Voor schrijvers, door schrijvers

Column

Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos. Columns zijn wat minder uitgebreid en graven doorgaans minder diep dan essays, maar gaan verder dan de meeste cursiefjes.

388 Hits

Publicatie op:
  • Home
  • Columns
  • De achtste grieppandemie in de recente geschiedenis.
De achtste grieppandemie in de recente geschiedenis.

Sinds een paar maanden is de wereld in rep en roer door de uitbraak van het Coronavirus in China. Eind januari had het virus zich verspreid in 14 landen, voornamelijk in Azië, en bedroeg het aantal doden 231. Inmiddels is er sprake van een grieppandemie met alleen al in Italië 1000 doden. Waar eindigt dit mee, vraagt menigeen zich ongerust af.
Als babyboomer hebben zich in de tijd dat ik leefde ook al verschillende grieppandemieën voorgedaan, alleen heb ik die veel minder bewust meegemaakt dan de huidige pandemie. Dit zal vast ook komen door hele andere communicatiemiddelen dan vroeger en de vele aandacht in de media.

Het Coronavirus is sinds de middeleeuwen het achtste virus dat wereldwijd een grieppandemie veroorzaakt.

  • De eerste grieppandemie brak volgens een artikel in NewScientist uit 1510, de soort griep en het aantal doden is onbekend. Ook toen ging de ziekte gepaard met hoesten, hoge koorts en een moeilijke ademhaling.
  • De Russische of Aziatische griep begon in 1889 in St. Petersburg en kostte 1 miljoen mensen wereldwijd het leven. Door de komst van treinen en stoomboten kon het virus zich razendsnel verspreiden.
  • Van 1918-1920 heerste de Spaanse griep. Met 50-100 miljoen doden wereldwijd was het de grootse pandemie ooit. Waarschijnlijk ontstond de griep voorjaar 1918 in de Verenigde Staten.  Volgens een artikel in het Historisch Nieuwsblad meldde op 4 maart een kok in Camp Funston in Kansas zich ziek. Hij had een zere keel, hoofdpijn en koorts. In de loop van de dag klaagden steeds meer mannen over dezelfde symptomen. Veel van hen waren afkomstig van het Amerikaanse platteland.                                                                                                                                                                      Ze werden klaargestoomd voor de loopgraven en zouden worden verscheept naar Europa. Via deze militairen bereikte de ziekte het westelijke front in Frankrijk - en reisde verder. Het virus volgde niet alleen de soldaten, maar ook een groep krijgsgevangenen, die door Duitsland aan Rusland werd teruggegeven.                                                                                                                                                                                                                    En het sprong over op de gewone bevolking: van Spanje tot China begonnen mensen te hoesten Spaanse kranten schreven er in de Eerste Wereldoorlog het eerst over, vandaar de naam.                                                                                                                                                      Overheden waren niet goed voorbereid. Hun rapportagesystemen waren vaak alleen berekend op aandoeningen als tuberculose en cholera, maar niet op griep.                                                                                                                                                                                                                            Het gevolg van alle onduidelijkheid was dat maatregelen om de ziekte in te dammen dikwijls niet effectief waren. De beste wapens tegen het overspringende virus waren quarantaine van zieken en goede hygiëne. Sommige autoriteiten grepen daarom streng in: scholen en theaters gingen dicht, er mochten geen grote bijeenkomsten worden gehouden, het openbaar vervoer werd beperkt, vreemde schepen mochten de havens niet in en patiënten werden geïsoleerd in ziekenhuizen.                                                                                                                                                                  Toen de griep in 1920 eindelijk was uitgeraasd, was bijna een op de drie aardbewoners ziek geweest: dat wil zeggen 500 miljoen mensen op een wereldbevolking van 1,8 miljard. Van de zieken zijn er naar schatting 50 tot 100 miljoen overleden. Ter vergelijking: elk jaar vallen er door gewone griep 250.000 à 500.000 doden.
  • In 1957-1958 heerste de Aziatische griep. De griep begon in Singapore en kostte 1,1 miljoen mensen het leven. Voor zover bekend is het Coronavirus het meest bedreigend voor ouderen, de Aziatische griep kostte vooral kinderen en jongvolwassenen het leven.
  • De Hongkong griep in 1968- 1969 ontstond waarschijnlijk in China. Dodental ongeveer 1 miljoen.
  • In 1977 heerste de Russische of rode griep. Voornamelijk jongeren onder de vijfentwintig jaar werden het slachtoffer.
  • De varkensgriep in 2009. Ook nu waren vooral jongeren het slachtoffer (300.000-400.000).De varkensgriep brak in 2009 uit bij een Amerikaanse varkensstal op Mexicaanse bodem.

Waar het Coronavirus in ons mooie land begon in Brabant, verspreidt het virus zich snel verder in het land. Rutte c.s, geadviseerd door RIVM en GGD, staan voor moeilijke beslissingen. In de tijd van de Spaanse griep werden ook al vergaande maatregelen genomen om het virus in te dammen. Ook toen al nam elk land niet dezelfde maatregelen. Hopelijk lukt het met de genomen maatregelen het virus te beteugelen en blijft het aantal slachtoffers en de economische schade beperkt.

Bronnen: NewScientist en Historisch Nieuwsblad.


Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "De achtste grieppandemie in de recente geschiedenis."