen o.b.v. geen of lage waarderingen. Door een waardering te geven bepaal jij dus mede de continuïteit in publicatie van een inzending!