Voor schrijvers, door schrijvers

Column

Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos. Columns zijn wat minder uitgebreid en graven doorgaans minder diep dan essays, maar gaan verder dan de meeste cursiefjes.
Aantal gepubliceerde inzendingen: 592
Klik op de profielnaam of -afbeelding van de schrijver voor meer informatie en een overzicht van zijn/haar schrijfactiviteiten.

Darwin omzeild

| Jos Vaessen
In een reis om de wereld op de beroemde zeilboot “Beagle” werd de geest van Darwin verlicht door ideeën die tot op heden discussies oproepen.

De theorie dat alle leven ge(ver)vormd is met het doorlopen van tijd en het overleven van steeds de beste en sterkste genetische combinatie’s, is die van Charles Darwin. Een natuurlijke selectie dus.

Een meteoriet-inslag heeft heel lang geleden ervoor gezorgd dat een groot deel van het leven op aarde uitstierf. Het sporadische leven dat toen overleefde (het sterkste? slimste?) is geëvolueerd tot datgene wat er tegenwoordig nog is.

Nu is de mens hard op weg om deze selectie, waarbij dus steeds de beste genetische levensvormen blijven voortbestaan en zich derhalve positief verder ontwikkelen, te verstoren, of juist niet? De mens -op de tijdslijn van de evolutie nog maar net in beeld- is richting-bepalend voor zijn eigen toekomst.

Kappen van oerbossen in onvoorstelbaar tempo: leefomgeving van diverse ecologische systemen verdwijnen waardoor een geforceerd uitsterven van levensvormen plaatsvindt.

Door overbevissing zal er binnen afzienbare tijd bijvoorbeeld nauwelijks nog vis zijn.

IJskappen smelten versneld door broeikaseffecten waardoor ook in die regionen het leven sterk beïnvloed wordt door ingrijpen van de mens.

Komt het evolutieproces daarmee in een stroomversnelling? Heeft dit ooit ook weer een zelfregulerende werking?

Op dit moment lijkt de mens dus bezig te zijn, z’n eigen meteoriet te laten inslaan.

In zeer korte tijd, is onze leeftijdsverwachting verdubbeld, zijn grote gezinnen nog maar een zeldzaamheid. Hierdoor is de kans op diversiteit in het mengen van genen natuurlijk ook lager. (Ook niet meer zo nodig omdat er minder mensen afvallen door sterfte.)

Onvruchtbaarheid wordt met succes bestreden. Premature baby’s die het overleven door couveuse’s, een door mensen ontwikkelde techniek. Zonder deze ontwikkeling waren deze heel jonge mensen niet levensvatbaar. Nu kunnen ze hun genen (wellicht met defect) wél doorgeven zodat de natuurlijke selectie op een zijspoor staat en er met de evolutie gesold wordt.

In de loop der eeuwen zijn er meer mensen door een griep omgekomen dan door alle oorlogen samen. Deze ziekte lijkt aardig onder controle zodat de zwakkere mens het nu veel vaker overleeft en zich dus verder kan voortplanten terwijl de evolutie dit niet zo had voorzien. Of zou het maken en het vinden van vaccins deel uit maken van het evolutieproces?

Hetzelfde geldt voor andere ziektes (kankers bijv.) die door mensen inmiddels min of meer beheersbaar zijn. Een “genezen” kankerpatient kan zijn zieke genen nu doorgeven, terwijl de evolutie hier een doodlopende steeg gepland had.

Er bestaan nu genetisch gemanipuleerde gewassen, daardoor ziekte- en of insecten resistent. Ingrijpen in de genetische vingerafdruk! het ultieme anti-Darwin idee.

Wetenschappers die proberen om de uitgestorven mammoet te herintroduceren d.m.v. gemanipuleerde olifanten-eicellen. Niet eens te plaatsen in de evolutie theorie.

Wat of waardoor werd de mens getriggerd om de evolutie naar zijn maatstaven te optimaliseren? Planten- en dierenrassen worden veredeld, niet volgens de wetten van de evolutie, maar volgens de ideeën die de mens heeft over wat slecht, beter en goed is. Dit gebeurt bijvoorbeeld door bewuste kruisingen die spontaan “nooit” zouden zijn opgetreden.

Neem bijvoorbeeld hondenrassen, er zijn zelfs shows met daaraan verbonden keuringen waarop blijkt of een hond wel “raszuiver” is, en of er wel of niet mee doorgefokt mag worden omdat er mogelijk afwijkingen t.o.v. de opgestelde standaards -naar menselijke normen- zijn waargenomen.

Sky-lines die overweldigend zijn door hoogbouw. geen enkel ander organisme is in staat imponerende bouwwerken te realiseren.

Goedbedoelde windmolens die massa’s vogels op hun geweten hebben dragen ook al negatief bij aan de evolutie van deze vogels (en hun eet- en leefgebied).

Maakt dit menselijk gedrag deel uit van de evolutie? Heeft de evolutie deze menselijke denkkracht zo bedoeld of is deze uit de hand gelopen?

Dictators die hun walgelijke gedachtes willen laten zegevieren door rassen en of geloven stelselmatig uit te roeien, alhoewel de mens hier wél tegen in opstand komt. (Was dit dus een stap te ver en dus een onnatuurlijke richting om in te grijpen en het genoom?)

Andersom: vermenging van mensenrassen doordat de mens steeds mobieler wordt door auto’s, boten en vliegtuigen... Is het vliegtuig -een hulpmiddel-, voortgekomen uit evolutie bewegingen? Op de terugweg worden er in deze vliegtuigen enge ziektes over de wereld meegenomen en verspreid zoals ebola en nu actueel: het Zika virus.

Ook oorlogen leveren grote stromen vluchtelingen die bijdragen aan het mengen van rassen die anders niet gebeurd zouden zijn. Is daarmee oorlog een evolutie-mechanisme om betere genetische mixen voort te brengen?

Is het einde van de tak “mensen” door evolutie nabij? Komt er dan een opvolger die intelligenter is dan de mens en zich daardoor langer kan manifesteren?

Is het dus de bedoeling van de evolutie om eens in de miljoenen jaren schoon schip te maken en opnieuw te beginnen?

Dan dient zich natuurlijk de vraag aan of dit in het evolutie-proces zo bedoeld was, of dat Darwin het toch niet aan het goede eind had.

Als inderdaad alléén de mens in staat is om het evolutieproces bewust te sturen, reist de vraag waarom? Maakt deze beïnvloeding deel uit van het evolutie-proces en is het derhalve natuurlijk, of zou er dan toch een hogere macht zijn die via de mens aan de touwtjes trekt en het evolutieproces daarmee in z’n hemd zet?
Dit artikel delen?

Graag je mening (waardering en/of commentaar) over deze inzending.
Schrijvers stellen je waardering en/of commentaar bij een artikel erg op prijs!

Je waardering voor een artikel

Hits: 1260

4.755

(De gemiddelde waardering is 4.8 door 4 stem(-men)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Login of registreer (gratis) om een reactie te plaatsen

Tags: Columns
Misschien wil je de volgende inzending ook wel lezen...

Schrijven

Geschreven door Lieven Vandekerckhove. Geplaatst in 55 woordenverhaal.
‘Eén keer per week naar de winkel, en voor de rest binnen blijven,’ hield ik mijn vriend voor aan de lijn, ‘dat is het beste middel tegen besmetting met dat dodelijke virus...
Meer lezen van Jos Vaessen ?
Actuele Top 3 van deze rubriek

Aan de basis

24, mrt, 2020 Eelco Visser

Dichtbij en veraf

29, apr, 2020 Eelco Visser

Er zijn erger dingen dan dat

03, apr, 2020 Annick Waegeman
 
Periodiek verwijderen we 'oudere' inzendingen o.b.v. geen of lage waarderingen door bezoekers. Door een waardering (1-5 sterren) te geven bepaal jij dus mede de continuïteit in publicatie van een inzending!